Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare

Imagine preview
(4/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Neluta Mitea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CUPRINS
Cap I: NOŢIUNEA DE DOCUMENTE CONTABILE
1.1.Documente contabile – definiţie .
1.2.Documentarea – procedeu al contabilitãtii.
1.3.Structura documentelor contabile.
Cap II: IMPORTANŢA DOCUMENTELOR CONTABILE
Cap III: CLASIFICAREA DOCUMENTELOR CONTABILE
3.1.a)Documente tipizate.
b)Documente netipizate.
3.2.a)Documente privind imobilizãrile.
b) Documente privind imobilizarile.
c) Documente privind activele circulante.
d) Documente privind disponibilitãţile bãneşti.
e) Documente privind salariile.
f) Documente privind vânzãrile.
3.3.a) Documente cu regim special .
b) Documente întocmite pe formulare cu reglementãri exprese.
c) Documente întocmite pe formulare cu regim uzual.
3.4. .a) Documente justificative.
b) Documente de evidentã contabilã.
c) Documente de sintezã şi raportãri.
Cap IV: DOCUMENTE JUSTIFICATIVE
4.1.Definire.
4.2. Funcţiile documentelor justificative.
4.3.Conţinutul documentelor justificative.
4.4.Intocmirea si completarea documentelor justificative.
4.5.Prelucrarea documentelor justificative.
4.6.Verificarea documentelor justificative.
4.7.Tratarea erorilor.
Cap V : REGISTRELE CONTABILE
5.1.Definire si clasificare.
5.2.Registrul jurnal (general).
5.3.Registrul jurnal de incasãri şi plãţi.
5.4. .Registrul de inventar.
5.5. .Registrul Cartea Mare.
5.6. .Jurnale auxiliare:
a)Jurnal pentru vânzãri.
b) Jurnal pentru cumpãrãri.

Extras din document

CAPITOLUL I

NOŢIUNEA DE DOCUMENTE CONTABILE

1.1. Documente contabile-definiţie.

Documentele contabile sunt acte scrise cuprinzând informatii letrice si numerice in etalon valoric natural sau de munca despre operatiunile economice care au loc si care se intocmesc la locul si momentul acestora cu scopul de a servi ca dovada a infaptuirii lor.

Procesul cunoasterii contabile incepe in mod obligatoriu cu activitatea de observare si consemnare a datelor privind patrimoniul unitatii. Aceasta actiune asigura datele de intrare in sistemul contabil privind existenta , starea si miscarea elementelor patrimoniale .

1.2. Documentarea –procedeu al contabilitãţii.

Documentarea ,ca procedeu al contabilitǎţii, este acţiunea de observare şi consemnare în documente a datelor privind operaţiile economice din cadrul unitãţii , în momentul şi la locul efectuãrii operaţiilor .

Documentele trebuie întocmite clar, precis, sã reflecte realitatea ,trebuie sã se prezinte într-o formã unitarã în privinţa conţinutului , structurii, numãrului de exemplare , denumirea şi circulatia lor .

Datã fiind importanţa deosebitã a informaţiilor contabile în conducerea unitãţii patrimoniale , operaţiunea de consemnare şi culegere a datelor contabile este organizatã dupa criterii precise şi in funcţie de necesitãţile practice , ele costituind baza intregului sistem de evidenţã din unitatea patrimonialã.

1.3. Structura documentelor contabile.

Sub aspectul conţinutului documentelor de evidenţã trebuie sã cuprindã urmãtoarele elemente:

-denumirea documentului ;

-denumirea şi sediul unitãţii care emite documentul;

-numãrul de ordine al documentului;

-data şi locul emiterii documentului;

-pãrţile care participã la operaţia economicã ;

-descrierea operaţiei economico-financiare efectuate concis, clar, precis, astfel încât sã cuprindã toate datele necesare înregistrãrii în evidenţã;

-datele cantitative şi valorice aferente operaţiei consemnate;

-semnãtura persoanelor autorizate care rãspund de întocmirea documentelor conform dispozitiilor legale.

CAPITOLUL II

IMPORTANŢA DOCUMENTELOR CONTABILE

În cadrul unitãţii patrimoniale , importanţa documentelor contabile se poate concretiza prin:

1. Documentele contabile sunt sursã de date pentru înregistrãri în conturi a operatiilor economice şi financiare.

2. Prin intermediul documenetelor contabile se infãptuieşte controlul economic şi finanaciar , ele constituind mijlocul pentru descoperirea unor nereguli în gestionarea patrimoniului şi asigurã respectarea disciplinei financiar-contabile.

3. Documentele contabile sunt sursã de informare operativã a organelor de conducere asupra operaţiilor economico-financiare ce au loc în unitate.

4. Documentele contabile au importanţã juridicã –în cazul litigiilor sunt folosite ca probã în justiţie pentru stabilirea adevãrului .De aici rezultã importanţa deosebita pe care o are cunoaşterea documentelor contabile de cãtre jurişti.

Fisiere in arhiva (1):

  • Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare.doc