Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare

Referat
6/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 3814
Mărime: 37.21KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Neluta Mitea

Cuprins

CUPRINS

Cap I: NOŢIUNEA DE DOCUMENTE CONTABILE

1.1.Documente contabile – definiţie .

1.2.Documentarea – procedeu al contabilitãtii.

1.3.Structura documentelor contabile.

Cap II: IMPORTANŢA DOCUMENTELOR CONTABILE

Cap III: CLASIFICAREA DOCUMENTELOR CONTABILE

3.1.a)Documente tipizate.

b)Documente netipizate.

3.2.a)Documente privind imobilizãrile.

b) Documente privind imobilizarile.

c) Documente privind activele circulante.

d) Documente privind disponibilitãţile bãneşti.

e) Documente privind salariile.

f) Documente privind vânzãrile.

3.3.a) Documente cu regim special .

b) Documente întocmite pe formulare cu reglementãri exprese.

c) Documente întocmite pe formulare cu regim uzual.

3.4. .a) Documente justificative.

b) Documente de evidentã contabilã.

c) Documente de sintezã şi raportãri.

Cap IV: DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

4.1.Definire.

4.2. Funcţiile documentelor justificative.

4.3.Conţinutul documentelor justificative.

4.4.Intocmirea si completarea documentelor justificative.

4.5.Prelucrarea documentelor justificative.

4.6.Verificarea documentelor justificative.

4.7.Tratarea erorilor.

Cap V : REGISTRELE CONTABILE

5.1.Definire si clasificare.

5.2.Registrul jurnal (general).

5.3.Registrul jurnal de incasãri şi plãţi.

5.4. .Registrul de inventar.

5.5. .Registrul Cartea Mare.

5.6. .Jurnale auxiliare:

a)Jurnal pentru vânzãri.

b) Jurnal pentru cumpãrãri.

Extras din document

CAPITOLUL I

NOŢIUNEA DE DOCUMENTE CONTABILE

1.1. Documente contabile-definiţie.

Documentele contabile sunt acte scrise cuprinzând informatii letrice si numerice in etalon valoric natural sau de munca despre operatiunile economice care au loc si care se intocmesc la locul si momentul acestora cu scopul de a servi ca dovada a infaptuirii lor.

Procesul cunoasterii contabile incepe in mod obligatoriu cu activitatea de observare si consemnare a datelor privind patrimoniul unitatii. Aceasta actiune asigura datele de intrare in sistemul contabil privind existenta , starea si miscarea elementelor patrimoniale .

1.2. Documentarea –procedeu al contabilitãţii.

Documentarea ,ca procedeu al contabilitǎţii, este acţiunea de observare şi consemnare în documente a datelor privind operaţiile economice din cadrul unitãţii , în momentul şi la locul efectuãrii operaţiilor .

Documentele trebuie întocmite clar, precis, sã reflecte realitatea ,trebuie sã se prezinte într-o formã unitarã în privinţa conţinutului , structurii, numãrului de exemplare , denumirea şi circulatia lor .

Datã fiind importanţa deosebitã a informaţiilor contabile în conducerea unitãţii patrimoniale , operaţiunea de consemnare şi culegere a datelor contabile este organizatã dupa criterii precise şi in funcţie de necesitãţile practice , ele costituind baza intregului sistem de evidenţã din unitatea patrimonialã.

1.3. Structura documentelor contabile.

Sub aspectul conţinutului documentelor de evidenţã trebuie sã cuprindã urmãtoarele elemente:

-denumirea documentului ;

-denumirea şi sediul unitãţii care emite documentul;

-numãrul de ordine al documentului;

-data şi locul emiterii documentului;

-pãrţile care participã la operaţia economicã ;

-descrierea operaţiei economico-financiare efectuate concis, clar, precis, astfel încât sã cuprindã toate datele necesare înregistrãrii în evidenţã;

-datele cantitative şi valorice aferente operaţiei consemnate;

-semnãtura persoanelor autorizate care rãspund de întocmirea documentelor conform dispozitiilor legale.

CAPITOLUL II

IMPORTANŢA DOCUMENTELOR CONTABILE

În cadrul unitãţii patrimoniale , importanţa documentelor contabile se poate concretiza prin:

1. Documentele contabile sunt sursã de date pentru înregistrãri în conturi a operatiilor economice şi financiare.

2. Prin intermediul documenetelor contabile se infãptuieşte controlul economic şi finanaciar , ele constituind mijlocul pentru descoperirea unor nereguli în gestionarea patrimoniului şi asigurã respectarea disciplinei financiar-contabile.

3. Documentele contabile sunt sursã de informare operativã a organelor de conducere asupra operaţiilor economico-financiare ce au loc în unitate.

4. Documentele contabile au importanţã juridicã –în cazul litigiilor sunt folosite ca probã în justiţie pentru stabilirea adevãrului .De aici rezultã importanţa deosebita pe care o are cunoaşterea documentelor contabile de cãtre jurişti.

Preview document

Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare - Pagina 1
Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare - Pagina 2
Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare - Pagina 3
Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare - Pagina 4
Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare - Pagina 5
Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare - Pagina 6
Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare - Pagina 7
Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare - Pagina 8
Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare - Pagina 9
Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare - Pagina 10
Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare - Pagina 11
Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare - Pagina 12
Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare - Pagina 13
Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare - Pagina 14
Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare - Pagina 15
Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare - Pagina 16
Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare - Pagina 17
Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare - Pagina 18
Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare - Pagina 19
Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare - Pagina 20
Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare.doc

Alții au mai descărcat și

Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității

ARGUMENT Conform Legii contabilităţii “orice operaţie patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei într-un act scris care stă la baza...

Contabilitatea Creditelor Bancare

CONTABILITATEA CREDITELOR BANCARE CAPITOLUL I TEORIE 1. DEFINITIE Creditul reprezinta o categorie economica, ce exprima relatii de repartitie a...

Contabilitatea Datoriilor Financiare și Analiza Lor

Introducere Făgăduiala e o datorie curată. D. Cantemir În condiţiile economiei de piaţă, contabilitatea este chemată să asigure cu informaţie...

Profesia Contabilă în Lume și în România

INTRODUCERE Contabilitatea este ştiinţa şi arta stăpânirii afacerilor, obiectivul ei fiind "măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi...

Monografie Contabila privind Stagiul de Practica

Prezentarea societăţii comerciale 1.1. Forma societăţii S.C. SISTEM IMPEX S.R.L., cu un capital de 35.000 RON fost înfiinţată în 3 decembrie 1994...

Documente Contabile

CONTABILITATEA Informatiile contabile contribuie la asigurarea functionalitãtii sistemului informational economic prezentând însusirea...

Utilizarea Documentelor în Derularea unei Afaceri la SC Visual Soft SRL

Evidenţa operativă este o formă a evidenţei economice prin care se înregistrează, se urmăresc şi se controlează procesele economice în momentul şi...

Societățile comerciale

I. Introducere 1.1 Noțiunea de societate comercială Definiţia legală a societăţii comerciale o găsim la art.106 C. civil potrivit căruia...

Ai nevoie de altceva?