Dosar de Audit Curent

Referat
6/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 10227
Mărime: 117.77KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I ROLUL DOCUMENTELOR IN ACTIVITATEA DE AUDIT 3

1.1 Documentatia in activitatea de audit 3

1.2 Dosarul de audit curent 5

1.3 Dosarul de audit permanent 8

CAPITOLUL II AUDITUL IMOBILIZARILOR CORPORALE LA S.C A&D Agro S.R.L BUCURESTI 10

2.1 Planificarea auditului imobilizarilor corporale: riscuri, prag de semnificatie 10

2.2 Algoritm de stabilire a marimii esantionului 22

2.3 Obiective si foi de lucru 34

CAPITOLUL III CONCLUZII SI PROPUNERI 42

Bibliografie 43

Extras din document

CAPITOLUL I ROLUL DOCUMENTELOR IN ACTIVITATEA DE AUDIT

1.1 Documentatia in activitatea de audit

Pentru a realiza planificarea activitatii de audit, auditorul trebuie sa determine modul specific de abordare a auditului pentru fiecare client si sa documenteze acest lucru, adica sa intocmeasca documentele dosarului de audit pentru fiecare etapa a procesului de audit.

Auditul trebuie efectuat astfel incat sa fie respectate principiile sale de baza.Obiectivele auditului stabilite cu exactitate trebuie consemnate in documentele auditorului.

Prin documentatia lucrarilor de audit se inteleg foile de lucru pe care le-a intocmit auditorul sau documentele pe care le-a obtinut si pastrat in cadrul executarii lucrarilor sale.

In cadrul unor audituri repetitive, anumite foi de lucru pot fi clasate in dosarul permanent (care este regulat pus la zi, tinand seama de informatiile care au o importanta constanta pentru auditurile ulterioare), iar alte foi de lucru pot fi clasate in dosarul exercitiului, continand informatii referitoare in mod esential la perioada auditata.

Aceste foi de lucru sunt proprietatea auditorului. Este la latitudinea auditorului punerea sau nu la dispozitia clientului, a unei parti sau a unui extras din foile sale de lucru. Aceste documente nu trebuie sa se substituie registrelor contabile ale clientului.

Auditorul trebuie sa adopte proceduri satisfacatoare, permitand buna conservare a foilor sale de lucru si a caracterului lor confidential, atat in interiorul, cat si in exteriorul cabinetului sau societatii de expertiza contabila. Auditorul trebuie sa le pastreze o durata suficienta de timp pentru a raspunde nevoilor functiei sale si pentru a satisface cerintele oricarei obligatii legale sau profesionale in materie de conservare a documentelor.

Documentarea lucrarilor de audit este un eveniment indispensabil pentru urmataoarele considerente:

- a justifica indeplinirea obiectivelor, explicarea procedurilor si a normelor, iar opinia si concluziile emise sunt fondate;

- a asigura supervizarea efectiva a lucrarilor delegate colaboratorilor sau a permite utilizarea lucrarilor de control efectuate de alte persoane (alti auditori);

- a transmite datele de la un exercitiu la altul, avand in vedere ca dosarele de lucru constituie o documentare privilegiata pentru cunoasterea generala a lucrarilor anului viitor.

Tinerea dosarelor de lucru este o conditie “sine qua non” pentru o mai buna organizare, planificare si executie a lucrarilor, in conditiile unui volum foarte mare al lucrarilor efectuate de auditor si de complexitatea controalelor de efectuat.

Documentele de lucru pentru audit trebuie pregatite la un standard ridicat, astfel incat sa realizeze obiectivele de audit cat mai simplu si mai clar posibil. Obiectul, continutul si scopul trebuie sa fie clare, fara alte explicatii. Documentele de lucru trebuie intocmite pe masura efectuarii auditului si nu trebuie lasate incomplete sau sa contina aspecte inutile. De asemenea, fiecare trebuie sa-si detalieze procedurile in privinta documentelor de audit depasite (inlocuite).

Gradul de extindere a documentelor de audit este o problema de rationament profesional, iar auditorul trebuie sa-si bazeze decizia privind extinderea documentelor pe ceea ce ar fi necesar pentru a inlesni unui auditor experimentat, fara legaturi anterioare cu auditul respectiv, sa inteleaga activitatea desfasurata si temeiul deciziilor luate.

Calitatea, tipul si continutul vor varia in functie de circumstante, dar documentele de lucru trebuie sa cuprinda, unde este cazul:

- informatii privind structura legala si organizationala a entitatii;

- extrase sau copii ale documentelor, contractelor si proceselor verbale importante;

- informatii privind sectorul, mediul economic si legislativ in cadrul caruia functioneaza entitatea auditata;

- probe privind procesul de planificare si modificarile ulterioare;

- probe despre faptul ca sistemul de contabilitate si control intern al clientului a fost evaluat;

- probe privind evaluarea riscului intern si de control, precum si revizuirile acestora;

- analizele tranzactiilor si soldurilor;

- analizele indicatorilor economico – financiari si ale tendintelor semnificative ale acestora;

- o evidenta a naturii, duratei si intinderii procedurilor de audit si rezultatele acestor proceduri;

- copii ale corespondentei cu alti auditori, experti si alte terte persoane;

- copii ale corespondentei cu clientul, rapoarte catre administratori sau conducere si note ale discutiilor cu administratorii si conducerea privind problemele de audit;

- scrisori de confirmare a declaratiilor;

- o sinteza a aspectelor semnificative ale auditului respective, cuprinzand detalii despre informatiile disponibile, sumele implicate, opiniile conducerii, concluziile despre rezolvarea sau tratarea acestor probleme;

- copii ale situatiilor financiare aprobate.

Calitatea documentelor de lucru determina calitatea auditului prin furnizarea probelor asupra activitatii desfasurate si a concluziilor trase. “Testul suprem” al calitatii documentatiei este dat de situatia in care un auditor cu experienta, fara legaturi anterioare cu angajamentul respectiv, va putea evalua, pornind de la documentele de lucru, ceea ce s-a facut si baza pe care s-au tras concluziile.

Scopul dosarului de audit:

- ajuta la planificarea si efectuarea activitatii de audit;

- ajuta la supravegherea si revizuirea activitatii de audit;

- inregistreaza probele de audit relevante rezultate din activitatea desfasurata pentru ca auditorii sa-si sustina opinia emisa.

Dosarul standard de audit este indexat pe fiecare sectiune importanta, care la randul ei este indexata detaliat contribuind la trimiterea la informatiile aflate in dosar.

1.2 Dosarul de audit curent

Acest dosar trebuie sa contina toate informatiile relevante pentru perioada financiara pentru care se face auditul. Nu se poate specifica in mod exact ce informatii trebuie sa cuprinda acest dosar, pentru ca aceasta depinde de circumstantele fiecarui angajament. Totusi se recomanda ca toate firmele sa depuna eforturi in directia standardizarii formatului acestui dosar, pentru a facilita revizuirea si controlul activitatii. Utilizarea acestor proceduri minimale va ajuta la atingerea acestiu obiectiv.

Dosarul de audit curent mai cuprinde toate elementele angajamentului de audit, a caror utilitate nu depaseste exercitiul controlat. El permite auditorului sa asambleze toate lucrarile, incepand de la organizarea misiunii la sinteza si formularea Raportului de Audit.

Preview document

Dosar de Audit Curent - Pagina 1
Dosar de Audit Curent - Pagina 2
Dosar de Audit Curent - Pagina 3
Dosar de Audit Curent - Pagina 4
Dosar de Audit Curent - Pagina 5
Dosar de Audit Curent - Pagina 6
Dosar de Audit Curent - Pagina 7
Dosar de Audit Curent - Pagina 8
Dosar de Audit Curent - Pagina 9
Dosar de Audit Curent - Pagina 10
Dosar de Audit Curent - Pagina 11
Dosar de Audit Curent - Pagina 12
Dosar de Audit Curent - Pagina 13
Dosar de Audit Curent - Pagina 14
Dosar de Audit Curent - Pagina 15
Dosar de Audit Curent - Pagina 16
Dosar de Audit Curent - Pagina 17
Dosar de Audit Curent - Pagina 18
Dosar de Audit Curent - Pagina 19
Dosar de Audit Curent - Pagina 20
Dosar de Audit Curent - Pagina 21
Dosar de Audit Curent - Pagina 22
Dosar de Audit Curent - Pagina 23
Dosar de Audit Curent - Pagina 24
Dosar de Audit Curent - Pagina 25
Dosar de Audit Curent - Pagina 26
Dosar de Audit Curent - Pagina 27
Dosar de Audit Curent - Pagina 28
Dosar de Audit Curent - Pagina 29
Dosar de Audit Curent - Pagina 30
Dosar de Audit Curent - Pagina 31
Dosar de Audit Curent - Pagina 32
Dosar de Audit Curent - Pagina 33
Dosar de Audit Curent - Pagina 34
Dosar de Audit Curent - Pagina 35
Dosar de Audit Curent - Pagina 36
Dosar de Audit Curent - Pagina 37
Dosar de Audit Curent - Pagina 38
Dosar de Audit Curent - Pagina 39
Dosar de Audit Curent - Pagina 40
Dosar de Audit Curent - Pagina 41
Dosar de Audit Curent - Pagina 42
Dosar de Audit Curent - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Dosar de Audit Curent.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL

CAPITOLUL 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR 1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a...

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale la SC Remar SA

INTRODUCERE Sistemul de informatii al unei organizatii ne permite sa ierarhizam sa un ansamblu de tehnici si metode care permit obtinerea si...

Contabilitatea și Auditul Creanțelor

INTRODUCERE Actualitatea temei. În condiţiile economiei de piaţă, contabilitatea este chemată să asigure cu informaţie obiectivă şi veridică,...

Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț

CAPITOLUL 1 CONTROLUL ŞI GESTIUNEA STOCURILOR ÎN CADRUL S.C PETROM S.A. 1.1 ISTORICUL ŞI ACTIVITATEA S.C. PETROM S.A - Denumirea societăţii:...

Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor

Primăria Municipiului Suceava Primăria Municipiului Suceava este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice...

Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat

INTRODUCERE Pentru buna desfăşurare a oricărei activităţi, la nivel macro şi microeconomic, sunt necesare o serie de resurse materiale, umane,...

Proiect Audit pentru Corsa SRL

Dumneavoastra ati cerut ca noi sa efectuam auditul bilantului societatii S.C. CORSSA S.R.L. la data 01.05.2005, precum si al contului de profit si...

Ai nevoie de altceva?