Etica în profesia contabilă principii etice încălcate

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3652
Mărime: 42.17KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava

Cuprins

Introducere 3

Capitolul 1 Conceptul de etică și deontologie în profesia contabilă 3

1.1. Obiectivele profesiunii contabile 4

1.2. Cerințele etice ale unui profesionist contabil 5

1.3 Principiile deontologice fundamentale ale profesionistului contabil 5

Capitolul 2 Spețe privind încălcarea principiilor deontologice 7

2.1 Exemplul practic nr. 1 7

2.2 Exemplul practic nr. 2 7

2.3 Exemplul practic nr. 3 8

2.4 Exemplul practic nr. 4 9

Concluzii 10

Bibliografie 10

Extras din document

Introducere

Deontologia este definită ca „știința a ceea ce trebuie făcut”. Codul deontologic al profesioniștilor contabili este, astfel, documentul care reunește regulile și obligațiile pe care le au aceștia în exercitarea profesiei lor. Într-un fel, se poate spune că acest cod este unul al îndatoririlor profesionale ale contabililor profesioniști. Totuși, trebuie menționat faptul că acest cod nu abordează obligațiile privind aplicarea standardelor contabile. Mai degrabă vizează să uniformizeze practicile și etica în practica profesiei contabile.

Prin conduita deontologică, profesionistul contabil trebuie să-și impună un mod de lucru care să fie compatibil cu buna reputație a profesiei, evitând orice activitate care ar putea să o afecteze.

Profesia unui contabil se deosebește de celelalte profesii prin faptul că acesta își asumă o mare responsabilitate față de public, motiv pentru care este firesc ca executarea acestei misiuni să fie arogată de toți profesioniștii contabili competenți.

În lucrarea de față, m-am raportat la obiectivele, cerințele etice și principiile fundamentale pe care un profesionist contabil trebuie să le îndeplinească și de la care nu trebuie să se abată. Acestea au ca destinație rezolvarea problemelor etice care apar în practica unui contabil, deși, cu toate acestea, codul deontologic al profesionistului contabil este cel care oferă linii directoare referitoare la aplicarea în practică a principiilor fundamentale privind cazurile tipice întâlnite în profesia contabilă.

Imaginea fidelă, criteriu de performanță al contabilității, se fundamentează pe concepte de natură etică și morală: adevăr, sinceritate, regularitate, realitate, neutralitate, continuitate, permanență etc. Obținerea adevărului contabil reclamă în egală măsură serioase elemente de profesionalism. Prin atingerea acestui obiectiv, contabilitatea exprimă gradul de moralitate al afacerilor.

Natura activităților desfășurate de auditori și contabili profesioniști implică un nivel de etică ridicat. Toți utilizatorii situațiilor financiare se bazează pe informațiile furnizate de rapoartele anuale ale unei întreprinderi, deoarece le utilizează în scopul luării unei decizii referitoare la investiție. Deținerea cunoștințelor deontologice de către profesionistul contabil reprezintă un sprijin în determinarea unei alegeri corespunzătoare privind depășirea dilemelor etice.

Contabilii, în profesia pe care o exercită, trebuie să exerseze raționamentul profesional pentru a se asigura că principiile privind situația analizată sunt pe deplin respectate. Astfel, deontologia va reprezenta prestigiul și independența tuturor contabililor în relațiile economico-sociale și va promova transparența și fiabilitatea informațiilor financiare.

Cunoașterea, înțelegerea și aplicarea principiilor fundamentale de bază ale profesiilor liberale independente de către fiecare membru C.E.C.C.A.R. (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România) atestă și garantează performanțele profesionale moderne, la cele mai înalte standarde.

Este important ca normele profesionale să fie respectate și cunoscute deoarece prin intermediul lor se asigură o securitate a economiei, independenței și prestigiului C.E.C.C.A.R., precum și a fiecărui membru în parte. Aceste norme etice nu reprezintă doar o parte integrantă a demersului deontologic a profesiei de expert contabil, ci constituie și un punct de referință în acceptarea de angajamente.

Capitolul 1 Conceptul de etică și deontologie în profesia contabilă

Doctrina profesională este definită ca fiind „un sistem de principii, concepții și teze fundamentale ce exprimă o anumită orientare în domeniul specific.”

Deontologia profesională este cea care studiază normele de conduită etică și cerințele etice ale unei profesii sau, cu alte cuvinte, etica profesională.

În mod concret, doctrina profesiei contabile conține un sistem omogen de principii, totalitatea concepțiilor și tezelor fundamentale ale profesiei contabile.

În ceea ce privește noțiunea de profesie contabilă, aceasta este definită ca „totalitatea activităților (serviciilor) care presupun cunoștințe în domeniul contabilității, a specialiștilor, care le efectuează (le prestează), precum și organismele lor profesionale.”

Termenul de „etică” (morală) are mai multe semnificații diferite, dar care au în același timp o anumită legătură. Etica este privită, în primul rând, ca o disciplină sau un domeniu de cercetare care studiază problemele morale. În al doilea rând, atunci când se aduc în discuție probleme de etică și polemici, se încearcă distingerea de cele neetice sau etice.

În al treilea rând, termenul de etică este adesea utilizat pentru a se referi la un anumit set particular de crezuri, atitudini și obiceiuri pe care un individ sau un grup le prezintă moral (se poate afirma că etica lui Hitler diferă de cea a lui Karl Marx).

În al patrulea rând, termentul de etică poate fi utilizat cu înțelesul de „corect din punct de vedere moral”. Spre exemplu, comportamentul oamenilor și principiile pe care se bazează pot fi analizate ori ca fiind morale (bune, drepte, permisibile) ori ca fiind imorale sau neetice, iar modul în care se comportă indivizii poate fi evaluat ca fiind etic (decent, având integritate morală) sau neetic (fără scrupule).

Dicționarul Oxford English Dictionary evidențiază următoarea definiție: „Etica poate fi definită ca știința moralei, principiile morale, o filozofie sau un cod.” Din punctul nostru de vedere, al eticii profesiei contabile, etica trebuie privită ca un cod.

În schimb, în dicționarul francez Dictionnaire Larousse este prezentată următoarea definiție a eticii: „Set de principii morale care stau la baza comportamentului cuiva.”

1.1. Obiectivele profesiunii contabile

Codul etic al profesionistului contabil indică faptul că obiectivele profesiei de contabil sunt stabilite pentru a îndeplini standardele cele mai ridicate de profesionalism, pentru a ajunge la nivelele cele mai înalte de profesionalism și pentru a răspunde necesităților interesului public.

Pentru realizarea obiectivelor profesiunii contabile este necesară luarea în calcul a patru cerințe de bază: credibilitatea, profesionalismul, calitatea serviciilor și încrederea.

În întreaga societate, există nevoia de credibilitate (fiabilitate) în informațiile furnizate și în sistemele de informații.

În ceea ce privește profesionalismul, este necesar pentru toți utilizatorii (clienți, manageri, alte părți interesate) să se identifice persoanele profesioniste în domeniul contabilității care aparțin unui organism profesional.

Referitor la calitatea serviciilor, este foarte important ca profesionistul contabil să asigure ca toate serviciile pe care le oferă să fie executate la cele mai ridicate standarde de performanță.

Beneficiarii serviciilor oferite de profesioniștii contabili trebuie să se poată simți încredințați că există un cadru al eticii profesionale care guvernează prestarea serviciilor.

Bibliografie

- Emil HOROMNEA, Cultură și deontologie - repere în profesia contabilă și afaceri, Revista Audit financiar, 2013

- Doctrină și deontologie profesională, Suport de curs (se poate găsi la adresa: https://www.academia.edu/35986130/Doctrinaacces1_ (accesat la data de 24.11.2020))

- CECCAR, Codul etic național al profesioniștilor contabili, Ediția a 3-a, revizuită și reclasificată în conformitate cu Codul Etic Internațional al profesioniștilor contabili elaborat și revizuit de IFAC în 2005, Editura CECCAR, București, 2006

Preview document

Etica în profesia contabilă principii etice încălcate - Pagina 1
Etica în profesia contabilă principii etice încălcate - Pagina 2
Etica în profesia contabilă principii etice încălcate - Pagina 3
Etica în profesia contabilă principii etice încălcate - Pagina 4
Etica în profesia contabilă principii etice încălcate - Pagina 5
Etica în profesia contabilă principii etice încălcate - Pagina 6
Etica în profesia contabilă principii etice încălcate - Pagina 7
Etica în profesia contabilă principii etice încălcate - Pagina 8
Etica în profesia contabilă principii etice încălcate - Pagina 9
Etica în profesia contabilă principii etice încălcate - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Etica in profesia contabila principii etice incalcate.docx

Alții au mai descărcat și

Etică și conduită profesională în domeniul contabilității

Introducere Necesitatea si importanta unor norme de etica profesionala rezulta din rolul pe care il au profesionistii contabili fata de...

Etica în Profesia Contabilă

Introducere În ultimii ani domeniul contabilităţii şi implicit profesia contabilă s-a schimbat vizibil. Cazurile intens mediatizate ale firmelor...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Deontologie și Expertiză Contabilă

Deontologie si expertizã contabilã/ Deontologie si eticã în practica financiarã – suport de curs Cap. 1. Delimitãri conceptuale privind...

Te-ar putea interesa și

Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili

INTRODUCERE În lucrarea prezentată am facut referire la obiectivele şi principiile fundamentale ale profesioniştilor contabili care nu sunt...

Etica în auditul financiar

INTRODUCERE Conform definiţiei acordate de către Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, auditul financiar reprezintă „ Examinare profesională a...

Etica în Profesia Contabilă

Introducere În ultimii ani domeniul contabilităţii şi implicit profesia contabilă s-a schimbat vizibil. Cazurile intens mediatizate ale firmelor...

Problema eticii și adevărului în contabilitate

Motto : "Etica în sensul său mai larg, se ocupă cu comportamentul uman, în raport cu ceea ce este moral bun şi rău, corect şi greşit. Este de...

Speță practică în care principiile deontologice ale profesionistului contabil sunt încălcate

INTRODUCERE Deontologia contabilă exprimă ansamblul regulilor și uzanțelor care reglementează raporturile dintre profesionistul contabil,...

Prevederile Codului Etic al Profesionistului Contabil

Codul etic naţional din România stabileşte normele de conduită pentru profesioniştii contabili şi formulează principiile fundamentale care trebuie...

Etică profesională în audit

Natura (caracteristicile) eticii Etica a fost definită ca fiind un studiu al principiilor şi valorilor morale care guvernează acţiunile şi...

Etică și Profesionalism în Producerea Informației financiar-contabile

Rezumat Etică și profesionalism în producerea informației financiar-contabile Etica în contabilitate este în primul rând un domeniu de etică...

Ai nevoie de altceva?