Etică profesională și dilemele etice - Codul etic al profesioniștilor contabili

Referat
8/10 (1 vot)
Ă
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pptx
Pagini : 11 în total
Mărime: 54.19KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Mihaela Onica
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea Dunarea de Jos, Galati
Specializare: Contabilitate și audit

Extras din document

Etica profesională și dilemele eticii reprezintă subiectul abordat in această lucrare, însoțit de un exemplu de etică și anume cea a profesioniștilor contabili.

Etica este acea parte a filozofiei care studiază fundamentele moralei, respectiv, ansamblul de reguli, de credințe si valori care funcționează ca norme într-o societate umană .

Dileme etice reprezintă situații conflictuale, când conducătorul trebuie să aleagă între două posibilități de a acționa egale din punct de vedere etic, dar trebuie să decidă, trebuie să facă sau nu ceva, ce cu toate că este convenabil pentru el sau organizație, sau pentru ambii, se poate de considerat neetic.

Codul etic național al profesionștilor contabili din România stabilește norme de conduită pentru profesioniștii contabili și formulează principiile fundamentale ce trebuiesc respectate de către profesioniștii contabili în vederea realizării obiectivelor comune.

În concluzie, conform codului etic național, profesionistul contabil trebuie să își ia în activitatea sa măsuri de protecție generate de profesie și legislație, atât cât să poată reduce sau elimina diverse amenințări.

1. să ofere referințe etice pentru toți cei implicati în activitățile companiei;

2. să promoveze responsabilitatea socială;

3. să asigure transparența în discuții;

4. să servească drept suport pentru elaborarea și aplicarea politicilor comerciale, de mediu, de piață, sociale;

5. să prevină producerea actelor ilicite și ilegale.

1. Nerespectarea legilor și reglementărilor legale;

2. Nerespectarea regulilor de procedură, a principiilor profesionale și a altor reguli;

3. Neraportarea existenței unui conflict de interese, exprimarea unei opinii într-un caz de conflict de interese;

4. Folosirea functiei în scopul dobândirii unor câstiguri personale de natură materială sau a altor avantaje;

5. Dezvăluirea de informații de natură financiară a organizației, dezbaterile din cadrul consiliilor de administrație, structura și conținutul băncii de date cu clienții cheie ai firmei, sau orice alte date de natură secretă sau care ar avea un impact negativ asupra societății.

6. Necomunicarea informațiilor în timp util, astfel cum este prevazută în normele legale, regulamentul intern sau alte proceduri cu caracter obligatoriu.

8. Eșecul de a coopera cu alte instituții, departamente funcționale sau salariați.

9. Intimidarea, crearea de presiuni de orice fel, vizibile (mită, amenintări) sau mai putin vizibile (șantaj, pile/intervenții), asupra persoanelor din conducere, precum și cedarea la astfel de presiuni create asupra salariaților din afara societății (de la clienți, furnizori, instituții, etc.)

O serie de subiecte care constituie frecvent dileme în etica afacerilor:

Ø etica personală; Ø utilizarea energiei;

Ø drepturile salariaților; Ø responsabilitatea organizațiilor;

Ø securitatea consumatorului; Ø relațiile cu corporațiile;

Ø discriminarea; Ø semnalele de alarmă;

Ø codurile de conduită; Ø Internetul și protejarea intimității;

Ø practicile financiare (contabile); Ø practicile de corupție;

Ø protecția animalelor și cercetarea; Ø salariile directorilor.

Bibliografie

Crăciun Dan - „Etica în afaceri”, București 2004, p.36

Ionescu Gheorghe - „Cultura afacerilor”, București 1997, p.3

I. Grigoraș - „Probleme de etică”, Ed.Univ. „Al.I.Cuza”, Iași, 1999, p.57

Sandu Antonio - „Etică și deontologie profesională”, Iași, 2012, p.51

Zaiț N. - „Managementul intercultural: valorizarea diferențelor culturale”, București, Ed. Economica, 2002, p.76

Samuel C. Certo - „Managementul modern”, Ed. Teora, București, 2002, p. 43

CECCAR - Codul etic național al profesionistului contabil , editia 2011

Marin Toma, Jacques Potdevin - „Elemente de doctrină și deontologie profesională”, Editura CECCAR, 2008, p.82

Conținut arhivă zip

  • Etica profesionala si dilemele etice - Codul etic al profesionistilor contabili.pptx

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale

INTRODUCERE Evenimentele din ultimii ani au determinat multiple şi profunde mutaţii în toate sferele vieţii sociale. Având în vedere că ne...

Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat

INTRODUCERE Statul, pentru a-și putea desfășura activitatea în condiții optime are nevoie de resurse. Încă din cele mai vechi timpuri, acesta își...

Accizele în România și armonizarea acestora cu reglementările europene în materie

Introducere Accizele reprezintă formele cele mai vechi ale impozitului indirect. Există dovezi scrise care demonstrează perceperea accizelor încă...

Taxa pe valoarea adăugată

TVA este un impozit indirect, calculat pe valoarea adaugată realizată de entităţile economice şi suportat de consumatori. Valoarea adaugată...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Divizarea prin absorbție a societăților comerciale

1. Divizarea societăților comerciale Divizarea societăților comerciale, la fel ca şi fuziunea acestora, reprezintă un procedeu tehnico-juridic...

Etică și Profesionalism în Producerea Informației financiar-contabile

Rezumat Etică și profesionalism în producerea informației financiar-contabile Etica în contabilitate este în primul rând un domeniu de etică...

Codul deontologic al profesionistului contabil

Introducere Cunoaşterea eticii ajută profesionistul contabil în depăşirea dilemelor etice, pentru ca acesta să facă alegerile potrivite, chiar...

Ai nevoie de altceva?