Evaluarea Imobilizarilor Necorporale

Imagine preview
(8/10 din 6 voturi)

Acest referat descrie Evaluarea Imobilizarilor Necorporale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

În prezent, unul dintre scopurile esentiale ale cumpararii unor întreprinderi este achizitionarea unor rezultate ale investitiilor nemateriale, neînregistrate decât în mica parte în activul bilantului, reflectate de numele comercial (marca), calitatea cercetatorilor din departamentul de cercetare-dezvoltare, filozofia manageriala, calitatea retei de distributie, gradul de audienta al firmei fata de clienti.

Literatura de specialitate considera ca, pentru investitori, prezinta o importanta deosebita valoarea capitalului imobilizat (investit) în activele necorporale (intangibile) ce pot fi preluate odata cu activele corporale, deoarece activele necorporale sunt de natura sa sporeasca activitatea de viitor a întreprinderii preluate si, deci, a profitului posibil de realizat.

În acelasi timp, nu numai investitorul este interesat, dar si vânzatorul întreprinderii evaluate, deoarece stie ca activele necorporale, fiind bine cotate, conduc la sporirea pretului de transmitere a întreprinderii evaluate, astfel ca, ambele parti interesate doresc o evaluare justa a acestora.

În conceptia specialistilor, activele necorporale sunt concretizate prin calitati nemateriale (forma, volum, substanta materiala), prezentând o variatie apreciabila si putând fi înregistrate în bilant si supuse amortizarii legale.

În tara noastra, problema activelor necorporale, ca arie de cuprindere si mod de amortizare, este reglementata de Legea contabilitatii nr. 82/1991, iar regulamentul de aplicare al acestei Legi, prevede, în legatura cu aceasta urmatoarea structura:

* Cheltuieli de constituire;

* Cheltuieli de cercetare-dezvoltare;

* Concesiunile;

* Brevetele si licentele;

* Marcile de fabrica si alte drepturi si valori similare;

* Fondul comercial si alte imobilizari necorporale.

În articolele urmatoare (art.48-51) , regulamentul mentionat face urmatoarele precizari privind continutul fiecarei categorii:

* Cheltuielile de constituire reprezinta cheltuieli ocazionate de înfiintarea si modificarea unitatii patrimoniale (taxe si alte cheltuieli de înscriere si înmatriculare, cheltuieli privind emiterea si vânzarea de actiuni si obligatiuni, cheltuieli de prospectare a pietei si de publicitate si alte cheltuieli de aceasta natura legate de înfiinatarea sau modificarea unitatii patrimoniale); cheltuielile de aceasta natura se amortizeaza întro perioada de cel mult 5 ani

* Cheltuielile de cercetare-dezvolatare cuprind cheltuieli ocazionate de efectuarea unor lucrari sau obiective de cercetare strict individualizate, care prezinta garantia realizarii eficientai scontate prin aplicarea acestora în unitatile petrimoniale; cheltuielile de aceasta natura se amortizeaza întro perioada de cel mult 5 ani

* În cadrul activelor imobilizate în concesiuni si alte drepturi similare se cuprinde valoarea bunurilor preluate cu acest titlu în patrimoniu de catre unitatea primitoare, conform contractelor încheiate.

Brevetele, licentele, know-how-urile, marcile de fabrica si de comert si alte drepturi de proprietate industriala si intelectuala similare aduse ca aport, achizitionate sau dobândite pe alte cai, se înregistreaza în conturile de imobilizari necorporale, la valoarea de aport de utilitate, costul de achizitie sau costul de productie, dupa caz.

Activele imobilizate de natura celor mentionate la alineatul precedent se amortizeaza, pe durata prevazuta pentru utilizarea lor, de catre unitatea patrimoniala care le detine.

* Fondul comercial reprezinta partea din fondul de comert care nu figureaza în cadrul celorlalte elemente de patrimoniu, dar care concura la mentinerea sau la dezvoltarea potentialului unitatii, cum sunt: clientela, vadul, debuseurile, reputatia si alte elemente necorporale si se înregistreaza în contabilitate într-un cont distinct de imobilizari necorporale.

Fondul comercial se determina ca diferenta între valoarea de aport si valoarea de utilitate sau costul de achizitie, dupa caz, a fondului de comert si valoarea elementelor de activ înregistrate în conturile corespunzatoare.

Fondul comercial, de regula, nu este supus amortizarii. Daca se constata o depreciere ireversibila, aceasta poate fi amortizata.

La alte imobilizari necorporale se înregistreaza programele informatice create de unitate sau achizitionate de la terti, pentru necesitatile de utilizare proprii, evaluate la costul de productie, respectiv la costul de achizitie, precum si alte imobilizari necorporale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Evaluarea Imobilizarilor Necorporale.doc