Expertiza Contabilă

Referat
6.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2056
Mărime: 16.28KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andronache Mirela
prezentul referat a fost prezentat in 2009 la Facultatea de Stiinte Economice din Galati.

Cuprins

1. Conceptul de expertiză contabilă

2. Trăsăturile expertizei contabile

3. Expertiza contabilă judiciară şi extrajudiciară

4. Obiectul de cercetare al expertizei contabile

Extras din document

Expertiza contabilă

– numirea expertului

– efectuarea expertizei

– raportul de expertiza contabilă

– valorificarea expertizei

– onorariul expertului

1. Conceptul de expertiză contabilă

Definită în sensul larg al cuvântului, expertiza este activitatea de cercetare efectuată de un specialist, denumit expert, având ca obiectiv stabilirea adevărului, realităţii într-o anumită situaţie sau referitoare la un anumit eveniment .

Fiind un mijloc de constatare, confirmare, dovedire, lămurire a realităţii privind un eveniment, o faptă, o situaţie, pe baza cunoştinţelor de specialitate, expertiza este un mijloc de probă .

Ca mijloc de probă, poate fi definită în variate feluri ca formă, dar cu acelaşi conţinut.

Dacă se are în vedere natura şi conţinutul faptei sau evenimentului cercetat şi domeniul de activitate în care se efectuează, expertiza poate fi: tehnică, medico-legală, criminalistică, artistică, contabilă etc.

Expertiza contabilă poate fi specializată pe domenii ca:

– operaţii valutare

– operaţii bugetare

– asigurări etc.

sau pe ramuri ale economiei naţionale:

– industrie

– construcţii

– comerţ

– agricultură

În sens restrâns, expertiza contabilă se defineşte ca activitate de verificare de către un expert contabil a registrelor, conturilor şi documentelor justificative ale unui agent economic, având ca obiectiv să furnizeze beneficiarului expertizei informaţiile necesare soluţionării unei anumite cauze sau probleme.

2. Trăsăturile expertizei contabile sunt:

a) obiectul supuc cercetării este de natură economico-financiară, gestionară şi/sau patrimonială;

b) cercetează parţial sau integral activitatea economică a unui agent economic;

c) interpretează informaţiile contabile şi formulează opinii privitoare la problemele investigate pe baza normelor care reglementează domeniul respectiv

d) elaborează concluzii, care constituie mijloc de probă pentru organul judiciar care a dispus expertiza.

Expertiza contabilă caracterizează situaţia reală a agentului economic, relaţiile economico-financiare dintre părţi, analizează abaterile de la norme, deficienţele în gestionarea patrimoniului etc.

Expertiza contabilă se poate clasifica după destinaţia sa în:

– judiciară

– extrajudiciară

Expertiza judiciară este dispusă de organele judiciare şi are ca scop soluţionarea cauzelor aflate în faza de anchetă, cercetare sau judecată.

Expertiza extrajudiciară poate fi solicitată de persoane juridice sau fizice interesate în cunoaşterea unei situaţii de fapt, informaţie necesară în procesul decizional.

Preview document

Expertiza Contabilă - Pagina 1
Expertiza Contabilă - Pagina 2
Expertiza Contabilă - Pagina 3
Expertiza Contabilă - Pagina 4
Expertiza Contabilă - Pagina 5
Expertiza Contabilă - Pagina 6
Expertiza Contabilă - Pagina 7
Expertiza Contabilă - Pagina 8
Expertiza Contabilă - Pagina 9
Expertiza Contabilă - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Expertiza Contabila.doc

Alții au mai descărcat și

Expertiza Contabila

CAPITOLUL 1 Cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile 1.1 EXPERTIZA CONTABILA – ATRIBUT AL PROFESIEI CONTABILE Expertiza...

Fluxuri de Numerar

Situaţiile finaciare trebuie să prezinte fidel poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de numerar ale unei întreprinderi. Aplicarea...

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Expertiza Contabilă în Procesul Civil

Consideraţii generale privind procesul civil Potrivit Constituţiei României orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor a...

Raport de Expertiză Contabilă Judiciară

Subsemnatul DP, expert contabil, domiciliat în localitatea Arad, str....., judeţul Arad, posesor al carnetului de expert contabil nr.55/ 1992,...

Raport de Expertiza Contabila

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA Cap . I . INTRODUCERE 1. Subsemnata Panaitescu Delia , expert contabil din Bucuresti , Str. Matei Corvin, Nr....

Actele de Expertiza Contabila - Continut si Valorificare

Introducere Expertiza contabila este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuată numai de către persoanele care au dobândit calitatea...

Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară

Introducere Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi speciale si...

Ai nevoie de altceva?