Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 7928
Mărime: 34.30KB (arhivat)
Publicat de: Leordean Marian
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. univ. dr. Hada Teodor

Cuprins

 1. CAP. I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND EXPERTIZA,
 2. EXPERTIZA CONTABILĂ ŞI EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ 2
 3. 1.1. Conceptul de expertiză 2
 4. 1.2. Expertiza contabilă 2
 5. 1.3. Expertiza contabilă judiciară 4
 6. CAP.II. EXPERTIZA CONTABILĂ ÎN PROCESUL CIVIL ŞI PENAL 9
 7. 2.1. Expertiza contabilă în procesul civil 9
 8. 2.1.1 Caracteristicile procesului civil 9
 9. 2.1.2 Obiectivele expertizei contabile judiciare în procesul civil 10
 10. 2.1.3. Numirea expertului şi efectuarea expertizei în procesul civil 11
 11. 2.1.4. Conţinutul raportului de expertiză contabilă 12
 12. 2.1.5. Utilizarea expertizei ca mijloc de probă în procesul civil 17
 13. 2.2. Expertiza contabilă în procesul penal 18
 14. 2.2.1. Caracteristicile şi etapele procesului penal 18
 15. 2.2.2. Obiectivele expertizei contabile în procesul penal 19
 16. 2.2.3. Numirea expertului şi efectuarea expertizei 20
 17. 2.2.4. Conţinutul raportului de expertiză 22
 18. 2.2.5. Utilizarea expertizei contabile ca mijloc de probă 22
 19. CAP. III. CONCLUZII 23
 20. BIBLIOGRAFIE 24

Extras din referat

CAP. I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND EXPERTIZA, EXPERTIZA CONTABILĂ ŞI EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ

1.1. Conceptul de expertiză

Cuvântul expertiză provine de la latinescul „expertus”, adică priceput, şi se referă la lucrarea unei persoane experimentate, specializate. Expertiza constituie o activitate care depăşeşte acţiunea de control şi pe cea de verificare, expertul exprimându-şi propriul punct de vedere în ceea ce priveşte faptul sau faptele asupra cărora a efectuat expertiza. Expertiza are imprimată deci o impresie personală şi critică a expertului, cuprinzând rezultatul examinării faptelor din punctul de vedere al exactităţii formale şi materiale şi părerea expertului asupra cauzelor şi efectelor în legătură cu obiectul supus cercetării sale.

Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte expertiza ca fiind o cercetare cu caracter tehnic făcută de un expert, la cererea unui organ de jurisdicţie sau de urmărire penală ori a părţilor, asupra unei situaţii, probleme etc., a cărei lămurire interesează soluţionarea cauzei; raport întocmit de un expert asupra cercetărilor făcute

Expertiza este un mijloc de dovadă, reglementat de Codul de procedură civilă şi de Codul de procedură penală, la care recurge instanţa în cazul în care, pentru stabilirea adevărului obiectiv, este nevoie de lămurirea unor împrejurări de fapt, pentru a căror rezolvare se cer cunoştinţe de specialitate în domeniul ştiinţei, tehnicii, cauzei sau litigiului ce se cercetează, expertiza putând fi: tehnică, de navigaţie civilă, medicală, filatelică, grafologică, criminalistică, contabilă” etc

1.2. Expertiza contabilă

Expertizele contabile sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoştinţe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale, ataşate sau nu unui proces penal, se numesc expertize contabile judiciare. Toate celelalte

expertize contabile sunt extrajudiciare.

Expertiza contabilă este o formă de cercetare ştiinţifică, efectuată în vederea lămuririi modului în care sunt reflectate în documente şi evidenţa tehnic-operativă şi contabilă anumite fapte, împrejurări, situaţii de natură economico-financiară. Sfera expertizei contabile cuprinde întreaga activitate economico-financiară a unui agent economic. Ea are ca obiect de cercetare situaţia economico-financiară a patrimoniului şi capacitatea acestuia de a genera profit, aşa cum rezultă din documentele primare şi evidenţa tehnic-operativă şi contabilă privind intrarea şi ieşirea legală a valorilor materiale şi băneşti, cu scopul final de a se stabili în mod ştiinţific, corectitudinea sau incorectitudinea administrării patrimoniului.

Potrivit opiniei autorului Ion Florea şi a coautorilor lucrării “ Introducere în expertiza contabilă şi în auditul financiar” , expertizele, în general, şi expertiza contabilă, în particular, sunt strâns legate de activitatea de control. Dar, spre deosebire de control, care este o activitate continuă de verificare, analiză şi îndrumare, expertiza are, de regulă, un caracter fragmentar (de discontinuitate), intervenind numai în anumite împrejurări, reprezentând în esenţă o consultaţie de specialitate şi conţinând ca element principal punctul de vedere sau opinia celui care o efectuează. Evident este vorba despre o opinie autoritară sub aspect profesional şi autorizată din punct de vedere legal.

Expertizele contabile pot fi efectuate numai de către persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii, fiind înscrise, cu viza la zi, în partea activă a Tabloului experţilor contabili, actualizat anual de către Corpul Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR).

Preview document

Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal - Pagina 1
Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal - Pagina 2
Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal - Pagina 3
Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal - Pagina 4
Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal - Pagina 5
Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal - Pagina 6
Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal - Pagina 7
Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal - Pagina 8
Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal - Pagina 9
Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal - Pagina 10
Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal - Pagina 11
Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal - Pagina 12
Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal - Pagina 13
Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal - Pagina 14
Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal - Pagina 15
Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal - Pagina 16
Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal - Pagina 17
Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal - Pagina 18
Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal - Pagina 19
Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal - Pagina 20
Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal - Pagina 21
Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal - Pagina 22
Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal - Pagina 23
Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal - Pagina 24
Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal - Pagina 25

Conținut arhivă zip

 • Expertiza Contabila in Procesul Civil si Penal.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale

Introducere Funcţionarea întreprinderilor în condiţiile economiei de piaţă şi a unui mediu înconjurător în continuă schimbare, în perspectiva...

Expertiza Contabilă

INTRODUCERE Se cunoaşte faptul că sistemul contabil din România se află, încă din 1991, într-o perioadă de reformă care afectează aspectele sale...

Expertiză contabilă

CAPITOLUL 1 Cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile 1.1 EXPERTIZA CONTABILA – ATRIBUT AL PROFESIEI CONTABILE Expertiza...

Expertiză financiar-contabilă

1.Definirea expertizei contabile Prin expertiza contabila se intelege misiunea data unui expert contabil de a controla registrele, conturile si...

Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară

Introducere Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi speciale si...

Deontologia Expertului Contabil

Deontologia expertului contabil Deontologia reprezintă un ansamblu de reguli de drept aplicabile în exercitarea unei profesii. Termenul de...

Expertiza Contabilă în Procesul Civil

Consideraţii generale privind procesul civil Potrivit Constituţiei României orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor a...

Actele de expertiză contabilă - conținut și valorificare

Introducere Expertiza contabila este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuată numai de către persoanele care au dobândit calitatea...

Te-ar putea interesa și

Locul și Rolul CECCAR în Dezvoltarea Profesiunii Contabile în România

INTRODUCERE “Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a devenit o organizaţie extraordinară, dar nu numai datorită...

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Expertiza Contabilă

INTRODUCERE Se cunoaşte faptul că sistemul contabil din România se află, încă din 1991, într-o perioadă de reformă care afectează aspectele sale...

Expertiză financiar-contabilă

1.Definirea expertizei contabile Prin expertiza contabila se intelege misiunea data unui expert contabil de a controla registrele, conturile si...

Expertiza Contabilă în Procesul Civil

Consideraţii generale privind procesul civil Potrivit Constituţiei României orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor a...

Expertiza contabilă

Expertiza contabila este - „activitate depusa de un personal autorizat de lege pentru reconstituirea realitatii unei operatii de natura economica...

Control Financiar

Capitolul 1. Conceptul de control financiar Conceptual, controlul financiar este examinat: - ca parte integranta a managementului la nivel micro...

Ai nevoie de altceva?