Fluxuri de Trezorerie

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1519
Mărime: 14.84KB (arhivat)
Cost: 2 puncte

Extras din document

Importanţa fluxurilor nete de trezorerie (cash-flow) în diagnosticul financiar este dată de faptul că întreprinderile pot să înregistreze profit, dar să nu dispună de lichidităţi sau să înregistreze pierdere şi să dispună de lichidităţi.

Sursa de informaţii pentru analiză, în cazul întreprinderilor din România, este ”Situaţia fluxurilor de trezorerie”, care este întocmită conform IAS 7.

Situaţia fluxurilor de trezorerie prezintă sursa de provenienţă a lichidităţilor şi modul de folosire a acestora, precum şi cauzele modificării lor.

Sursele de informaţii pentru analiza fluxurilor de trezorerie sunt: bilanţul contabil şi Contul de profit şi pierdere. În bilanţul contabil se regăseşte soldul lichidităţilor şi echivalentelor de lichidităţi la sfârşitul unui exerciţiu financiar.

Contul de profit şi pierdere prezintă informaţii privind veniturile, cheltuielile şi rezultatele aferente diferitelor activităţi – exploatare, financiară şi extraordinară, care reprezintă sursele şi utilizările lichidităţilor şi echivalentelor de lichidităţi (ca sume potenţiale).

Fluxul net total de lichidităţi se poate descompune din punct de vedere funcţional: din activităţi de exploatare, din activităţi de investiţii şi din activităţi de finanţare.

Fluxurile de trezorerie din activităţi de exploatare

Fluxul net de trezorerie generat din activităţile de exploatare este esenţial, de mărimea sa depinzând capacitatea firmei de a genera lichidităţile necesare pentru acordarea de dividende, realizarea de noi investiţii, rambursarea îmrpumuturilor şi a ratelor de leasing financiar etc.

Fluxul net de trezorerie din exploatare poate fi determinat prin metoda directă şi metoda indirectă.

1.1. Metoda directă

Potrivit metodei directe fluxul net de trezorerie din exploatare (FNTE) se stabileşte ca diferenţă între fluxurile de încasări şi fluxurile de plăţi aferente exploatării.

Standardul Internaţional de Contabilitate IAS7 recomandă utilizarea metodei directe, pentru că este mai uşor de înţeles de către utilizatorii de informaţii financiare, în special de investitori. De asemenea, pe baza informaţiilor furnizate de metoda directă, se pot realiza estimări ale fluxurilor viitoare de trezorerie.

Fluxul net de trezorerie prin metoda directă se poate calcula astfel:

1. Încasări din vânzarea de bunuri (mărfuri, produse finite etc.),

execuţia de lucrări şi prestările de servicii;

2. Încasări totale din redevenţe, onorarii, comisioane;

3. Încasări totale din activităţi propriu-zise de exploatare(1+2);

4. Plăţi către furnizorii de bunuri şi servicii;

5. Plăţi către salariaţi şi în numele acestora;

6. Plăţi privind impozitele, inclusiv impozitul pe profit;

7. Plăţi privind dobânzile;

8. Plăţi totale din activităţi propriu-zise de exploatare (4+5+6+7);

9. Flux net de trezorerie din activităţi propriu-zise de exploatare

(3-8);

10. Încasări din operaţiile extraordinare;

11. Plăţi privind operaţiile extraordinare;

12. Flux net de trezorerie din operaţii extraordinare (10-11);

13. FLUX NET DE TREZORERIE DIN EXPLOATARE (9+12).

În scopul realizării analizei fluxurilor de trezorerie se pot determina următorii indicatori:

a) ponderea încasărilor pe tipuri de activităţi în cadrul încasărilor totale din activitatea propriu-zisă din exploatare;

b) ponderea plăţilor pe categorii de beneficiari în cadrul fluxului total de plăţi din activitatea propriu-zisă de exploatare;

c) raportul plăţi/încasări;

d) raportul dintre fluxul net pozitiv de trezorerie şi încasările totale;

e) raportul dintre fluxul net de trezorerie negativ şi plăţile totale

Preview document

Fluxuri de Trezorerie - Pagina 1
Fluxuri de Trezorerie - Pagina 2
Fluxuri de Trezorerie - Pagina 3
Fluxuri de Trezorerie - Pagina 4
Fluxuri de Trezorerie - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Fluxuri de Trezorerie.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Fluxurilor de Trezorerie intr-o Intreprindere

Introducere Intr-o economie de piata, o intreprindere ar trebui sa fie vazuta ca un sistem ce exista si functioneaza cu ajutorul relatiilor pe...

Situații financiare conform directivei a IV-a și IAS 1

1. Introducere Întocmirea situatiilor financiare anuale de către persoanele juridice (societătile comerciale, institutiile publice, regiile...

Contabilitatea Trezoreriei

CONTABILITATEA TREZORERIEI CAP I . DEFINIREA SI STRUCTURA TREZORERIEI UNITATII PATRIMONIALE Trezoreria reprezinta o sectiune importanta a...

Contabilitatea Trezoreriei

DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI CONTABILE PRIVIND TREZORERIA ÎNTREPRINDERII Operaţiile băneşti de încasări şi plăţi, operaţiile financiar-bancare...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Trezoreriei Statului

1. Sistemul de organizare a Trezoreriei Statului Terzoreia Statului este un sistem unitar şi integrat prin care statul asigură efectuarea...

Contabilitatea Trezoreriei

CAPITOLUL 4 CONTABILITATEA TREZORERIEI 4.1 Delimitări privind trezoreria. Sistemul de conturi şi documentele privind operaţiile de încasări şi...

Contabilitatea si Gestiunea Trezoreriei Intreprinderii

INTRODUCERE Contabilitatea, ca stiinta si practica economica, a aparut si s-a dezvoltat o data cu productia de marfuri, cu necesitatea...

Te-ar putea interesa și

Tabloul Fluxurilor de Trezorerie ca Model de Analiză a Performanțelor Întreprinderii

Varietatea si complexitatea aspectelor legate de buna gestionare a trezoreriei întreprinderii creeaza un amplu câmp de analiza si dezbatere pentru...

Situația Fluxurilor de Trezorerie - Instrument de Apreciere a Performanței Firmei

Capitolul 1 Definirea fluxurilor de trezorerie Tabloul fluxurilor de numerar (statement of cash flows) s-a impus ca un instrument de apreciere a...

Politici si Tratamente Contabile privind Trezoreria Intreprinderii

CAPITOLUL I. TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE – COMPONENTA A SITUAŢIILOR FINANCIARE 1.1 DOCUMENTE NECESARE ÎNTOCMIRII TABLOULUI FLUXURILOR DE...

Analiza cash flowurilor unei societăți

INTRODUCERE Varietatea si complexitatea aspectelor legate de buna gestionare a trezoreriei întreprinderii creeaza un amplu câmp de analiza si...

Evaluarea Intreprinderilor cu Ajutorul Fluxurilor de Trezorerie

CAPITOLUL 1 DEFINIREA FLUXURILOR DE TREZORERIE Tabloul fluxurilor de trezorerie (statement of cash flows) s-a impus ca un instrument de...

Tabloul Fluxurilor de Trezorerie

INTRODUCERE Tot mai multe ţări îşi adaptează legislaţia din domeniul economico-financiar la metodologia reglementată de Standardele Internaţionale...

Analiza Fluxurilor de Trezorerie intr-o Intreprindere

Introducere Intr-o economie de piata, o intreprindere ar trebui sa fie vazuta ca un sistem ce exista si functioneaza cu ajutorul relatiilor pe...

Situația Fluxurilor de Trezorerie

Introducere Situaţia fluxurilor de trezorerie prezintă situaţia în ansamblu a ieşirilor şi a intrărilor de lichidităţi şi de echivalente de...

Ai nevoie de altceva?