Fuziunea Întreprinderilor

Referat
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 2059
Mărime: 19.26KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Toma Mariana, Nita Clara

Extras din document

Fuziunea este o operatie prin care doua sau mai multe societati comerciale hotarasc separat transmiterea elementelor de activ si de pasiv la una dintre societati sau înfiintarea unei noi societati comerciale în scopul comasarii activitatilor.

Fuziunea societatilor comerciale se realizeaza prin doua modalitati:

1. fuziunea prin absorbirea uneia sau mai multor societati comerciale de catre o alta societate comerciala

2. fuziunea prin contopire a doua sau mai multe societati comerciale pentru a alcatui o societate comerciala noua

O societate comerciala care absoarbe dobândeste drepturile si este tinuta de obligatiile societatilor comerciale pe care le absoarbe, din punct de vedere juridic.

Din punct de vedere fiscal, se vor avea în vedere prevederile din legislatia fiscala aplicabila situatiilor respective (ex. Pierderea fiscala înregistrata de societatea absorbita nu se recupereaza de catre societatea absorbanta).

În conformitate cu prevederile art. 26, alin (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, fiecare societate comerciala are obligatia sa întocmeasca situatii financiare cu ocazia fuziunii, în conditiile legii.

Societatile comerciale care fuzioneaza au obligatia, conform prevederilor art. 8, alin (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, sa efectueze inventarierea elementelor de active si de pasive.

A. Operatiunile cu ocazia fuziunii prin absorbtie presupun urmatoarele etape:

1. Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care fuzioneaza, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, a normelor si reglementarilor contabile, înregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii, efectuate cu aceasta ocazie.

În bilant, un activ trebuie recunoscut numai atunci când:

- este probabila realizarea unor beneficii economice viitoare de catre societate;

- costul sau valoarea activului poate fi evaluat(a) în mod credibil.

2. a. Întocmirea situatiilor financiare înainte de fuziune de catre societatile comerciale care urmeaza sa fuzioneze si care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

b. Întocmirea situatiilor financiare înainte de fuziune de catre societatile care urmeaza sa fuzioneze si care aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 306/2002.

Pe baza bilantului întocmit înainte de fuziune se determina activul net contabil, potrivit formulei:

Activ net contabil = Total Activ - Total Datorii

3. Evaluarea globala a societatilor. Determinarea aportului net.

Pentru evaluarea societatilor comerciale intrate în fuziune se poate folosi una dintre urmatoarele metode: metoda patrimoniala sau metoda activului net, metoda bursiera, metoda bazata pe rezultate (valoarea de rentabilitate, valoarea de randament, valoarea de supraprofit), metode mixte si metoda bazata pe fluxul financiar sau cash-flow.

Valoarea globala de schimb a societatii stabilita printr-una dintre metodele mentionate, reprezinta valoarea aportului net de fuziune al fiecarei societati intrate în fuziune. Pe baza acestei valori se stabileste raportul de schimb.

Preview document

Fuziunea Întreprinderilor - Pagina 1
Fuziunea Întreprinderilor - Pagina 2
Fuziunea Întreprinderilor - Pagina 3
Fuziunea Întreprinderilor - Pagina 4
Fuziunea Întreprinderilor - Pagina 5
Fuziunea Întreprinderilor - Pagina 6
Fuziunea Întreprinderilor - Pagina 7
Fuziunea Întreprinderilor - Pagina 8
Fuziunea Întreprinderilor - Pagina 9
Fuziunea Întreprinderilor - Pagina 10
Fuziunea Întreprinderilor - Pagina 11
Fuziunea Întreprinderilor - Pagina 12
Fuziunea Întreprinderilor - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Fuziunea Intreprinderilor.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect de Fuziune prin Absorbtie a Societatilor SC Loulis SA si SC Titan SA

1. PREAMBUL Având în vedere: (i) Hotarârea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Loulis S.A. nr. 7 din data de 16 septembrie 2005;...

Contabilitatea Lichidarii si Fuziunii Societatilor Comerciale

FUZIUNEA SOCIETATILOR COMERIALE 1) CONCEPT – DELIMITARI SI REFERINTE Fuziunea este operatia prin care patrimoniul unei societati este transmis...

Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale

Concept – delimitari si referinte Din punct de vedere juridic, operatiunile de fuziune si divizare sunt reglementate prin Legea nr. 31/1990,...

Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA

CAPITOLUL 1 PRINCIPIUL CONTINUITĂŢII ACTIVITĂŢII ŞI CONSECINŢELE SALE ASUPRA EVALUĂRII PATRIMONIULUI 1.1. Importanţa continuităţii activităţii...

Metoda Ratelor Utilizată în Diagnosticarea Întreprinderii

CAP.1 DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII Întreprinderea este un...

Lichidarea unei Societati Comerciale in Situatia in Care se Obtine Profit din Lichidare

INTRODUCERE Lichidarea unei societăţi comerciale consta în îndeplinirea unor operaţiuni care să pună capăt activităţii societăţii, şi totodată să...

Fuziunea prin Absorbtie

CAP. 1 Fuziunea prin absorbtie 1.1 Definitie, notiuni legate de fuziunea societatilor comerciale Fuziunea este operatiunea prin care doua sau mai...

Studiu de Caz privind Contabilizarea Combinărilor de Întreprinderi prin Metoda Achiziției

1. ASPECTE TEORETICE 1.1. Contextul economic de aplicare a metodei achiziţiei Potrivit IFRS 3 o grupare de întreprinderi reprezintă reunirea mai...

Te-ar putea interesa și

Fuziunea Întreprinderilor

Aspecte juridice Fuziunea, tot mai des întâlnita astazi într-o economie de piata globala, este rezultatul unor obiective propuse de managementul...

Contabilitatea Fuziunii și Lichidării

Cap.I 1.Aspectele economice, juridice si fiscale privind fuziunea societatilor Fuziunea este operatia prin care doua sau mai multe societati...

Exemplificări de achiziții și fuziuni pe plan național și internațional

Cuvinte cheie: Achiziție, control, societate mamă, fuziune, achizitor, societate absorbantă. 1. Aspecte teoretice privind regruparea...

Fuziunea

MODALITATE DE CREARE A UNOR NOI ÎNTREPRINDERI Fuziunea este operaţia prin care două sau mai multe întreprinderi societare îşi reunesc patrimoniul...

Cauze si Situatii ce Impun Evaluarea Intreprinderii

1. Evaluarea în cazul fuziunii, absorbţiei şi divizării întreprinderilor Ca urmare a schimbărilor continue ce au loc în economia de piaţă, mai cu...

Economia Întreprinderii

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE ÎNTREPRINDERE Rezumat: Întreprinderea reprezintă unitatea organizatorică ce reuneşte resurse materiale, financiare şi...

Economia Întreprinderii

NOTA INTRODUCTIVA: Economia întreprinderii, ca disciplina fundamentala, predata studentilor de la specializarile economice devine o necesitate în...

Control Financiar

CURS 1 CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR 1.-Prezentare generala a conceptului de control in general si a controlului financiar in special...

Ai nevoie de altceva?