Garantiile Constituite cu Scopul Amanarii la Plata a Obligatiilor Fiscale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Garantiile Constituite cu Scopul Amanarii la Plata a Obligatiilor Fiscale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Cretu Carmen

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Particularitatile obligaţiilor fiscale 1
Amanarea la plata a obligaţiilor fiscale 2
Studiu de caz: Calculul garanţiilor constituite în vederea amânării la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen 4

Extras din document

Particularitatile obligaţiilor fiscale

Fiscalitatea, urmăreşte realizarea obiectivelor politicii economice şi ale celei sociale ale statului. Atunci când devine frână în realizarea acestor obiective, societatea reacţionează pentru reformarea lui, pentru a reorienta spre ceea ce ea consideră a fi ţelul ei.

Prima abordare se bucură de concizie şi expresivitate, permiţând o analiză pragmatică mai uşoară şi mai eficientă a modului în care este constituită şi funcţionează. Astfel, o primă definiţie în cadrul acestei abordări consideră fiscalitatea "totalitatea impozitelor şi taxelor provenite de la persoane fizice şi juridice care alimentează bugetele publice".

O altă definiţie vede fiscalitatea ca fiind "totalitatea impozitelor instituite într-un stat, care-i procură acestuia o parte covârşitoare din veniturile bugetare, fiecare impozit având o contribuţie specifică şi un anumit rol regulator în economie”.

Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte fiscalitatea astfel ; ,,Sistem de percepere a impozitelor şi taxelor prin fisc. Totalitatea obligaţiunilor fiscale ale cuiva.”

Pentru alţi autori, "fiscalitatea este totalitatea impozitelor în care componentele sunt în strânsă legătură între ele, ca şi cu sistemul politic şi aparatul socio-politic".

Înscriindu-se pe linia celei de a doua abordări, unii autori consideră că sistemul fiscal „cuprinde un ansamblu de concepte, principii, metode, procese, cu privire la o mulţime de elemente(materie impozabilă, cote, subiecţi fiscali) între care se manifestă relaţii care apar ca urmare a proiectării, legiferării, aşezării şi perceperii impozitelor şi care sunt gestionate conform legislaţiei fiscale, în scopul realizării obiectivelor sistemului".

Fiscalitatea este, în mod normal, expresia voinţei politice a unei comunităţi umane organizate, fixată pe un teritoriu determinat şi dispunând de o autonomie suficientă pentru a putea, prin intermediul organelor care o reprezintă, să se doteze cu o întreagă serie de reguli juridice şi în special, fiscale.

Particularitatile

- izvorul = intotdeauna legea sau act normatic cu valaore de lege (stabileste categorii de persoane, elemente venit, modalitati de plata).

- beneficiarul= este intreaga societate desi calitateade creditor o are statul; scopul instituiiiri unilaterale a acestei obligatii este realizarea veniturilor bugetului de stat deci a fondului general de dezvoltare a societatii.

- obiectul = este intotdeauna o suma de bani, ce este constata in fomra scrisa prin titlu de creanta fiscala ce o individualizeza la nivelul fiecarui contribuabil in rapor de venituri si bunuri; titlul de creanta este intocmit sau confirmat de organele financiare.

- conditiile de stabilire si executare= sunt reglementeate in mod diferit pentru fiecare categorie de venituri, datorita particularitatilor acestora, precum si de rolul unor impozite modern de a fi folosite si ca parghii asupra mecanismelor economice.

- modificarea obligatiei fiscale= este determinata de cauzele prevayute de lege: 1. modificarea elementeloer in raport de care s-a facut individualizarea; 2. modificarea termenelor de plata; 3. modificarea situatiei juridice a contribuabilului; 4. orice modificare act normatic ce reglementeaza venituri fiscale.

- stingerea obligatiilor= modalitati comune: plata, executare silita, prescriptie etc. ; modalitati specifice: compensare, scaderea, anularea obligatiei fiscale;

- constatarea calitatii de contribuabil = si stabilirea elementeloer ce caracterizeaza obligatia fiscala (in special cuantumul) precum si eventualele inlesnirir legale are loc prin intormirea de catre organele fiscale abilitate a titlului de creanta fiscala.

Fisiere in arhiva (1):

  • Garantiile Constituite cu Scopul Amanarii la Plata a Obligatiilor Fiscale.doc

Alte informatii

Universitatea Danubius, Galaţi Facultatea de Ştiinţe Economice