Garda Financiara

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Garda Financiara.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Slusariuc Corina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Garda FinanciarA

Conform HG nr. 533/ 2007, Garda Financiară este institutie publica de control, cu personalitate juridica, care exercita controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte din domeniul economic, financiar si vamal, care au ca efect evaziunea si frauda fiscala, organizata ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Garda Financiară are sediul în municipiul Bucureşti,

Garda Financiară este condusa de un comisar general, Înalt functionar public, numit, in conditiile legii, prin ordin al ministrului economiei si finantelor. Comisarul general are calitatea de ordonator secundar de credite si exercita atributiile legale in aceasta calitate pentru toate unitatile din structura Garzii Financiare. In exercitarea atributiilor sale comisarul general emite decizii.

Comisarul general reprezinta Garda Financiara in relatiile cu tertii. Comisarul general numeste, angajeaza, promoveaza, sanctioneaza si elibereaza din functie personalul din structura Comisariatului General, precum si pe cel de conducere din teritoriu, cu exceptia comisarului general prim-adjunct, comisarilor generali adjuncti, comisarilor sefi sectie ai sectiilor judetene si al Sectiei Municipiului Bucuresti, care sunt numiti, in conditiile legii, prin ordin al ministrului economiei si finantelor. Comisarul general asigura, prin deciziile luate, indeplinirea corespunzatoare a atributiilor ce revin Garzii Financiare potrivit dispozitiilor legale in vigoare si raspunde in fata ministrului economiei si finantelor si a presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de intreaga activitate desfasurata de unitatile din structura Garzii Financiare.

Comisarul general este ajutat in activitate de un comisar general prim-adjunct si de 3 comisari generali adjuncti, avand calitatea de functionari publici de conducere. In absenta comisarului general, Garda Financiara este reprezentata de comisarul general prim-adjunct. In absenta comisarului general si a comisarului general prim-adjunct, Garda Financiara este reprezentata de unul dintre comisarii generali adjuncti, pe baza imputernicirii comisarului general, cu instiintarea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Garda Financiară are în structură:

-Comisariatul General

-sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti.

Comisariatul general este structura centrala a Garzii Financiare, care, sub conducerea comisarului general, asigura realizarea strategiei de control, urmareste modul de realizare a atributiilor incredintate sectiilor judetene si Sectiei Municipiului Bucuresti, stabileste masuri operative pentru eficienta controlului curent si a controlului tematic. Comisarii din Comisariatul General al Garzii Financiare au competenta de control operativ si inopinat pe intregul teritoriu al tarii, in conditiile prevazute in prezenta hotarare. In cadrul structurii organizatorice a Comisariatului General al Garzii Financiare si, respectiv, a sectiilor judetene si a Sectiei Municipiului Bucuresti se pot constitui servicii, birouri, compartimente, respectiv divizii.

Sectiile judetene se organizează ca unităţi cu personalitate juridică.Au competenţe teritoriale de control limitate, in cadru judetului in care sunt organizate, cu exceptia cazurilor prevazute de Art. 8 din HG nr. 533/2007.

Comisarii sefi ai sectiilor judetene si al Sectiei Municipiului Bucuresti au calitatea de ordonatori tertiari de credite. Consiliile locale sprijină comisariatele Gărzii Financiare pentru asigurarea, în condiţiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii pentru Garda Financiară.

Sarcinile Garzii Financiare:

-executa un control operativ si inopinat, curent si ulterior in legatura cu

• aplicarea si executarea legilor fiscale, a reglementarilor vamale si a celor privind disciplina contabila si financiara

• respectarea normelor de comert si a celor privind jocurile de noroc

Ca atributii principale ale Garzii Financiare:

-efectueaza controale operative si inopinate pe teritoriul judetului, sectiei respective;

-efectueaza controlae la locurile unde se produc, depoziteaza si comercializeaza bunuri sau se desfasoara actiuni impozabile;

-intocmesc acte de control si propun aplicarea de sanctiuni contraventionale;

-verifica existenta si realitatea documentelor justificative pe timpul transportului, precum si la locurile de desfasurare a unor activitati;

-verifica respectarea prevederilor legale privind evidenta primara si contabila;

-efectueaza perchezitii cu respectarea codului de procedura penala in locurile publice sau particulare;

-aplica masuri de confiscare potrivit legii, a obiectelor sau produselor sustrase de la plata impozitelor si taxelor datorate statului;

-ridica documentele care pot servi la dovedirea faptelor ce reprezinta infractiunea;

-colaboreaza cu toate structurile Directiei generale a finantelor publice;

-Intocmeste acte de control pentru consemnarea deficientelor constatate conform legii;

-solutionarea obiectiunilor solicitate de agentii economici la actele de control;

-verifica sesizarile si reclamatiile inregistrate in limitele competentelor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Garda Financiara.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI FACULTATEA DE ŞTIINŢE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE