Garda Financiara

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Garda Financiara.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 19 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Controlul financiar al statului este reglementat in tara noastra prin norme juridice cuprinse in Legea privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii financiare nr30/1991.

Ministerul Finanatelor Publice este autoritatea administratiei publice centrale de specialitate care are responsabilitatea elaborarii si implementarii politicii in domeniul gestiunii financiare.Ministerul Finantelor Publice supravegheaza asigurarea bunei gestiuni financiare in utilizarea fondurilor publice si in administrarea patrimoniului public.

Ministerul Finantelor Publice in numele statului,efectueaza,prin aparatul sau specializat,controlul administrarii si utilizarii mijloacelor financiare ale organelor centrale si locale ale administratiei publice si verifica respectarea reglementarilor financiar-contabile in activitatea desfasurata de catre regiile autonome,societatile comerciale si alti agenti economici in legatura cu indeplinirea acestora fata de stat.

Prin atributiile incredintate si prin structura sa Ministerul Finantelor Publice indeplineste functia de autoritate de stat prin care se asigura exercitarea controlului aplicãrii unitare si respectãrii reglementarilor legale in domeniul sãu de activitate.

Controlul financiar al statului se organizeazã si exercita de catre Ministerul Finantelor Publice care indeplineste ,potrivit legii nr 30/1991 urm.,atributii:

- controleazã utilizarea fondurilor acordate de stat pentru realizarea de investitii de interes general,subventionarea unor activitãti si produse pentru ale destinatii legale;

- verificã folosirea mijloacelor si a fondurilor din dotare si respectarea reglementãrilor financiar-contabile in activitatea regiilor autonome si a societãtilor comerciale cu capital de stat;

- verificã exactitatea si realitatea inregistrãrilor in evidente prevãzute de lege si de actele de constituiere a societãtilor comerciale si a celorlalti agenti economici,urmarind stabilirea corectã si a indeplinirea integrala si la termen a tuturor obligatiilor financiare sâ fiscale fata de stat.

- indeplineste si alte atributii de control stabilite in sarcina Ministerului Finantelor Publice.Legea nr.30/1991 prevede o serie de obligatii in sarcina conducerilor si salariatiilor administratiei si agentilor economici supusi controlului,obligatii menite sa intalneascã desfãsurarea acestuia;

- sã punã la dispozitie registrele si corespondenta,actele,piesele justificative,dãrile de seama,situatii financiare si alte documente necesare controlului;

- sã prezinte pentru verificare valorile de orice fel pe care le gestioneazã sau le au in pãstrare,care ,potrivit legii,intrã sub incidenta controlului;

- sã dea informatii si explicatii verbale si in scris,dupã caz,in legãturã cu probleme care formeaza obiectul controlului;

- sã elibereze documentele solicitate in original sau copii certificate;

- sã asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfãsurãri a controlului si sã-si dwa concursul pentru clarificarea constatãrilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Garda Financiara.doc