Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 10577
Mărime: 120.80KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

1. Descrierea afacerii 4

1.1 Structura acţionariatului 4

1.2 Descrierea produselor 5

1.2.1 Activitatea de aprovizionare tehnico-materială 6

1.2.2 Descrierea principalelor activităţi din cadrul procesului de producţie 7

1.2.3 Plan de producţie 7

1.3 Localizarea firmei 7

1.4 Prezentarea proiectului de investiţie 8

1.5 Analiza mediului extern 8

Mediul politico-legislativ 8

Mediul economic 8

Mediul social 9

Mediul tehnologic 9

2. Plan de marketing 9

2.1 Analiza pieţei 9

2.2 Descrierea situaţiei concurenţiale 10

2.3 Analiza SWOT a firmei SC “MOBICRASNA” SA 10

2.3.1 Poziţionarea produselor MOBICRASNA comparative cu ale concurenţei 11

2.4 Evoluţia activităţii de vânzare 12

2.4.1 Piaţa internă 12

2.4.2 Piaţa externă 12

3. Plan operaţional 13

3.1 Diagrama GANTT 13

3.2 Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul riscului 13

4. Istoricul financiar 14

4.1 Gradul de uzură a proprietăţilor societăţii 14

4.2 Veniturile din activitatea de bază 15

4.2.1 Ponderea fiecărei grupe de produs în veniturile totale şi în total CA 15

4.3 Situaţia dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani 16

4.4 Situaţia financiar-economică 16

Elemente de bilanţ 16

Contul de profit şi pierdere 17

4.5 Activitatea desfăşurată în 2006 17

Bilanţul contabil 17

Contul de profit şi pierdere 18

4.6 Indicatorii calculaţi pentru 2006 19

4.6.1 Indicatori de lichiditate 19

4.6.2 Indicatori de solvabilitate 20

4.6.3 Indicatori de gestiune 20

4.6.4 Indicatori de rentabilitate 20

4.7 Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii 21

4.8 Activitatea viitoare 23

5. Descrierea în detaliu a investiţiei 23

5.1 Planul de finanţare 24

6. Calculatia costurilor de productie unitare 24

7. Estimarea Bugetului activitatii generale si a Bugetului activitatii de trezorerie 27

Anexe 31

Bilanţul previzionat 31

Contul de profit şi pierdere previzionat 32

Grafic de rambursare a creditului 33

Plan de amortizare pentru maşina de profilat pe 4 feţe 34

Plan de amortizare pentru maşina de găurit în coordinate 35

Situaţia financiară-2006 36

Organigrama. 47

Extras din document

1. Descrierea afacerii

SC “MOBICRASNA” SA a fost înfiinţată în 1964 ca urmare a fuziunii atelierului de tâmplărie din Carei cu două secţii de industrie din Tăşnad, tâmplărie şi prelucrarea metalelor, asigurând de lucru pentru 2 000 angajaţi.

În anul 1968 unităţile din Carei şi Tăşnad se desprind, în Carei luând fiinţă secţii importante: lemn, metal şi mixt având denumirea de I.I.CRASNA şi care este subordonată combinatului de industrie locală MAI SATU MARE cu un număr de1 500 angajaţi.

La data de 01.01.1973 secţia de prelucrare a lemnului devine Fabrica de Mobila CRASNA Carei având 800 angajaţi.

În 1977 fabrica de mobilă CRASNA intră în subordine I.P.L. Satu Mare profilându-se pe producţia de mobilier destinat exportului.

În anul 1990 unitatea din Carei suporta o nouă reorganizare, se desparte de I.P.L. Satu Mare si functionează reunindu-se cu unitatea din Tăşnad.

Începând cu 4/02/1991 unitatea funcţionează ca societate comercială de sine stătătoare sub denumirea de SC MOBICRASNA SA, conform RC nr. J/9/04.02.1991 prin HG nr 1213/20.11.1990 în baza L15/1990 fiind organizată ca societate pe acţiuni cu capital integral de stat. În perioada '96 - '97 s-a privatizat având capital privat integral autohton.

Societatea are nr înregistrare în RC J-30/9/1991 şi codul unic de înregistrare R644036.

Activitatea de bază a societăţii constă în fabricarea şi comercializarea produselor de mobilă pentru piaţa internă şi externă.

Firma solicită un credit pentru achiziţionarea de utilaje (maşini de profilat pe 4 feţe şi o maşină de găurit în coordonate) şi softul necesar. Este necesară o retehnologizare pentru că firma a semnat contracte pentru export cu Olanda şi Anglia. Achiziţionarea acestor utilaje va spori productivitatea şi calitatea produselor. Concurentul principal, SAMOBIL Satu-Mare, tocmai şi-a achiziţionat o maşină de găurit în coordonate ceea ce l-a ajutat să obţină noi contracte pentru export în Germania.

1.1 Structura acţionariatului

Societatea are un capital social subscris şi vărsat de 411 205 lei divizat în 4 112 050 acţiuni. Compania este listată la bursă din 4/12/1996. Valorile mobiliare emise de societate sunt acţiuni comune nominative cu o valoare nominală de 0.1 lei şi se tranzacţionează pe bursa electronică RASDAQ. Din 1998 şi până în 2004 valoarea dividendelor repartizate acţionarilor a arătat o tendinţă ascendentă.

SC Mobicrasna SA Carei este o societate fanion a acestui municipiu cu o veche tradiţie în producerea si comercializarea de mobilier.

Obiectul de activitate al societăţii cuprinde următoarele:

- fabricarea mobilierului din lemn masiv destinat pieţei externe şi interne

- comercializarea producţiei interne şi a mărfurilor

- comercializarea de materiale şi deşeuri specifice producţiei de bază

- executarea de mobilier la comandă

- comercializarea de produse alimentare în cadrul unui magazin alimentar de desfacere cu amănuntul

- acte de comerţ exterior pe bază de comision

- închirierea de spaţii comerciale şi de depozitare.

Este o companie recunoscută pentru promptitudinea şi amabilitatea personalului. Misiunea firmei este aceea de a îndeplini obiectivele clienţilor prin calitatea superioară a produselor oferite la preţuri minime. Plasează în centrul atenţiei clientul cu necesităţile şi dorinţele sale.

1.2 Descrierea produselor

Produsele oferite de SC „MOBICRASNA” SA sunt:

- Biblioteci (Leer, Koblentz IV, Oldenburg, Trier Clasic)

- Grupe de colţ (Chiemsee, Davos, Marina, Venus, etc.)

- Mese (Bretagne, Cătălina, Tache, Mara, Oslo, etc.)

- Scaune (Atlantic, Breda, Lahr, Natalia, Triberg, etc.)

- Alte produse cum ar fi: bar, bufete, cuier, comoda, dormitor, paturi, vitrine diferite modele şi dimensiuni.

Firma nu se concentrează asupra a ceea ce vrea sa vândă ci asupra a ceea ce vor clienţii să cumpere, chiar dacă dorinţele lor se schimbă mereu. De aceea firma lucrează pe bază de comandă, oferă clienţilor consiliere.Toate acestea sunt făcute pentru a satisface cât mai bine consumatorii. Clienţii sunt mulţumiţi în ceea ce priveşte raportul calitate-preţ.

În 2005 au fost introduse în fabricaţie o serie de produse:

- Dormitor Oakland, Kungs-Lena

Preview document

Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 1
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 2
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 3
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 4
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 5
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 6
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 7
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 8
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 9
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 10
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 11
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 12
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 13
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 14
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 15
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 16
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 17
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 18
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 19
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 20
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 21
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 22
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 23
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 24
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 25
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 26
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 27
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 28
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 29
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 30
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 31
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 32
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 33
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 34
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 35
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 36
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 37
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 38
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 39
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 40
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 41
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 42
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 43
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 44
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 45
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 46
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 47
Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA - Pagina 48

Conținut arhivă zip

  • Gestiune Financiara - SC Mobicrasna SA.doc

Alții au mai descărcat și

Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere „Calculul costurilor se sprijină pe strategia şi pe structura întreprinderii. Activităţile firmei există datorită strategiei, iar...

Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Lucrarea privind “Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale” se efectuează la...

Analiza Situatiei Financiare a Firmei

CAPITOLUL I REGULI GENERALE PRIVIND BILANTUL REGLEMENTĂRI CONTABILE din 17 noiembrie 2005 conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice...

Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț

CAPITOLUL 1 CONTROLUL ŞI GESTIUNEA STOCURILOR ÎN CADRUL S.C PETROM S.A. 1.1 ISTORICUL ŞI ACTIVITATEA S.C. PETROM S.A - Denumirea societăţii:...

Managementul Costurilor Metodelor de Tip Total - Avantaje și Limite

CAPITOLUL 1 BAZELE MANAGEMENTULUI COSTURILOR 1.1. Definiţia managementului costurilor Întrucât noţiunea de management al costurilor cunoaşte o...

Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea

INTRODUCERE Această lucrare îşi propune să analizeze atât determinarea costului de producţie al unei culturi cât şi modul de gândire managerială,...

Lucrare Practica Contabilitate

1 Contabilitatea capitalurilor Capitalul reprezinta totalitatea surselor de finantare stabile, care prin asociere cu ceilalti factori de productie...

Studiu de Caz Privind Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE 1.1. Definirea imobilizărilor corporale, potrivit normele internaţionale...

Ai nevoie de altceva?