Gestiunea Contabila si Financiara a Interprinderii

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 5938
Mărime: 73.32KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Lucian Ilincuta
Lucrare practica anul 2 Management Financiar Contabil - Contabilitate si informatica de gestiune

Cuprins

Cap.1 Prezentarea entitatii. pag. 2

1.1. Infiintare,denumire,capital. pag. 2

1.2. Domeniu de activitate pag. 2

1.3. Structura organizatorica pag. 3

1.4. Modul de organizare si conducere a contabilitatii. Circuitul

documentelor pag. 3

Cap.2 Intocmirea documentelor contabile, a registrelor contabile , a declaratiilor

si deconturilor. pag. 5

2.1. Registre contabile pag. 5

2.2. Documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor pag. 6

2.3. Documente privind organizarea contabilitatii materialelor pag. 6

2.4. Documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti pag. 8

2.5. Documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si

veniturilor pag. 8

2.6. Documente privind organizarea contabilitatii generale pag. 9

2.7. Lucrari de sinteza si raportare financiar – contabila.Situatii

financiare pag. 10

Cap.3 Monografie contabila specifica entitatii Intocmirea balantei de

verificare pag. 11

Cap.4 Bugetul de venituri si cheltuieli al intreprinderii pag. 17

4.1. Continutul bugetului de venituri si cheltuieli pag. 17

4.2. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009 pag. 19

Cap.5 Elemente de gestiune financiara a firmei pag. 21

Bibliografie pag.25

Extras din document

Cap.I. Prezentarea entitatii.

1. Infiintare,denumire,capital.

Societatea C&R Partener a luat fiinta in anul 1996. Numarul inregistrarii la Registrul Comertului este J40/785/1996 Inca de la inceput s-a declarat ca societate comerciala platitoare de TVA , avand CODUL UNIC de inregistrare RO2807.

In prezent isi desfasoara activitatea de fabricarea altor articole de imbracaminte in Bucuresti , indeplinind cu succes obiectivele stabilite de patronat.

Actul constitutiv al societăţii C&R Partener cuprinde urmatoarele elemente principale:

a) FORMA JURIDICA :

Subscrisa Societatea C&R Partener , persoana juridica de nationaliatate romana isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile in vigoare si cu statultul societatii.

Forma juridica a societatii este de Societate pe actiuni.

b) DENUMIREA SOCIETATII :

Numele dat este : « C&R Partener ».

c) SEDIUL SOCIAL :

Sediul social se stabileste in Bucuresti.

d) DURATA SOCIETATII :

Durata de functionare a societatii este nelimitata in timp, cu incepere de la data inmatricularii acesteia la Registrul Comertului.

e) CAPITALUL SOCIAL :

Capitalul subscris si varsat este de 160.000 lei, impartit in 8000 actiuni cu o valoare nominala de 20 lei /actiune.

f) ADMINISTRAREA SI PREZENTAREA :

Societatea este administrata si reprezentata , pe durata nelimitata , de consiliul de administratie format din 3 membrii alesi pe un mandat de 4 ani : 1 presedinte, si 2 membrii.

g) FORTA DE MUNCA:

Societatea va putea angaja personal cu contract de munca, cu repectarea prevederilor Codului Muncii si regimului de asigurari sociale.Are in prezent 103 de salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata si 7 colaboratori cu timp partial.Necesarul de personal, angajat pe baza de contract de munca,in conditiile codului muncii este stabilit de catre conducerea firmei.

h) DIZOLVAREA SI LICHIDAREA :

Societatea se dizolva prin vointa asociatului unic, imposibilitatea realizarii obiectului de activitate, faliment sau micsorarea capitalului sub limita legala.

2. Domeniu de activitate.

Activitatea principala a socitatii este :

Cod CAEN : Producerea si si comercializarea de confectii textile ;fabricarea altor articole de imbracaminte ;

Principalii clienti ai firmei sunt firme din Franta, Italia, Spania, Marea Britanie.

3. Structura organizatorica.

ORGANIGRAMA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA A UNITATII :

4. Modul de organizare si conducere a contabilitatii.Circuitul documentelor.

Contabilitatea , in cadrul SC C&R Partener se tine in compartiment distinct , cu personal angajat cu pregatire de specilalitate

Organizarea si tinerea contabilitatii revine contabilului sef, iar coordonarea activitatii in cadrul societatii este asigurata de catre directorul general in stransa colaborare cu celelalte departamente.

La sediul central ,pe langa evidenta registrului de casa si a jurnalelor de banca,se inregistreaza toate cheltuielile generale ale societatii,a salariilor,a mijloacelor fixe, a declaratiilor la bugetul statului, se tine evidenta imprimatelor cu regim special , se elaboreaza pe baza tuturor inregistrarilor punctelor de lucru si a celor cu caracter general si dupa o atenta verificare decontul de TVA,se intocmeste balanta de verificare lunara,se calculeaza impozitul pe profit si se elaboreaza situatiile financiare anuale.

Toate actele care sunt cuprinse in registrele de casa vor avea semnatura compartimentului financiar contabil si semnatura de aprobare a administratorului , iar cele de la punctele de lucru vor avea ca document justificativ atasat un referat de necesitate.

ORGANIGRAMA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR – CONTABIL :

Cap.II. Intocmirea documentelor contabile a registrelor contabile,a declaratiilor si deconturilor.

1. Registre contabile.

Datele consemnate în documentele justificative sunt înregistrate în ordine cronologică şi grupate în registrele contabile. Acestea se prezintă sub forma unor registre legate, fişe şi situaţii ale căror conţinut şi formă corespund scopului pentru care se ţin.

Principalele registre ce se folosesc, obligatoriu, în contabilitate sunt: Registrul-jurnal, Cartea-mare şi Registrul-inventar.

Preview document

Gestiunea Contabila si Financiara a Interprinderii - Pagina 1
Gestiunea Contabila si Financiara a Interprinderii - Pagina 2
Gestiunea Contabila si Financiara a Interprinderii - Pagina 3
Gestiunea Contabila si Financiara a Interprinderii - Pagina 4
Gestiunea Contabila si Financiara a Interprinderii - Pagina 5
Gestiunea Contabila si Financiara a Interprinderii - Pagina 6
Gestiunea Contabila si Financiara a Interprinderii - Pagina 7
Gestiunea Contabila si Financiara a Interprinderii - Pagina 8
Gestiunea Contabila si Financiara a Interprinderii - Pagina 9
Gestiunea Contabila si Financiara a Interprinderii - Pagina 10
Gestiunea Contabila si Financiara a Interprinderii - Pagina 11
Gestiunea Contabila si Financiara a Interprinderii - Pagina 12
Gestiunea Contabila si Financiara a Interprinderii - Pagina 13
Gestiunea Contabila si Financiara a Interprinderii - Pagina 14
Gestiunea Contabila si Financiara a Interprinderii - Pagina 15
Gestiunea Contabila si Financiara a Interprinderii - Pagina 16
Gestiunea Contabila si Financiara a Interprinderii - Pagina 17
Gestiunea Contabila si Financiara a Interprinderii - Pagina 18
Gestiunea Contabila si Financiara a Interprinderii - Pagina 19
Gestiunea Contabila si Financiara a Interprinderii - Pagina 20
Gestiunea Contabila si Financiara a Interprinderii - Pagina 21
Gestiunea Contabila si Financiara a Interprinderii - Pagina 22
Gestiunea Contabila si Financiara a Interprinderii - Pagina 23
Gestiunea Contabila si Financiara a Interprinderii - Pagina 24
Gestiunea Contabila si Financiara a Interprinderii - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Contabila si Financiara a Interprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL

În zilele noastre se înregistrează progrese fără precedent în domeniul informaţional. Acest progres are impact în toate domeniile de activitate....

Lucrare Practica la Contabilitate

Lucrarea este axata pe exemplul S.C. „Neptun” S.R.L. care are ca obiect de activitate producerea si comercializarea produselor de panificatie....

Monografie Salarii - SC Alimenta SRL

CAP. I PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE STATUTUL S.C. “ALIMENTA” S.R.L BACĂU SUBSEMNATII: RACHITEANU CIPRIAN,cetatean roman,nascut la data de...

Monografie Contabila

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE In contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana asistam in ultimii ani la o evolutie rapida a sistemului contabil...

Analiza Financiar Contabila Azomures SA

Capitolul 1 Factori economici generali 1.1.Informatii despre starea generala a economiei din tara respectiva Societatea auditata AZOMURES S.A. se...

Contabilitatea Stocurilor de Produse Finite

Scurt istoric al contabilitatii “ Contabilitatea reprezinta un ansamblu de principii si reguli privind inregistrarea in partida dubla a averii ce...

Analiza Performantelor Intreprinderii in Baza Informatiilor Oferite de Situatiile Financiare Anuale - Bilant Contabil

1. Analiza financiară prin intermediul informatiilor oferite de bilant 1.1. Studiul bilanţului - etapă a analizei financiare În vederea...

Situații Financiare Consolidate

Introducere În viaţa economică a diferitelor ţări se intâlnesc atât agenţi economici care işi desfăşoara activitatea ca entităţi juridice...

Ai nevoie de altceva?