Gestiunea Investitiilor in Strategia Financiara a Intreprinderii

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Gestiunea Investitiilor in Strategia Financiara a Intreprinderii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 32 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Introducere 2
Capitolul 1 NOŢIUNI GENERALE PRIVIND GESTIUNEA INVESTIŢIILOR 3
1.1. Definirea şi caracteristicile investiţiilor 3
1.2. Clasificarea investiţiilor 4
1.3. Determinarea cheltuielilor iniţiale de investiţii (fluxurilor absorbite) şi a cash-flow-ului disponibil (fluxurilor generate) 6
1.4. Tehnicile de actualizare şi capitalizare 8
Capitolul 2 FUNDAMENTAREA DECIZIILOR DE INVESTIŢII ÎN MEDIU CERT 11
2.1. Criterii financiare de alegere a investiţiilo: 11
2.1.1. Valoarea actualizată netă (VAN) – Net Present Value (NPV) 11
2.1.2. Indicele de profitabilitate actualizat (IPA) 12
2.1.3. Rata internă de rentabilitate (RIR) 13
2.1.4. Termenul de recuperare actualizat (Tra) 14
2.1.5. Valoarea economică adăugată (EVA – Economic Value Added) 15
2.1.6. Valoarea de piaţă adăugată (MVA – Market Value Added) 15
2.2. Criteriile contabile: 15
2.1.1. Termenul de recuperare a investiţiilor (Tr) 16
2.1.2. Rata rentabilităţii (Rr) 17
2.1.3. Costul capitalului 18
Capitolul 3 FUNDAMENTAREA DECIZIILOR DE INVESTIŢII ÎN MEDIU ALEATOR 20
3.1. Abordarea medie – varianţă 21
3.2. Abordarea bazată pe dominanta stocastică 22
3.3. Analiza sensitivităţii 24
3.4. Arborele de decizie 25
3.5. Simularea Monte Carlo 27
3.6. Opţiunile reale 28
Capitolul 4 SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIILOR ŞI ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE 29
4.1. Sursele de finanţare ale investiţiilor 29
4.2. Elaborarea studiului de fezabilitate 30
Bibliografie 32

Extras din document

Introducere

Gestiunea investiţiilor reprezintă prin implicaţiile pe care acestea le produc în economia întreprinderii, unul dintre elementele de bază ale mecanismului financiar al acesteia.

Investiţiile sunt esenţiale pentru politica de continuitate şi creştere a activităţii întreprinderii.

Realizarea acestora impune necesităţi de finanţare importante, ceea ce duce la afectarea resurselor pe termen lung.

Astfel, finanţarea investiţiilor trebuie făcută în condiţii de oportunitate. Investiţiile trebuie să fie necesare, eficiente şi să se realizeze într-un timp optim şi cu un risc redus.

Selectarea oportunităţilor de investire este un lucru deosebit de important pentru întreprindere deoarece proiectele de investiţii implică obligaţii financiare mari şi presupun ca aceste obligaţii să se întindă pe perioade lungi.

Decizia de investire este una dintre deciziile cele mai importante într-o întreprindere deoarece luarea unei decizii incorecte în acest sens cauzează, în mod obişnuit, pierderi financiare importante, iar în anumite cazuri poate duce la faliment.

Capitolul 1

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND GESTIUNEA INVESTIŢIILOR

1.1. Definirea şi caracteristicile investiţiilor:

Investiţiile pot fi definite în funcţie de cele două sensuri ale acestei noţiuni în sens larg, respectiv în sens restrâns.

În sens larg, investiţiile reprezintă totalitatea cheltuielilor sau alocărilor de fonduri de la care se aşteaptă obţinerea de venituri viitoare.

Cu alte cuvinte, investiţiile reflectă plasamentul de mijloace băneşti atât în imobilizări pe termen lung de natură corporală, necorporală şi în participaţiuni, cât şi în imobilizări pe termen scurt .

În sens restrâns, investiţiile sunt cheltuielile angajate pentru obţinerea de active fixe (construirea, reconstruirea, lărgirea, modernizarea şi achiziţionarea de active fizice de natura maşinilor, utilajelor, instalaţiilor, clădirilor, mijloacelor de transport şi a altor instrumente de muncă). Sunt considerate investiţii şi cheltuielile cu lucrările de proiectare, prospecţiunile şi explorările geologice, precum şi cele legate de pregătirea personalului ce va lucra la obiectivele de investiţie .

De asemenea, după opiniile mai multor autori de specialitate, investiţiile pot fi definite din mai multe puncte de vedere.

Astfel, în viziune economică, investiţiile au în vedere constituirea capitalului fix (a factorilor de producţie şi de comercializare), ce contribuie la creşterea potenţialului economic al întreprinderii şi la funcţionarea acesteia pe mai multe cicluri de exploatare succesive.

Din punct de vedere financiar, investiţia reprezintă schimbarea unei sume de bani prezentă şi certă pentru achiziţionarea sau obţinerea unor active fixe, în speranţa obţinerii unor venituri viitoare superioare, dar probabile, din exploatarea acestora. Investiţiile sunt rezultatul angajării de cheltuieli în active imobilizate în vederea obţinerii unor fluxuri de încasări, eşalonat în timp, din exploatarea acestora.

Fisiere in arhiva (1):

  • Gestiunea Investitiilor in Strategia Financiara a Intreprinderii.doc