IAS 1

Imagine preview
(6/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie IAS 1.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 32 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Gh. Florea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

I.A.S. 1

Prezentarea situatiilor financiare

1.1. Obiectiv

-Se aplica – la toate întreprinderile care raporteaza în concordanta cu I.A.S., inclusiv bancilor si societatilor de asigurare.

-Obiectiv: furnizarea unei baze pentru prezentarea situatiilor financiare generale, astfel încât sa se poata asigura compatibilitatea acestora:

-în timp – cu situatii financiare de întreprindere pentru perioadele precedente;

-în spatiu – cu situatii financiare ale altor întreprinderi.

Realizarea obiectivului se bazeaza pe formularea de politici de prezentare a situatiilor financiare care sa contina:

- considerente generale privind prezentarea situatiilor financiare care se refera la prezentarea fidela si la conceptele de baza ce trebuiesc utilizate în contabilitate , cu referire la : politicile contabile, continuitatea activitatii, contabilitatea de angajamente, consecventa prezentarii, pragul de semnificatie si compensarea si comparabilitatea informatiilor prezentate în situatiile financiare;

- recomandari privind structura situatiilor financiare care se refera la componentele setului de situatii financiare si la descrierea acestora;

- cerintele minime privind continutul situatiilor financiare se refera la elementele strict necesare din situatii financiare si modalitatea de detaliere ale acestora;

- elemente privind recunoasterea si evaluarea:

-recunoasterea – reprezinta procesul încorporarii în bilant ori contul de profit si pierdere a unui element care îndeplineste criteriile:

a) este posibil ca orice beneficiu economic viitor asociat elementului sa intre sau sa iasa în sau din întreprindere;

b) elementul are un cost sau o valoare care poate fi evaluata in mod credibil;

- evaluarea – reprezinta procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute în bilant si contul de profit si pierdere.

-presupune alegerea unei anumite baze de evaluare cum ar fi : costul istoric , costul curent, valoarea realizabila (de decontare), valoarea actualizata;

-Directiva a IV – a Comunitatilor Economice Europene impune ca baza de evaluare : costul istoric, sau în anumite circumstante alte alternative ( baze ) iar diferentele fata de costul istoric vor fi prezentate într-o anexa cu interpretarea fiscala.

1.2. Aria de aplicabilitate

Acest standard se aplica:

-la prezentarea tuturor situatiilor financiare generale întocmite si prezentate în conformitate cu Standardele Internationale de contabilitate.

Situatiile financiare generale sunt acelea care :

-au menirea sa satisfaca nevoile utilizatorilor care nu sunt în situatia de a cere rapoarte adaptate nevoilor lor specifice de informatii;

-sunt prezentate separat sau în cadrul altui document public cum ar fi raportul anual;

-tuturor tipurilor de întreprinderi, inclusiv bancilor si societatilor de asigurari:

- in I.A.S.30. ”Informatii prezentate în situatiile financiare ale bancilor si ale institutiilor financiare similare" sunt prevazute cerinte suplimentare pentru banci si societati de asigurari;

- standardul se aplica în egala masura situatiilor financiare ale întreprinderilor individuale si situatiilor financiare consolidate pentru un grup de întreprinderi;

-standardul nu se aplica informatiilor financiare interimare condensate, care sunt reglementate de I.A.S.34.”Raportarea financiara interimara”

Acest standard precizeaza:

- existenta a doua tipuri generale de rapoarte financiare:

- rapoarte financiare interne:

-sunt pentru utilizatori interni, adica managerii societatii;

-contin informatii referitoare la îndeplinirea obiectivelor;

- rapoarte financiare externe:

-furnizeaza informatii pentru utilizatorii ce nu au acces la tranzactiile întreprinderii;

-se întocmesc cu respectarea unor cerinte comune prevazute în randul G2;

- prevederile standardului se aplica numai raportarilor externe denumite situatii financiare:

-standardul nu abordeaza informatiile prezentate în forma situatiilor financiare;

-situatiile financiare reprezinta o parte a raportarii financiare care descrie activitatea realizata denumita în standard “Raport anual”;

-situatiile financiare ofera informatii pentru toate categoriile de utilizatori, investitori, angajatori, creditori financiari, creditori comerciali, clienti, guvern si institutiile sale, publicul.

Acest standard utilizeaza o terminologie corespunzatoare unei întreprinderi cu scop lucrativ:

-prin terminologia utilizata, comuna tuturor tipurilor de întreprinderi, cerintele contabile internationale privind întocmirea si prezentarea situatiilor financiare pot fi aplicate de orice tip de societate;

-aplicarea standardului în prezentarea activitatii întreprinderilor publice, non-profit, sau guvernamentale necesita modificari ale unor elemente rânduri cuprinse in situatiile financiare.

1.3.Scopul situatiilor financiare

Obiectivul situatiilor financiare generale este de a oferi informatii despre:

- pozitia financiara a întreprinderii;

- performantele întreprinderii;

- fluxul de numerar al întreprinderii;

Situatiile financiare prezinta, de asemenea, rezultatele gestionarii resurselor întreprinderii;

Pentru a atinge acest obiectiv , situatiile financiare ofera informatii despre:

- active,

- datorii,

- capitaluri proprii,

- venituri si cheltuieli, inclusiv câstigurile si pierderile,

- fluxurile de numerar ale întreprinderii.

Aceste obiective ale situatiilor financiare sunt detaliate în Cadrul general

Fisiere in arhiva (1):

  • IAS 1.doc