IAS 16 - Imobilizari Corporale

Imagine preview
(8/10 din 11 voturi)

Acest referat descrie IAS 16 - Imobilizari Corporale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 22 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Berheci Maria

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CUPRINS 1
PARTEA I 2
Introducere 2
1.1 Obiectivul 2
1.2 Aria de aplicabilitate a Standardului 2
1.3 Terminologia utilizata de Standard 3
PARTEA A II-A 4
Întelegerea si aplicarea Standardului 4
2.1 Recunoasterea imobilizarilor corporale 4
2.2 Masurarea initiala a imobilizarilor corporale 5
2.3 Cheltuielile ulterioare 5
2.4 Masurarea ulterioara recunoasterii initiale a imobilizarilor corporale 7
2.5 Amortizarea imobilizarilor corporale 9
2.6 Deprecierea imobilizarilor corporale 12
2.7 Casarea si cedarea imobilizarilor corporale 13
PARTEA A III-A 14
Aplicatii practice 14
Problema nr.1 14
Problema nr.2 14
BIBLIOGRAFIE 21

Extras din document

PARTEA I

Introducere

În martie 1982 Consiliul IASC a aprobat norma IAS 16 ,,Contabilitatea imobilizarilor corporale“. Ultima revizuire a Standardului a avut loc în anul 2004, acesta intrând în vigoare de la 1 ianuarie 2005.

Ca si celelalte Standarde Internationale de Raportare Financiara, Standardul nr. 16 se refera, în traducere stricta, la ,,Terenuri, cladiri, constructii si echipamente“, preluat în versiune româneasca prin ,,Imobilizari corporale“.

1.1 Obiectivul

Standardul International de Contabilitate nr. 16 ,,Imobilizari corporale“ are ca obiectiv ,,descrierea tratamentului contabil pentru imobilizari corporale astfel încât utilizatorii situatiilor financiare sa poata discerne cu privire la informatiile despre investitia unei entitati în imobilizarile sale corporale si la modificarile dintr-o astfel de investitie. Problema principala în contabilizarea imobilizarilor corporale este identificarea momentului de recunoastere a acestor active, a valorii contabile si a cheltuielilor cu amortizarea si cu pierderile din depreciere aferente“.

1.2 Aria de aplicabilitate a Standardului

IAS 16 trebuie aplicat în contabilitatea terenurilor si a mijloacelor fixe, exceptând cazul când un standard prevede sau permite o abordare contabila diferita.

Acest standard nu se aplica pentru :

- imobilizari corporale clasificate ca detinute pentru vânzare în conformitate cu IFRS 5 ,,Active imobilizate obtinute pentru vânzare si activitati întrerupte“;

- activele biologice aferente activitatilor agricole;

- recunoasterea si evaluarea activelor de exploatare si evaluare;

- concesiunile miniere si rezervele minerale.

1.3 Terminologia utilizata de Standard

Potrivit Standardului, imobilizarile corporale sunt acele active care îndeplinesc cumulativ doua conditii:

a) sunt detinute pentru a fi utilizate în productia de bunuri si prestarea de servicii, pentru a fi închiriate tertilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; si

b) se utilizeaza pe parcursul mai multor perioade.

În Standard mai sunt folositi si urmatorii termeni:

- valoare contabila – este valoarea la care un activ este recunoscut în bilant dupa scaderea amortizarii acumulate pâna la acea data, precum si a pierderilor cumulate prin depreciere;

- valoare justa – reprezinta suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de buna voie între doua parti aflate în cunostinta de cauza, în cadrul unei tranzactii cu pretul bunului determinat obiectiv;

- amortizarea – este alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga sa durata de viata utila;

- valoarea amortizabila – reprezinta costul activului sau o alta valoare substituita costului în situatiile financiare, din care s-a scazut valoarea reziduala;

- costul – reprezinta suma platita în numerar sau echivalente de numerar, ori valoarea justa a altor contraprestatii efectuate pentru achizitionarea unui activ, la data achizitiei sau la data constructiei acesteia;

- durata de viata utila – este perioada în care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate, sau numarul de unitati de productie similare preconizate sa se obtina din active de catre o entitate;

- valoarea reziduala – reprezinta valoarea neta pe care o întreprindere estimeaza ca o va obtine pentru un activ la sfârsitul duratei de viata utila a acestuia, dupa deducerea prealabila a costurilor de cesiune previzionate;

Fisiere in arhiva (1):

  • IAS 16 - Imobilizari Corporale.doc

Alte informatii

este un referat cu privire la standardul de contabilitate IAS 16 " Contabilitatea imobilizarilor corporale".....Am luat 10 pe el