IAS 16 - imobilizări corporale

Referat
8.6/10 (11 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 5700
Mărime: 38.38KB (arhivat)
Publicat de: Dragomir Tomescu
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Berheci Maria
este un referat cu privire la standardul de contabilitate IAS 16 " Contabilitatea imobilizarilor corporale".....Am luat 10 pe el

Cuprins

 1. CUPRINS 1
 2. PARTEA I 2
 3. Introducere 2
 4. 1.1 Obiectivul 2
 5. 1.2 Aria de aplicabilitate a Standardului 2
 6. 1.3 Terminologia utilizata de Standard 3
 7. PARTEA A II-A 4
 8. Întelegerea si aplicarea Standardului 4
 9. 2.1 Recunoasterea imobilizarilor corporale 4
 10. 2.2 Masurarea initiala a imobilizarilor corporale 5
 11. 2.3 Cheltuielile ulterioare 5
 12. 2.4 Masurarea ulterioara recunoasterii initiale a imobilizarilor corporale 7
 13. 2.5 Amortizarea imobilizarilor corporale 9
 14. 2.6 Deprecierea imobilizarilor corporale 12
 15. 2.7 Casarea si cedarea imobilizarilor corporale 13
 16. PARTEA A III-A 14
 17. Aplicatii practice 14
 18. Problema nr.1 14
 19. Problema nr.2 14
 20. BIBLIOGRAFIE 21

Extras din referat

PARTEA I

Introducere

În martie 1982 Consiliul IASC a aprobat norma IAS 16 ,,Contabilitatea imobilizarilor corporale“. Ultima revizuire a Standardului a avut loc în anul 2004, acesta intrând în vigoare de la 1 ianuarie 2005.

Ca si celelalte Standarde Internationale de Raportare Financiara, Standardul nr. 16 se refera, în traducere stricta, la ,,Terenuri, cladiri, constructii si echipamente“, preluat în versiune româneasca prin ,,Imobilizari corporale“.

1.1 Obiectivul

Standardul International de Contabilitate nr. 16 ,,Imobilizari corporale“ are ca obiectiv ,,descrierea tratamentului contabil pentru imobilizari corporale astfel încât utilizatorii situatiilor financiare sa poata discerne cu privire la informatiile despre investitia unei entitati în imobilizarile sale corporale si la modificarile dintr-o astfel de investitie. Problema principala în contabilizarea imobilizarilor corporale este identificarea momentului de recunoastere a acestor active, a valorii contabile si a cheltuielilor cu amortizarea si cu pierderile din depreciere aferente“.

1.2 Aria de aplicabilitate a Standardului

IAS 16 trebuie aplicat în contabilitatea terenurilor si a mijloacelor fixe, exceptând cazul când un standard prevede sau permite o abordare contabila diferita.

Acest standard nu se aplica pentru :

- imobilizari corporale clasificate ca detinute pentru vânzare în conformitate cu IFRS 5 ,,Active imobilizate obtinute pentru vânzare si activitati întrerupte“;

- activele biologice aferente activitatilor agricole;

- recunoasterea si evaluarea activelor de exploatare si evaluare;

- concesiunile miniere si rezervele minerale.

1.3 Terminologia utilizata de Standard

Potrivit Standardului, imobilizarile corporale sunt acele active care îndeplinesc cumulativ doua conditii:

a) sunt detinute pentru a fi utilizate în productia de bunuri si prestarea de servicii, pentru a fi închiriate tertilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; si

b) se utilizeaza pe parcursul mai multor perioade.

În Standard mai sunt folositi si urmatorii termeni:

- valoare contabila – este valoarea la care un activ este recunoscut în bilant dupa scaderea amortizarii acumulate pâna la acea data, precum si a pierderilor cumulate prin depreciere;

- valoare justa – reprezinta suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de buna voie între doua parti aflate în cunostinta de cauza, în cadrul unei tranzactii cu pretul bunului determinat obiectiv;

- amortizarea – este alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga sa durata de viata utila;

- valoarea amortizabila – reprezinta costul activului sau o alta valoare substituita costului în situatiile financiare, din care s-a scazut valoarea reziduala;

- costul – reprezinta suma platita în numerar sau echivalente de numerar, ori valoarea justa a altor contraprestatii efectuate pentru achizitionarea unui activ, la data achizitiei sau la data constructiei acesteia;

- durata de viata utila – este perioada în care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate, sau numarul de unitati de productie similare preconizate sa se obtina din active de catre o entitate;

- valoarea reziduala – reprezinta valoarea neta pe care o întreprindere estimeaza ca o va obtine pentru un activ la sfârsitul duratei de viata utila a acestuia, dupa deducerea prealabila a costurilor de cesiune previzionate;

Preview document

IAS 16 - imobilizări corporale - Pagina 1
IAS 16 - imobilizări corporale - Pagina 2
IAS 16 - imobilizări corporale - Pagina 3
IAS 16 - imobilizări corporale - Pagina 4
IAS 16 - imobilizări corporale - Pagina 5
IAS 16 - imobilizări corporale - Pagina 6
IAS 16 - imobilizări corporale - Pagina 7
IAS 16 - imobilizări corporale - Pagina 8
IAS 16 - imobilizări corporale - Pagina 9
IAS 16 - imobilizări corporale - Pagina 10
IAS 16 - imobilizări corporale - Pagina 11
IAS 16 - imobilizări corporale - Pagina 12
IAS 16 - imobilizări corporale - Pagina 13
IAS 16 - imobilizări corporale - Pagina 14
IAS 16 - imobilizări corporale - Pagina 15
IAS 16 - imobilizări corporale - Pagina 16
IAS 16 - imobilizări corporale - Pagina 17
IAS 16 - imobilizări corporale - Pagina 18
IAS 16 - imobilizări corporale - Pagina 19
IAS 16 - imobilizări corporale - Pagina 20
IAS 16 - imobilizări corporale - Pagina 21
IAS 16 - imobilizări corporale - Pagina 22

Conținut arhivă zip

 • IAS 16 - Imobilizari Corporale.doc

Alții au mai descărcat și

Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale

1.1 Dualismul contabil Pentru a putea vorbi despre un dualism contabil consideram oportuna definirea notiunii de sistem contabil. Prin sistem...

Tratamente contabile privind imobilizările corporale și necorporale

1. EVALUAREA SI CONTABILIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE IN REFERENTIALUL INTERNATIONAL (o sinteza la ias 16 si exemple) În martie 1982 Consiliul...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16

INTRODUCERE În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii...

IAS 16 - Imobilizări Corporale

Cap. 1. Introducere Standardul international de contabilitate IAS 16 “Imobilizari corporale” (revizuita în 1998) a intrat în vigoare la data de 1...

Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale

1. Introducere IAS 2 Stocuri a fost publicat de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate în decembrie 1993. El a înlocuit IAS 2...

Studiu de Caz Privind Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE 1.1. Definirea imobilizărilor corporale, potrivit normele internaţionale...

Evaluarea Elementelor Patrimoniale

Evaluarea elementelor prezentate în situaţiile financiare Recunoaşterea şi prezentarea în situaţiile financiare anuale a: - activelor, se...

Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare

CAPITOLUL 1: CONCEPTE, DEFINIŢII SI ARIA DE APLICABILITATE ÎN AUDITUL FINANCIAR Obiectivul unui audit al situaţiilor financiare este de a permite...

Te-ar putea interesa și

Tratamente contabile privind imobilizările corporale și necorporale

1. EVALUAREA SI CONTABILIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE IN REFERENTIALUL INTERNATIONAL (o sinteza la ias 16 si exemple) În martie 1982 Consiliul...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16

INTRODUCERE În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii...

IAS 16 - Imobilizări Corporale

Cap. 1. Introducere Standardul international de contabilitate IAS 16 “Imobilizari corporale” (revizuita în 1998) a intrat în vigoare la data de 1...

Analiza Evaluarea și Contabilizarea Activelor Imobilizate

1.CICLUL DE INVESTIRE 1.1.DELIMITARI CONCEPTUALE PRIVIND INVESTITIILE Orice economie dispune de resurse limitate - munca, cunostinte tehnice,...

Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16)

INTRODUCERE Standardul Internațional de Contabilitate care face referire la problematica imobilizărilor corporale se intitulează IAS 16”...

Tratamente contabile privind imobilizările corporale conform IAS 16 și reglementărilor naționale

Capitolul 1.Definiții si clasificări Activul este definit, în general, ca resursă controlată de entitate ca rezultat al unor evenimente trecute și...

Imobilizările corporale conform IAS 16

PARTEA I 1.1. INTRODUCERE In martie 1982 Consiliul IASC a aprobat norma IAS 16 ,,Contabilitatea imobilizarilor corporale“. Ultima revizuire a...

Imobilizări corporale - sursă a capacității de exploatare a întreprinderii IAS 16

INTRODUCERE IAS 16, Contabilitatea imobilizărilor corporale a fost aprobat în martie 1982. În decembrie 1993, IAS 16 a fost revizuit ca parte a...

Ai nevoie de altceva?