IAS 2

Imagine preview
(7/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie IAS 2.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Pistritu Alexandru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Contabilitatea stocurilor e un subiect foarte important pentru multe entitati datorita semnificatiei sale din contul de profit si pierdere (costul bunurilor vândute) si din bilant.

Complexitatea contabilitatii stocurilor decurge din mai multi factori:

1. Volumul mare de activitate (sau de rulaj) în cont;

2. Diversele alternative de fluxuri de cost care sunt acceptabile;

3. Clasificarea stocurilor.

Obiectivul acestui standard e acela de a descrie tratamentul contabil pentru stocuri în sistemul costului istoric. O problema fundamentala a contabilitatii stocurilor o constituie valoarea costului ce urmeaza a fi recunoscut drept activ si raportata pâna când veniturile aferente sunt recunoscute. Acest standard furnizeaza indicatii practice referitoare la determinarea costului si la recunoasterea ulterioara drept cheltuiala, incluzând orice înregistrare la valoare realizabila neta.

De asemenea, standardul furnizeaza indicatii practice referitoare la procedeele de determinare a costului care sunt utilizate la calcularea costurilor stocurilor .

Standardul IAS 2 se aplica la orice stoc de bunuri sau servicii, cu exceptia: celor detinute de producatori agricoli si forestieri, stocurile de produse agricole dupa recolta si stocurile de minerale, în masura în care acestea sunt exprimate la valoarea lor neta de realizare; si stocurile agentilor comerciali în produse de baza, daca acestea sunt exprimate la valoarea lor justa neta .

Stocurile sunt active:

a) detinute pentru a fi vândute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii;

b) în curs de productie în vederea unei vânzari în aceleasi conditii ca mai sus; sau

c) sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile ce urmeaza a fi folosite în procesul de productie sau pentru prestarea de servicii.

Valoarea realizabila neta e pretul de vânzare estimat ce ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, mai putin costurile estimate pentru finalizarea bunului si a costurilor necesare vânzarii . Valoarea realizabila neta a produselor în stoc, care corespunde unui contract ferm, e pretul specificat în contract.

Valoarea justa neta e marimea la care stocul ar putea fi schimbat între parti informate si care cad de acord, diminuata cu costurile estimate pentru terminare si cu cele estimate si necesare, pentru realizarea unei astfel de vânzari .

Cadrul general impune ca activele (imobilizate si curente) sa fie recunoscute în momentul în care e probabila realizarea unui beneficiu economic viitor de catre întreprindere si atunci când se poate estima, în mod credibil, un cost sau o valoare. Atunci când e imposibil sa se estimeze beneficiile economice viitoare, se recunoaste o cheltuiala a perioadei.

Prin urmare, recunoasterea, respectiv anularea recunoasterii stocurilor se va realiza în urmatoarele momente: la achizitie, la obtinerea din productie, la aport la capital sau la primirea prin donatie si la vânzare sau la iesire din întreprindere prin diferite cai .

Costul stocurilor trebuie sa cuprinda toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma si în locul în care se gasesc în prezent.

Costurile de achizitie a stocurilor cuprind pretul de cumparare, taxe de import si alte taxe (cu exceptia acelor pe care întreprinderea le poate recupera de la autoritatile fiscale), costuri de transport, manipulare si alte costuri care pot fi atribuite direct achizitiei de materiale. Reducerile comerciale, rabaturile si alte elemente similare sunt deduse pentru a determina costurile de achizitie . Cum taxa pe valoarea adaugata e în mod recuperabila, cea mai mare parte a stocurilor sunt evaluate în afara taxelor. Stocurile pentru care taxa pe valoarea adaugata nu este deductibila sunt evaluate incluzând în cost TVA.

Exemplu

Pe data de 1 octombrie N, societatea a achizitionat de Ia furnizori materiale consumabile în urmatoarele conditii: pret negociat 20000 u.m., cheltuieli cu transportul facturate de furnizori 1.000 u.m.

Achizitia materialelor consumabile se contabilizeaza Ia costul de achizitie (cost istoric): 20000 + 1.000 = 21.000 u.m.

Materiale consumabile = Furnizori 21000 u.m.

0 alta modalitate prin care stocurile pot intra în întreprindere este prin subventionare, ca urmare a unor programe de asistenta guvernamentala. În aceasta varianta, valoarea de intrare este data de valoarea corespunzatoare subventiilor guvernamentale (lAS 20 “Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor referitoare Ia asistenta guvernamentala”). În cazul în care subventia guvernamentala este reprezentata de transferul unui activ nemonetar (respectiv un stoc sau o categorie de stocuri), valoarea de intrare este data de valoarea justa.

În ceea ce priveste subventiile guvernamentale acordate pentru stocuri recunoasterea se va face numai atunci când exista suficienta siguranta ca întreprinderea va respecta conditiile impuse si ca subventiile vor fi primite. Recunoasterea subventiilor se va face pe o baza sistematica, ca venit al perioadelor corespunzatoare cheltuielilor pe care aceste subventii se compenseaza.

De asemenea, subventiile guvernamentale pentru active, inclusiv subventiile nemonetare Ia valoare justa, se prezinta în bilant ca venit amânat sau prin deducerea subventiei din valoarea contabila a activului.

Fisiere in arhiva (1):

  • IAS 2.doc