IAS 20

Referat
9/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 2633
Mărime: 22.17KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dicu D.
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor - Iasi

Cuprins

Cuprins:

1.Aria de aplicabilitate

2.Definiţii

3.Clasificarea subvenţiilor guvernamentale

3.1 Subvenţii aferente activelor

3.2 Subvenţii aferente venitului

3.3 Împrumuturi nerambursabile

4.Rambursarea subvenţiilor guvernamentale

5.Asistenţa guvernamentală

6.Prevederi tranzitorii

7.Comparaţii cu practicile celorlalte ţări

8.Aplicaţii practice

Bibliografie

Extras din document

Cap 1. Aria de aplicabilitate

Standardul Internaţional de Contabilitate a intrat în vigoare pentru situaţiile financiare aferente perioadelor, începând de la 1 ianuarie 1984.

IAS se aplică:

- în contabilitatea şi prezentarea subvenţiilor guvernamentale;

- în prezentarea altor forme de asistenţă guvernamentală.

IAS nu opereaza cu:

a)problemele speciale ce apar în contabilitatea subvenţiilor guvernamentale în situaţiile financiare ce reflectă efectele modificării preţurilor sau în informaţiile suplimentare de natură similară;

b)asistenţa guvernamentală care este acordată unei întreprinderi sub formă de beneficii ce sunt disponibile în determinarea profitului impozabil sau care sunt determinate ori limitate pe baza datoriei privind impozitul pe profit;

c)participarea guvernului la conducerea unei întreprinderi;

d)subvenţiile guvernamentale acoperite de IAS 41, agricultura;

Cap 2. Definiţii

Subvenţiile guvernamentale reprezintă asistenţa acordată de guvern sub forma unor transferuri de resurse către o întreprindere în scopul respectării, în trecut sau în viitor, a anumitor condiţii referitoare la activitatea de exploatare a acestei întreprinderi.

Subvenţiile guvernamentale sunt, uneori, denumite în alte moduri, cum ar fi subsidii, donaţii ( alocaţii ) sau recompense.

Subvenţiile guvernamentale, inclusiv cele nemonetare, la valoare justă nu se recunosc, până când nu există suficientă siguranţă că:

oîntreprinderea va respecta condiţiile ataşate acordării lor;

osubvenţiile vor fi primate.

În IAS 20 sunt prezentate două abordări pentru subvenţiile guvernamentale:

o abordare din punct de vedere al capitalului ( sau abordarea bilanţieră ), potrivit căreia o subvenţie este creditată direct interesului acţionarilor;

o abordare din punct de vedere al venitului ( sau abordarea pe baza de rezultat), sub incidenţa careia o subvenţie este inclusă în venit de-a lungul uneia sau mai multor perioade contabile;

Subvenţiile guvernamentale se recunosc, pe o baza sistematică, drept venit pe perioadele corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează a le compensa.Aceste subvenţii nu trebuie creditate direct în conturile de capital şi rezerve.

Motivaţia pentru prima abordare ( cea din punct de vedere al capitalului ) constă în faptul că:

- subvenţiile guvernamentale sunt procedee financiare şi ca atare trebuie operate în bilanţ, mai degrabă decât trecute în contul de profit şi pierdere ( 121 ) pentru a compensa elementele de cheltuieli pe care le-au finanţat şi, nefiind rambursabile, aceste subvenţii trebuie creditate direct acţionarilor;

- este nepotrivit a se recunoaşte subvenţia guvernamentală în contul de profit şi pierdere ( 121 ) din moment ce ele nu sunt câştigate, ele reprezentând un stimulant acordat de guvern fără costuri aferente.

Argumentele în favaoarea abordării din punct de vedere al venitului:

- din moment ce subvenţiile guvernamentale reprezintă intrări de la o sursă, alta decât acţionarii, ele nu trebuie atribuite direct intereselor acestora, dar trebuie recunoscute ca venit în perioadele corespunzătoare;

- întreprinderea le câştigă îndeplinind condiţiile cerute şi obligaţiile de realizat. Prin urmare, ele trebuie recunoscute ca venit şi adaptate la costurile asociate, pe care subvenţia intenţionează să le compenseze;

- cum venitul şi alte impozite sunt contabilizate, este logic să se opereze în contul de profit şi pierdere ( 121 ) şi cu subvenţiile guvernamentale.

Norma IAS 20 pledează pentru cea de a doua abordare, solicitând contabilizarea subvenţiilor guvernamentale în contul de profit şi pierdere ( 121 ).

Cap 3. Clasificarea subvenţiilor guvernamentale

IAS 20 clasifică subvenţiile guvernamentale sub forma:

a)subvenţiilor aferente activelor

b)subvenţiilor aferente veniturilor

c)împrumuturilor nerambursabile.

Subvenţii aferente activelor

Subvenţiile aferente activelor reprezintă subvenţii guvernamentale, pentru acordarea cărora, principala condiţie este ca întreprinderea beneficiară să achiziţioneze sau să construiască active pe termen lung.

Pot exista şi condiţii care să restricţioneze tipul sau amplasarea activelor, precum şi perioadele în care acestea urmează a fi achiziţionate sau deţinute.

Subvenţiile guvernamentale pentru active, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă se prezintă în bilanţ fie ca venit amânat, fie prin deducerea subvenţiei pentru obţinerea valorii contabile a activului.

Sunt considerate drept alternative acceptabile două metode de întocmire a situaţiilor financiare ale subvenţiilor legate de active:

- una din metode stabileşte subvenţia drept venit amânat care este recunoscut ca venit pe o bază sistematica şi raţională de-a lungul perioadei de viaţă utilă a activului;

- cealalta metodă deduce subvenţia pentru a se obţine valoarea contabilă a activului. Subvenţia este recunoscută drept venit de-a lungul ciclului de viaţă al activului amortizabil prin deducerea cheltuielii cu amortizarea;

Preview document

IAS 20 - Pagina 1
IAS 20 - Pagina 2
IAS 20 - Pagina 3
IAS 20 - Pagina 4
IAS 20 - Pagina 5
IAS 20 - Pagina 6
IAS 20 - Pagina 7
IAS 20 - Pagina 8
IAS 20 - Pagina 9
IAS 20 - Pagina 10
IAS 20 - Pagina 11
IAS 20 - Pagina 12
IAS 20 - Pagina 13
IAS 20 - Pagina 14
IAS 20 - Pagina 15

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII 1.1.CAPITALURILE PROPRII, ELEMENT DEFINITORIU ÎN APRECIEREA POZITIEI FINANCIARE A...

IAS 40

IAS 40 prescrie tratamentul contabil al investitiilor imobiliare si cerintele de prezentare a informatiilor aferente. Standardul intra in vigoare...

IAS 21 Efectele Variației de Schimb Valutar

Introducere În analiza situaţiei unei entităţi economice este impetuos necesar colectarea de date privind situaţiile financiare raportate ale...

Modalitati de Finantare a Investitiilor si Activitatii de Exploatare - IAS 20

Introducere: Obiectul Standardul 20 este problema contabilizării subvenţiilor publice şi a comunicării de informaţii privind ajutorul public,...

IFRS 5 - Obiective, Clasificarea și Evaluarea

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ ŞI OBIECTIVELE IFRS-5 1.1. Prezentare generală IFRS 5 stabileşte cerinţele de clasificare, evaluare şi...

IAS 38 - Imobilizari Necorporale

I. ISTORIC În decursul anilor, rolul imobilizărilor necorporale a devenit din ce în ce mai important pentru operaţiunile şi pentru properitatea...

Reglementari Continute in IAS 20. Contabilitatea Subventiilor Guvernamentale si Prezentarea Informatiilor Legate de Asistenta Guvernamentala

IAS 20 “Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi prezentarea informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală” reformulat înlocuieşte...

Standard International de Contabilitate IAS 20

Acest Standard International de Contabilitate reformulat il inlocuiete pe cel initial aprobat de Consiliu in noiembrie 1982. Textul care a fost...

Te-ar putea interesa și

Caiet practică Primăria Municipiului Iași

1.Scurt istoric Municipiul Iasi se numara printre cele mai vechi si mai importante asezari ale tarii, fiind mentionat pentru prima oara intr-un...

Structura pe Grupe de Vârstă și Sexe a Populației Județului Iași în Perioada de Tranziție

CAPITOLUL I. INTRODUCERE Lucrarea de fata se încadreaza în studiile de geografie umana regionala, cu referire la populatia asezarilor umane (...

Monitorizarea Calitatii Apei Raului Bahlui pe Tronsonul Aferent Municipiului Iasi in Perioada 21 Iunie – 11 Iulie

Iasiul Al doilea oras din tara ca numar de locuitori, dupa Bucuresti, incarcat deopotriva de istorie, religie si cultura, Iasiul are si probleme...

Bugetul Local - Municipiul Iasi

Ce este bugetul? Cuvantul buget desemneaza in cadrul stiintei bugetare, sociologiei si microeconomiei, o grupa de oameni care sustin misiunea de a...

Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la AJOFM Iasi

1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA IASI 1.1 Scurt istoric Aflata in subordinea Agentiei Nationale...

Organizarea și Conducerea Gestiunii Financiare a Grupului Scolar Ion Holban Iași

1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA GRUPULUI SCOLAR„ION HOLBAN’’ 1.1.Scurt istoric Grupul scolar “Ion Holban” a fost înfiintat in anul...

Organizarea Gestiunii Financiare a Primariei Iasi

CAPITOLUL I:ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PRIMARIEI IASI Scurt istoric Studiul monografic este efectuat la Primaria Municipiului Iasi, institutie...

Structura Organizatorica a Serviciului de Consultanta in Iasi

- În temeiul Hotarârii Guvernului nr. 676/1998 cu modificarile si completarile ulterioare - privind activitatea de consultanta agricola si formare...

Analiza Pietei Imobiliare Comerciale din Iasi

1. Introducere Piata imobiliara din Romania isi continua dezvoltarea pregatindu-se sa intre in randul pietelor mature. Oferta va continua sa...

Ai nevoie de altceva?