IAS 36 Deprecierea Activelor

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 2780
Mărime: 37.05KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZARE CONTABILITATE ȘI AUDIT

Cuprins

CAP.1. NORME GENERALE PRIVIND IAS 36 1

CAP.2. IDENTIFICAREA UNUI ACTIV DEPRECIAT 1

CAP.3. MĂSURAREA VALORII RECUPERABILE 3

3.1. VALOAREA JUSTĂ 3

3.2. VALOAREA DE UTILITATE 4

3.2.1 Estimarea fluxurilor de trezorerie viitoare 4

3.2.2. Aplicarea ratei de actualizare la fluxurile de trezorerie viitoare 6

CAP.4. UNITĂŢILE GENERATOARE DE TREZORERIE 8

4.1. VALOAREA RECUPERABILĂ ȘI VALOAREA CONTABILĂ A UNEI UNITĂȚI GENERATOARE DE TREZORERIE 9

CONCLUZII 11

BIBLIOGRAFIE 12

Extras din document

CAP.1. NORME GENERALE PRIVIND IAS 36

Norma IAS 36 privind deprecierea activelor impune:

- Să se contabilizeze pierderea de valoare a unui activ atunci când valoarea contabilă a unui activ este mai mare decât valoarea sa recuperabilă;

Pierderea echivalentă deprecierii activului reevaluat la preț de cost se înregistrează în contul de profit și pierdere.

- Să se aprecieze valoarea recuperabilă ca fiind valoarea cea mai mare dintre prețul net de vânzare al unui activ și valoarea sa de utilitate.

Această apreciere a valorii recuperabile se impune atunci când există indiciul că activul respectiv a înregistrat o scădere de valoare.

Deprecierea unui activ reevaluat se constată atunci când valoarea sa de utilitate este mai mică decât valoarea sa reevaluată/valoarea justă.

- Dacă valoarea justă a activului nu este determinată de valoarea de piață atunci valoarea justă poate sa fie mai mare sau mai mică decât valoarea sa recuperabilă.

CAP.2. IDENTIFICAREA UNUI ACTIV DEPRECIAT

Se poate enunța că deprecierea unui activ are loc atunci când valoarea contabila a unui activ depășeste valoarea recuperabilă a activului respectiv. Data de referință care poate indica o depreciere a unui activ este data de raportare a exercițiului financiar iar aceasta trebuie urmărită. Dacă există acest indiciu de depreciere atunci entitatea trebuie să facă o estimare recuperabilă a activului respectiv. Valoarea recuperabilă se efectuează pe fiecare activ în parte.

Indicii de referință care duc la depreciere pot fi de conjunctură extenă sau internă.

Conform paragrafului 12 din Standardul Internațional de Contabilitate 36, sunt identificate :

Indicii externe :

a) pe parcursul perioadei, valoarea de piață a activului a scăzut semnificativ mai mult decât ar fi fost de așteptat ca rezultat al trecerii timpului sau utilizării;

b) pe parcursul perioadei au avut loc modificări semnificative, cu efect negativ asupra entității, sau astfel de modificări se vor produce în viitorul apropiat asupra mediului tehnologic, comercial, economic sau juridic în care entitatea își desfășoară activitatea sau pe piața căreia îi este dedicat activul;

c) ratele dobânzilor pe piață sau alte rate de piață ale rentabilității investițiilor au crescut în timpul perioadei, fiind probabil ca aceste creșteri să afecteze rata de actualizare utilizată la calculul valorii de utilizare a unui activ și să ducă la scăderea semnificativă a valorii recuperabile a activului;

d) valoarea contabilă a activelor nete ale entității este superioară capitalizării sale bursiere.

Indicii interne :

e) există probe ale uzurii fizice sau morale a unui activ;

f) pe parcursul perioadei au avut loc modificări semnificative, cu efect negativ asupra entității, sau astfel de modificări se vor produce în viitorul apropiat, în ceea ce privește gradul sau modul în care activul este utilizat sau se așteaptă să fie utilizat. Astfel de modificări includ situațiile în care un activ devine neproductiv, planurile de restructurare sau de întrerupere a activității căreia îi este dedicat activul, planificarea cedării activului înainte de data așteptată anterior, precum și reevaluarea duratei de viață utilă a unui activ ca fiind determinată, și nu nedeterminată;

g) raportările interne pun la dispoziție probe cu privire la faptul că rezultatele economice ale unui activ sunt sau vor fi mai slabe decât cele scontate.

Exemplul 1 :

O entitate deţine în anul N un utilaj achiziţionat în urmă cu trei ani și pe care intenționează să-l vândă în anul N+1. Datorită crizei se constată o scadere majoră pe piață a utilajului respectiv și implicit a valorii acestuia ceea ce rezultă că utilajul înregistrat are o valoare netă contabilă mai mare decât valoarea recuperabilă, rezultând indiciul că utilajul s-a depreciat cauzat de factori externi.

Exemplul 2 :

O entitate a achiziţionat în anul N-2 un echipament tehnologic înregistrat la costul de 45.000 lei iar amortizarea cumulată pe cei doi ani este de 4.500 lei.

VNT = 45.000 - 4.500 = 40.500

În anul N, entitatea solicită un echipament cu o capacitate mai mare de producție și cu un consum mai mic de energie și cu un necesar de capital uman mai mic, ceea ce înseamnă ca vechiul echipament este considerat uzat moral și fără valoare de utilizare. Entitatea decide vănzarea vechiului echipament la pv = 10.000 lei și achiziționarea unui alt echipament de actualitate pentru a face față capacității de producție.

Preview document

IAS 36 Deprecierea Activelor - Pagina 1
IAS 36 Deprecierea Activelor - Pagina 2
IAS 36 Deprecierea Activelor - Pagina 3
IAS 36 Deprecierea Activelor - Pagina 4
IAS 36 Deprecierea Activelor - Pagina 5
IAS 36 Deprecierea Activelor - Pagina 6
IAS 36 Deprecierea Activelor - Pagina 7
IAS 36 Deprecierea Activelor - Pagina 8
IAS 36 Deprecierea Activelor - Pagina 9
IAS 36 Deprecierea Activelor - Pagina 10
IAS 36 Deprecierea Activelor - Pagina 11
IAS 36 Deprecierea Activelor - Pagina 12
IAS 36 Deprecierea Activelor - Pagina 13
IAS 36 Deprecierea Activelor - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • IAS 36 Deprecierea Activelor.docx

Alții au mai descărcat și

IAS 16 - Imobilizari Corporale

PARTEA I Introducere În martie 1982 Consiliul IASC a aprobat norma IAS 16 ,,Contabilitatea imobilizarilor corporale“. Ultima revizuire a...

IAS 40 - Investitii Imobiliare

Introducere Standardele internationale de contabilitate Istoricul elaborarii standardelor internationale de contabilitate incepe cu formarea, in...

IAS 12 - Impozitul pe Profit

I. IMPOZITUL PE PROFIT 1.1. Obiectiv Obiectivul acestui Standard este acela de a prescrie tratamentul contabil pentru impozitele pe profit....

IFRS 5 - Obiective, Clasificarea și Evaluarea

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ ŞI OBIECTIVELE IFRS-5 1.1. Prezentare generală IFRS 5 stabileşte cerinţele de clasificare, evaluare şi...

IFRS 5

-Stabileste cerintele pentru clasificarea, evaluarea si prezentarea activelor imobilizate detinute pentru vanzare si inlocuieste IAS 31-Activitati...

Imobilizările corporale conform IAS 16

PARTEA I 1.1. INTRODUCERE In martie 1982 Consiliul IASC a aprobat norma IAS 16 ,,Contabilitatea imobilizarilor corporale“. Ultima revizuire a...

Standardul International de Contabilitate 38 Imobilizari Necorporale

IMOBILIZARI NECORPORALE IAS 38 Imobilizari necorporale a fost publicat de Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate în septembrie...

Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale, Conform IAS 16

Introducere IAS 16 “Contabilitatea imobilizărilor corporale” a fos publicat în martie 1982. A fost înlocuit de IAS 16 “ Imobilizări corporale” ,...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

Cap. I) Prezentarea generala a S.C. ICMRS S.A. Galati 1.1)Date de identificare Societatea comerciala ICMRS S.A. Galati este persoana juridica...

Amortizarea între contabilitate și fiscalitate

CAPITOLUL 1: STADIUL CUNOAŞTERII PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE ŞI AMORTIZAREA LOR 1.1. Definiţii şi delimitări privind imobilizările şi...

Politici si Tratamente Contabile privind Investitii Imobiliare si Imobilizarile Corporale Detinute de Institutiile Publice

Capitolul I INVESTIŢII IMOBILIARE 1.1. Delimitări conceptuale privind investiţiile imobiliare 1.2. Recunoaşterea investiţiilor imobiliare 1.3....

Contabilitate aprofundată

Introducere Informațiile contabilității financiare se fac publice prin sistemul de situații financiare a căror reglementare în România și în lume...

Deprecierea Activelor

1. Aspecte generale privind standardul IAS 36 O multitudine de factori endogeni si exogeni face necesara cunosterea de catre profesionistii...

Analiza Evaluarea și Contabilizarea Activelor Imobilizate

1.CICLUL DE INVESTIRE 1.1.DELIMITARI CONCEPTUALE PRIVIND INVESTITIILE Orice economie dispune de resurse limitate - munca, cunostinte tehnice,...

Tratamente Contabile Privite prin Prisma Standardelor Internationale de Contabilitate ce Vizeaza Activele Entitatii Economice

1. Elaborarea Standardelor Internationale de Contabilitate si impactul asupra situatiilor financiare Standardele de contabilitate sunt elaborate...

Contabilitatea ajustărilor din deprecierea creanțelor

CAP.1 OBIECTIVE 1.1 Identificarea activelor care au inregistrat pierderi de valoare Aplicarea principiului prudentei si evaluarii bilantiere,...

Ai nevoie de altceva?