Imobilizari Necorporale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Imobilizari Necorporale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mircea Adrian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Activele reprezinta o resursa controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta beneficii economice viitoare.

Activele imobilizate sau imobilizari ori bunuri imobile, cuprind toate acele valori economice de investitie a caror perioada de utilitate si lichiditate este mai mare de un an.

Activele imobilizate se diferentiaza la randul lor în trei grupe: imobilizari necorporale, imobilizari corporale si imobilizari financiare.

Imobilizarile necorporale sunt active fara substanta fizica, care se utilizeaza pe o perioada mai mare de un an, sunt niste active identificabile, nemonetare, fara suport material si detinute pentru utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru scopuri administrative. Ele detin o pondere relativ redusa in totalul activelor imobilizate.

Contabilitatea sintetica a activelor fixe necorporale se tine pe categorii, iar contabilitatea analitica pe feluri de active fixe necorporale.

Pentru organizarea corespunzatoare a contabilitatii imobilizarilor necorporale trebuie avut in vedere:

- obiectivele si factorii de influenta;

- documentele justificative si de evidenta operativa;

- sistemul conturilor utilizate.

Un activ necorporal trebuie recunoscut in bilant daca se estimeaza ca va genera beneficii economice pentru entitate si costul activului poate fi evaluat in mod credibil.

Planul general de conturi rezerva imobilizarilor necorporale, in cadrul Clasei 2, Grupa 20 Imobilizari necorporale care cuprinde urmatoarele conturi:

201. Cheltuieli de constituire (A)

203. Cheltuieli de dezvoltare (A)

205. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (A)

207. Fond comercial (B)

208. Alte imobilizari necorporale (A)

Activele fixe necorporale cuprind:

- cheltuieli de constituire;

- cheltuieli de dezvoltare;

- concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare, cu exceptia celor create intern de entitate

- fondul comercial;

- alte active fixe necorporale;

- avansuri si active fixe necorporale in curs de executie.

Cheltuielile de constituire, respectiv cheltuieli ocazionate de infiintarea si dezvoltarea intreprinderii cum ar fi taxe de inscriere, de inmatriculare, cheltuieli cu emisiunea si vanzarea de actiuni si obligatiuni. Daca entitatea cuprinde aceste cheltuieli in activ, ele trebuie amortizate in cel mult 5 ani.

Cheltuielile de dezvoltare sunt valori economice investite, active generate de aplicarea rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte, in scopul realizarii de produse sau servicii noi sau imbunatatite substantial, inaintea stabilirii productiei de serie sau utilizarii .

Exemple de activitati de dezvoltare sunt:

- proiectarea, constructia si testarea productiei intermediare sau folosirea intermediara a prototipurilor si modelelor;

- proiectarea uneltelor si matritelor care implica tehnologie noua;

- proiectarea, constructia si operarea unei uzine pilot care nu este fezabila din punct de vedere economic pentru productia pe scara larga;

- proiectarea, constructia si testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, procesele, sistemele sau serviciile noi sau imbunatatite.

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare sunt cheltuieli efectuate pentru dobandirea dreptului de a exploata bunuri, activitati, serviciide a beneficia de un brevet de inventie. In functie de modul de dobandire, prin achizitionare sau dobandite pe alte cai, se inregistreaza in conturile de active fixe necorporale, la costul de achizitie sau de productie, dupa caz.

Fondul comercial este reprezentat de cheltuielile efectuate pentru mentinerea si dezvoltarea potentialui comercial al entitatii concretizat in clientela, vad comercial, firma, renume, segment de piata.

Alte active fixe necorporale includ orice alta valoare economica investita pe termen mai mare de un an ce nu se regaseste in cele anterioare cum ar fi programele informatice create de entitate sau achizitionate de la terti, pentru necesitatile proprii de utilizare, precum si alte active fixe necorporale.

Avansurile si activele fixe necorporale in curs de executie cuprind avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale si activele fixe necorporale neterminate pana la sfarsitul perioadei, evaluate la costul de productie sau costul de achizitie, dupa caz .

Activele fixe necorporale se inregistreaza in momentul transferului dreptului de proprietate daca sunt achizitionate cu titlu oneros sau in momentul intocmirii documentelor daca sunt construite sau produse de institutie, respectiv primite cu titlu gratuit.

Intrarea imobilizarilor in patrimoniul entitatii se contabillizeaza debitand conturile din clasa 2, grupa 20 si contul 233.

Documentele pe baza carora imobilzarile necorporale intra in patrimoniu sunt diferite in fuctie de modalitatea de intrare:

- imobilizari necorporale intrate prin cumparare de la furnizor pe baza de factura:

20X = 404

- imobilizari necorporale aduse ca aport la capitalul social prin actul constitutive:

20X =456

Exista totusi o exceptie la cheltuielile de constituire. Fara indoiala ele pot fii aportate deoarece provenienta imobilizarilor din aceasta categorie poate fii reprezentata de contributia unor asociati care au initiativa constituirii societatii si care initial suporta cheltuielile de constituire.Dar acestea nu pot constitui parti din capitalul intreprinderii. Ca urmare ele se vor inregistra prin creditarea contului 455:

201 = 455

Imobilizari necorporale obtinute din productia proprie sunt: cheltuieli de dezvoltare, brevete, alte imobilizari necorporale:

20X, 233 = 721

Un caz particular il constituie cheltuielile de dezvoltare care se finalizeaza cu un brevet.inregistrat la organismele competente. Astfel dupa inregisstrarea costului studiului in debitul contului 203, odata cu obtinerea brevetului se va face inregistrarea:

205 = 203

- imobilizari necorporale intrate prin donatie:

20X = 133

- imobilizari necorporale considerate plusuri la inventar:

20X = 134

Evaluarea imobilizarilor necorporale se poate face in mai multe situatii: la intrarea in patrimoniu, la inchiderea exercitiului financiar, la iesirea din patrimoniu, la inventariere.

Activele fixe necorporale trebuie sa fie evaluate la intrarea in patrimoniu astfel :

- la costul de achizitie, pentru cele procurate cu titlu oneros;

- la costul de productie, pentru cele construite sau produse de socieatate;

- la valoarea justa pentru cele primite gratuit (ex. donatii, sponsorizari).

Valoarea justa se determina pe baza raportului intocmit de specialisti, sau pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de evaluatori autorizati.

Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare au valoarea echivalentului angajat sau platit pentru scopurile nominalizate: infiintare, emisiune, publicitate, prospectare, obiective de dezvoltare.

Fondul comercial are valoarea determinata conform Standardelor Internationale de Contabilitate ca diferenta intre costul de achizitie si dobanda celui care achizitioneaza la valoarea justa a activelor si datoriilor identificabile achizitionate la data tranzactiei de schimb, sau conform Reglementarilor Contabile aprobate prin OMFP 1752/2005 ca diferenta dintre costul de achizitie si valoarea la data tranzactiei a partii din activele nete achizitionate de o entitate . Aceasta diferenta este platita de

Fisiere in arhiva (1):

  • Imobilizari Necorporale.doc