Implementarea Contabilitatii Manageriale la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori - CFR Calatori SA Depoul de Locomotive Cluj

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest referat descrie Implementarea Contabilitatii Manageriale la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori - CFR Calatori SA Depoul de Locomotive Cluj.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 30 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1.Depoul de locomotive Cluj Napoca cu sediul in str. T. Vladimirescu Nr. 6-8, subunitate a Regionalei Transport Feroviar Calatori , este organizata si functioneaza potrivit H.G.R. nr. 584/15.09.1998, privind infiintarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "CFR CALATORI " - SA si a Regulamentului privind structura organizatorica si functionala a S.N.T.F.C. "CFR CALATORI "- SA,

2. Depoul de locomotive Cluj Calatori are competentele stabilite de conducerea RTFC Cluj si isi desfasoara activitatea potrivit Regulamentului privind structura organizatorica si functionala a RTFC Cluj.

3. Obiectul de activitate al depoului Cluj este:

- efectuarea remorcarii trenurilor in transportul feroviar de calatori in zona sa de activitate .

Depoul de locomotive Cluj Napoca nu are personalitate juridica proprie si relatii directe cu administratia centrala de stat.

CAP. II ORGANIZAREA DEPOULUI DE LOCOMOTIVE CLUJ

1. Structura organizatorica a Depoului de locomotive Cluj este aprobata de Conducerea RTFC Cluj .

2. Structura organizatorica a Depoului de locomotive Cluj este constituita pe urmatoarele nivele organizatorice :

a. Conducerea depoului de locomotive

b. Compartimente functionale in cadrul depoului.

a) . Conducerea depoului este asigurata de seful de depou , care are atributii de coordonare a activitatii care se desfasoara pe raza de activitate a acestuia , precum si sarcini de control si reprezentare , acesta fiind reprezentantul oficial al conducerii depoului in teritoriu.

3. Seful de depou dispune de compartimentele functionale si coordoneaza direct urmatoarele compartimente:

- protectia muncii, AII , protectia mediului

- resurse umane, instruire , planificare- prestatii ;

- activitatea din P.L. Dej , P.L. Sighet, PAE Bistrita , iar prin sefii de depou adjuncti urmareste activitatea desfasurata in compartimentele:

- tehnic : T1

- aprovizionare , costuri - analize economice; financiar - contabil.

- tura depoului

- procesul tehnologic de echipare a locomotivelor .

4. Personalul tuturor compartimentelor din depou raspunde in fata conducerii depoului de indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor acordate de acestea .

CAP. III ATRIBUTIILE DEPOULUI

-ATRIBUTII GENERALE ALE DEPOULUI

In scopul realizarii obiectivului sau de activitate , Depoul de locomotive calatori desfasoara urmatoarele activitati :

- conduce , organizeaza, planifica, coordoneaza si controleaza activitatea de remorcare a trenurilor de calatori pe raza sa de activitate.

- organizeaza si asigura exploatarea materialului rulant in conditii de siguranta circulatiei.

- asigura instruirea , examinarea si autorizarea in functii a personalului propriu.

- stabileste sau negociaza , potrivit competentelor acordate de Conducerea

RTFC CLUJ , tarife pentru alte prestatii sau servicii acordate sau solicitate in raza sa de activitate.

-participa la cercetarea evenimentelor de cale ferata , intervine si ia masurile necesare pentru reluarea circulatiei trenurilor potivit obiectului sau de activitate.

- organizeaza si exercita prin personal specializat controlul permanent al activitatii proprii de exploatare si siguranta circulatiei.

- exercita control permanent in probleme legate de buna functionare , intretinere si reparare a mijloacelor de transport , in raza sa de activitate.

- organizeaza , functie de competentele acordate , calificarea , recalificarea si perfectionarea personalului propriu .

- asigura furnizarea datelor statistice cu privire la activitatea desfasurata , catre Conducerea Regionalei TFC CLUJ .

- realizeaza pentru personalul propriu activitati sociale, culturale , turistice si sportive.

- initiaza proiecte de acte si reglementari ce privesc activitatea proprie pe care le supune spre aprobare conducerii RTFC CLUJ.

- elaboreaza studii de marketing si prognoze pe baza carora fundamenteaza strategia de urmat in activitatea proprie.

- elaboreaza periodic lucrari privind realizarea indicatorilor de calitate si productivitate aprobati : stabileste cauzele nerealizarilor si ia masuri pentru remedierea situatiilor negative.

- organizeaza , urmareste si controleaza activitatea de protectia muncii , paza contra incendiilor , protectia mediului conform legislatiei in vigoare , pe raza sa de activitate .

- analizeaza modul de utilizare a capacitatilor de transport , resurselor materiale si umane din sectorul propriu .

- executa si alte atributii stabilite de conducerea RTFC Cluj sau ce decurg din acestea,

- asigurarea locomotivelor si parcului auxiliar in perfecta stare de serviciu in numarul si la timpul potrivit , conform programelor de lucru.

- intretinerea si repararea locomotivelor si parcului auxiliar in baza instructiilor si proceselor tehnologice de reparatii , urmarind continuu imbunatatirea acestora in schimbul reducerii timpului de imobilizare in reparatii.

-asigurarea bunei stari de functionare a tuturor instalatiilor si utilajelor din dotarea depoului .

-urmarirea si asigurarea bunei organizari si conservari a parcului auxiliar pentru folosirea lui in caz de necesitate.

-utilizarea rationala , conform reglementarilor in vigoare a fortei de munca in procesul de productie , precum si folosirea eficienta a tuturor capacitatilor de productie .

Fisiere in arhiva (1):

  • Implementarea Contabilitatii Manageriale la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori - CFR Calatori SA Depoul de Locomotive Cluj.doc