Impozit Amânat

Referat
7.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4108
Mărime: 23.11KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Florita Emil
Ceccar sem 1

Cuprins

1. Introducere

2. Aria de aplicabilitate

3. Elemente cheie - definitii

4. Aspecte principale

4.1. Recunoasterea impozitului amânat

4.2 Masurarea creantei/datoriei cu impozitul pe profit amânat

4.3. Prezentare si descriere în Notele la situatiile financiare

5. Interpretari

6. Exemple de calcul si înregistrare a impozitului pe profit amânat

7. Bibliografie

Extras din document

IMPOZITE AMANATE

1. Introducere

Una din principalele diferente intre principiile contabile din Romania si Standardele Internationale de Contabilitate (IAS) consta in calculul impozitelor amanate. Legislatia fiscala in vigoare la aceasta data in Romania nu prevede calculul impozitelor amanate, dupa cum nu tine cont nici de impactul inflatiei asupra activelor, pasivelor si rezultatelor financiare ale unei societati.

Comitetul de elaborare a standardelor internationale de contabilitate ("IASC") a emis in octombrie 1996 un nou standard de calcul a impozitului pe profit - IAS 12 (revizuit). Standardul revizuit aduce schimbari semnificative standardului precedent si este aplicabil pentru exercitiile financiare incepand pe sau dupa 1 ianuarie 1998.

IAS 12 (revizuit) introduce metoda obligatiei bilantiere, calculata pe baza diferentelor temporare, definite ca diferentele dintre valoarea la care activele si pasivele unei societati sunt inregistrate in situatiile financiare IAS si baza fiscala a acestora.

Standardul precedent era orientat catre contul de profit si pierdere, analizand diferentele intre data la care veniturile si cheltuielile unei societati sunt evidentiate in situatiile financiare IAS si data la care acestea sunt supuse impozitarii. Cu alte cuvinte, standardul precedent lua in considerare diferentele dintre profitul contabil IAS si profitul fiscal. Diferentele permanente dintre profitul contabil IAS si profitul fiscal nu erau supuse impozitarii amanate. Diferentele rezultate din exprimarea activelor nemonetare in termenii puterii de cumparare de la data bilantului erau considerate in standardul precedent drept diferente permanente.

IAS 12 (revizuit) este foarte apropiat de standardul american de impozit pe profit (FASB 109). Principala diferenta intre IAS 12 (Revizuit) si FASB 109 consta in modul de tratare a diferentelor temporare in cazul in care situatiile financiare sunt intocmite in alta valuta decat lei, caz in care impozitul amanat conform FASB 109 nu este calculat pentru diferentele temporare rezultate din conversia la cursul de schimb istoric de la data inregistrarii.

2. Aria de aplicabilitate

În conformitate cu prevederile acestui standard, o întreprindere trebuie sa recunoasca o datorie cu impozitul amânat, cu anumite exceptii prevazute de standard, în conditiile în care este posibil ca recuperarea sau decontarea valorii contabile a unui activ sau a unei datorii sa determine efectuarea unor plati viitoare mai mari sau mici privind impozitul pe profit curent, decât ar fi valoarea acestora daca o asemenea recuperare sau decontare nu ar avea consecinte fiscale.

Impozitul pe profit luat în calcul la determinarea si înregistrarea în contabilitate a profitului net/pierderii nete dintr-un exercitiu financiar trebuie sa cuprinda atât impozitul curent, cât si impozitul amânat.

3. Elemente cheie - Definitii

Cheltuiala cu impozitul pe profit (Venitul din impozitul pe profit) reprezinta valoarea globala inclusa în determinarea profitului net sau a pierderii nete pe perioada exercitiului în ceea ce priveste impozitul curent si pe cel amânat.

Impozitul curent este valoarea impozitului pe profit platibil/recuperabil în raport cu profitul impozabil/pierderea fiscala pe o perioada.

Datoriile si creantele fiscale curente trebuie luate în calcul la stabilirea impozitului pe profit si trebuie sa fie recunoscute pentru perioadele de impozitare curente si anterioare, aplicând cota de impozit aplicabila perioadei respective (IAS 12.12).

Beneficiul unei pierderi fiscale care poate fi folosita pentru a diminua impozitul curent al unei perioade trecute trebuie recunoscut ca si activ (IAS 12.13). Impozitul pe profit curent, indiferent daca este o creanta sau o datorie, trebuie calculat la valoarea recuperabila/de plata de la/catre autoritatile fiscale, folosind rata stabilita prin legile fiscale în vigoare la data bilantului (IAS 12.46).

Impozitul amânat

Datoriile privind impozitul amânat sunt reprezentate de valorile impozitului pe profit platibile în perioadele contabile viitore, în ceea ce priveste diferentele temporare impozabile.

Creantele privind impozitul amânat sunt reprezentate de valorile impozitului pe profit, recuperabile în perioadele contabile viitoare, în ceea ce priveste:

Diferentele temporare deductibile

Reportarea pierderilor fiscale nefolosite

Reportarea creditelor fiscale nefolosite

Diferenta temporara este diferenta între valoarea economica (contabila) a unei creante sau datorii din bilant si baza lui fiscala. Diferentele temporare pot fi:

Diferente temporare impozabile: vor genera sume impozabile în determinarea profitului impozabil al exercitiilor viitoare atunci când valoarea contabila a creantei/ datoriei va fi încasata/decontata. În bilant acestea vor fi înregistrate ca datorie cu impozitul pe profit amânat.

Diferente temporare deductibile: vor genera sume deductibile în determinarea profitului impozabil al exercitiilor viitoare atunci când valoarea contabila a creantei/datoriei va fi încasata/decontata. În bilant acestea vor fi înregistrate ca si creanta cu impozitul pe profit amânat.

Baza fiscala a unui activ sau a unei datorii este valoarea atribuita acelui activ sau a acelei datorii în scopuri fiscale.

Preview document

Impozit Amânat - Pagina 1
Impozit Amânat - Pagina 2
Impozit Amânat - Pagina 3
Impozit Amânat - Pagina 4
Impozit Amânat - Pagina 5
Impozit Amânat - Pagina 6
Impozit Amânat - Pagina 7
Impozit Amânat - Pagina 8
Impozit Amânat - Pagina 9
Impozit Amânat - Pagina 10
Impozit Amânat - Pagina 11
Impozit Amânat - Pagina 12
Impozit Amânat - Pagina 13
Impozit Amânat - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Impozit Amanat.doc

Alții au mai descărcat și

Impozit pe Profit

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE 1.1 Introducere Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune...

Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL

CAPITOLUL 1 CONECTAREA ŞI DECONECTAREA CONTABILITǍŢII DE FISCALITATE 1.1 Repere pe scena europeană privind relaţia contabilitate-fiscalitate...

IAS 12 - Impozitul pe Profit

1. STRUCTURA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR DATORATE STATULUI 1.1. SISTEMUL FISCAL Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărui...

Amortizarea intre Contabilitate si Fiscalitate

CAPITOLUL 1: STADIUL CUNOAŞTERII PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE ŞI AMORTIZAREA LOR 1.1. Definiţii şi delimitări privind imobilizările şi...

Comparatia dintre IAS 37 si OMFP 3055

INTRODUCERE În relaţiile de piaţă apar un şir de riscuri şi incertitudini. Acestea la rândul lor, provoacă unele cheltuieli, pierderi unice, iar...

Contabilitatea Impozitului pe Profit - IAS 12

INTRODUCERE Impozitul reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului . 0 zicală devenită obicei...

IAS 12 - Impozitul pe Profit

I. IMPOZITUL PE PROFIT 1.1. Obiectiv Obiectivul acestui Standard este acela de a prescrie tratamentul contabil pentru impozitele pe profit....

Politici și Opțiuni Privind Contabilitatea intre Interesul Fiscal și Interesul Gestionar al Unei Inteprinderi

Cap. 1. Noţiuni teoretice privind contabilitatea intre interesul fiscal si interesul gestionar al unei întreprinderi 1.1. Raportul contabilitate-...

Te-ar putea interesa și

Taxe si Impozite Datorate Statului

CAPITOLUL I 1. DELIMITĂRI ŞI FUNDAMENTĂRI PRIVIND FISCALITATEA ÎNTREPRINDERII 1.1 Structuri calitative privind impozitul şi taxele. Sistemul...

Probleme Sisteme Contabile Comparate

SCC Studiu de caz 1 Întreprinderea ALFA vinde marfuri în consignatie în urmatoarele conditii: pretul de vânzare 100.000.000 de lei din care...

Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL

CAPITOLUL 1 CONECTAREA ŞI DECONECTAREA CONTABILITǍŢII DE FISCALITATE 1.1 Repere pe scena europeană privind relaţia contabilitate-fiscalitate...

Teste Admitere Masterat Contabilitate

1. Pe baza indicatorilor: Nr.crt. Indicatori Prevazut Realizat 1. Numarul mediu de personal 240 250 2. Productia marfa fabricata (mii lei)...

Contabilitatea, Calculul si Reglementarea Impozitelor si Taxelor Datorate Statului de Catre SC Teravlad SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII SC TERAVLAD SRL 1.1.Prezentarea societăţii, forma de activitate, organigrama Legea numărul 15/7 august 1990 a...

Contabilitatea Impozitului pe Profit

Introducere Contabilitatea este o ştiinţă din sfera economică care asigură înregistrarea ordonată a tuturor operaţiilor privind mişcările de...

Contabilitatea Impozitului pe Profit

Impozitul pe profit Baza legală pentru determinarea impozitului pe profit o constituie Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare....

Aplicarea IAS 21 în România

1. Conceptul de impozit amanat: abordare istorica Principiul conectării cheltuielilor la venituri solicită ca impozitul să fie contabilizat în...

Ai nevoie de altceva?