Impozit Amanat

Imagine preview
(7/10 din 5 voturi)

Acest referat descrie Impozit Amanat.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Florita Emil

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. Introducere
2. Aria de aplicabilitate
3. Elemente cheie - definitii
4. Aspecte principale
4.1. Recunoasterea impozitului amânat
4.2 Masurarea creantei/datoriei cu impozitul pe profit amânat
4.3. Prezentare si descriere în Notele la situatiile financiare
5. Interpretari
6. Exemple de calcul si înregistrare a impozitului pe profit amânat
7. Bibliografie

Extras din document

IMPOZITE AMANATE

1. Introducere

Una din principalele diferente intre principiile contabile din Romania si Standardele Internationale de Contabilitate (IAS) consta in calculul impozitelor amanate. Legislatia fiscala in vigoare la aceasta data in Romania nu prevede calculul impozitelor amanate, dupa cum nu tine cont nici de impactul inflatiei asupra activelor, pasivelor si rezultatelor financiare ale unei societati.

Comitetul de elaborare a standardelor internationale de contabilitate ("IASC") a emis in octombrie 1996 un nou standard de calcul a impozitului pe profit - IAS 12 (revizuit). Standardul revizuit aduce schimbari semnificative standardului precedent si este aplicabil pentru exercitiile financiare incepand pe sau dupa 1 ianuarie 1998.

IAS 12 (revizuit) introduce metoda obligatiei bilantiere, calculata pe baza diferentelor temporare, definite ca diferentele dintre valoarea la care activele si pasivele unei societati sunt inregistrate in situatiile financiare IAS si baza fiscala a acestora.

Standardul precedent era orientat catre contul de profit si pierdere, analizand diferentele intre data la care veniturile si cheltuielile unei societati sunt evidentiate in situatiile financiare IAS si data la care acestea sunt supuse impozitarii. Cu alte cuvinte, standardul precedent lua in considerare diferentele dintre profitul contabil IAS si profitul fiscal. Diferentele permanente dintre profitul contabil IAS si profitul fiscal nu erau supuse impozitarii amanate. Diferentele rezultate din exprimarea activelor nemonetare in termenii puterii de cumparare de la data bilantului erau considerate in standardul precedent drept diferente permanente.

IAS 12 (revizuit) este foarte apropiat de standardul american de impozit pe profit (FASB 109). Principala diferenta intre IAS 12 (Revizuit) si FASB 109 consta in modul de tratare a diferentelor temporare in cazul in care situatiile financiare sunt intocmite in alta valuta decat lei, caz in care impozitul amanat conform FASB 109 nu este calculat pentru diferentele temporare rezultate din conversia la cursul de schimb istoric de la data inregistrarii.

2. Aria de aplicabilitate

În conformitate cu prevederile acestui standard, o întreprindere trebuie sa recunoasca o datorie cu impozitul amânat, cu anumite exceptii prevazute de standard, în conditiile în care este posibil ca recuperarea sau decontarea valorii contabile a unui activ sau a unei datorii sa determine efectuarea unor plati viitoare mai mari sau mici privind impozitul pe profit curent, decât ar fi valoarea acestora daca o asemenea recuperare sau decontare nu ar avea consecinte fiscale.

Impozitul pe profit luat în calcul la determinarea si înregistrarea în contabilitate a profitului net/pierderii nete dintr-un exercitiu financiar trebuie sa cuprinda atât impozitul curent, cât si impozitul amânat.

3. Elemente cheie - Definitii

Cheltuiala cu impozitul pe profit (Venitul din impozitul pe profit) reprezinta valoarea globala inclusa în determinarea profitului net sau a pierderii nete pe perioada exercitiului în ceea ce priveste impozitul curent si pe cel amânat.

Impozitul curent este valoarea impozitului pe profit platibil/recuperabil în raport cu profitul impozabil/pierderea fiscala pe o perioada.

Datoriile si creantele fiscale curente trebuie luate în calcul la stabilirea impozitului pe profit si trebuie sa fie recunoscute pentru perioadele de impozitare curente si anterioare, aplicând cota de impozit aplicabila perioadei respective (IAS 12.12).

Beneficiul unei pierderi fiscale care poate fi folosita pentru a diminua impozitul curent al unei perioade trecute trebuie recunoscut ca si activ (IAS 12.13). Impozitul pe profit curent, indiferent daca este o creanta sau o datorie, trebuie calculat la valoarea recuperabila/de plata de la/catre autoritatile fiscale, folosind rata stabilita prin legile fiscale în vigoare la data bilantului (IAS 12.46).

Impozitul amânat

Datoriile privind impozitul amânat sunt reprezentate de valorile impozitului pe profit platibile în perioadele contabile viitore, în ceea ce priveste diferentele temporare impozabile.

Creantele privind impozitul amânat sunt reprezentate de valorile impozitului pe profit, recuperabile în perioadele contabile viitoare, în ceea ce priveste:

Diferentele temporare deductibile

Reportarea pierderilor fiscale nefolosite

Reportarea creditelor fiscale nefolosite

Diferenta temporara este diferenta între valoarea economica (contabila) a unei creante sau datorii din bilant si baza lui fiscala. Diferentele temporare pot fi:

Diferente temporare impozabile: vor genera sume impozabile în determinarea profitului impozabil al exercitiilor viitoare atunci când valoarea contabila a creantei/ datoriei va fi încasata/decontata. În bilant acestea vor fi înregistrate ca datorie cu impozitul pe profit amânat.

Diferente temporare deductibile: vor genera sume deductibile în determinarea profitului impozabil al exercitiilor viitoare atunci când valoarea contabila a creantei/datoriei va fi încasata/decontata. În bilant acestea vor fi înregistrate ca si creanta cu impozitul pe profit amânat.

Baza fiscala a unui activ sau a unei datorii este valoarea atribuita acelui activ sau a acelei datorii în scopuri fiscale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Impozit Amanat.doc

Alte informatii

Ceccar sem 1