Impozite si Taxe Locale

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Impozite si Taxe Locale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 28 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Impozite si taxe locale

Impozitele si taxele locale se stabilesc in functie de rangul localitatii , cât si de zona din cadrul localitatii.

Impozitele si taxele locale sunt dupa cum urmeaza :

Impozitul pe cladirii;

Impozitul pe terenuri;

Taxa asupra mijloacelor de transport;

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;

Taxa pentru mijloacele de reclama si publicitate;

Impozitul pe spectacole;

Taxa hoteliera;

Taxe speciale;

Alte taxe locale.

1. Impozitul pe cladirii

Orice persoana care are în proprietate o cladire situata în România trebuie sa plateasca un impozit anual pentru acea cladire.

Impozitul pe cladirii se datoreaza catre bugetul local al unitatii administrativ  teritoriale în care este amplasata cladirea.

- 0n cazul unei cladirii, aflata în administrarea sau în folosinta, dupa caz, a altei persoane si pentru care se datoreaza chirie în baza unui contract de închiriere, impozitul se datoreaza de catre proprietar.

- În cazul în care o cladire se afla în posesia uneia sau mai multor persoane, fiecare datoreaza impozit pentru partea din cladire aflata în proprietate.

- În cazul în care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor în comun , fiecare proprietar în comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru cladirea respectiva.

Scutirii privind impozitul pe cladirii se fac in urmatorele situatii:.

Cladirile institutiilor publice si cladirile care fac parte din domeniul public si privat al unei unitatii administrativ - teritoriale, cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice ;

Cladirile care sunt considerate monumente istorice, de arhitectura sau arheologice , muzee, case memoriale ;

Cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult apartinând cultelor religioase recunoscute de lege si partile lor componente locale ;

Cladirile institutiilor de învatamânt preuniversitar sau universitar, autorizate provizoriu sau acreditate ;

Cladirile unitatilor sanitare de interes national care nu au trecut în patrimoniul autoritatilor locale ;

Constructiile si amenajarile funerare din cimitire, crematorii ;

Cladirile sau constructiile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice;

Cladirile trecute în patrimoniul statului în lipsa unor mostenitorii legali sau testamentari ;

Oricare din constructile urmatoare : sonde de titei , platforme de foraj marin, centrale hidroelectrica si termoelectrica, retea aeriana de transport si distributie, canalizarii si retele de telecomunicatii subterane si aeriene, cai de rulare, de incinta sau exterioare.etc.

Pentru a beneficia de scutirile prevazute mai sus, persoanele în cauza vor prezenta o cerere la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, împreuna cu originalul si o copie a actelor care le atesta aceasta calitate, respectiv contractul de construire a unei locuinte cu credit, contractul de vânzare cumparare cu plata în rate a locuintei sau contractul de dobandire a locuintei, dupa caz, si procesul verbal de predare - primire a locuintei în cauza, numai pentru cladire.

Calculul impozitului pentru persoane fizice

În cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare la valoarea impozabila a cladirii .

Cota de impozitare este de 0.2% pentru cladirile din mediul urban si 0.1% din mediul rural.

1. Valoarea impozabila a unei cladiri se determina prin înmultirea suprafetei construite desfasurate a cladiri, exprimate în metri patrati cu valoarea prevazuta în codul fiscal art. 251 alin.(3).

Suprafata construita desfasurata a unei cladirii se determina prin însumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor

sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafetele care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite.

Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza în functie de amplasare a cladirii, prin înmultirea sumei determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corectie corespunzator .

Exemplu:

Pentru o cladire cu destinatia de locuinta, care nu poate fi efectiv masurata pe conturul exterior, proprietatea unei persoane fizice, situata în municipiul Bucuresti, zona A, construita în anul 1950, cu pereti din caramida arsa, ce are toate cele patru instalatii (instalatie de apa, instalatii de canzalizare, instalatie electrica, instalatie de incalzire)din prezentele norme metodologice si o suprafata utila de 100 m2, impozitul pe cladiri datorat se calculeaza astfel:

Fisiere in arhiva (1):

  • Impozite si Taxe Locale.doc