Impozitul pe Venit din Salarii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Impozitul pe Venit din Salarii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ialomiteanu Gheorghe

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Aspecte teoretice privind impozitul pe venit

Impozitele reprezintă în zilele noastre obligaţii pecuniare, pretinse, în temeiul legii, de către autoritatea publică, de la persoane fizice şi juridice, în raport cu capacitatea contributivă a acestora, preluate la bugetul statului în mod silit şi fără contraprestaţie imediată şi folosite de către acesta ca resurse pentru acoperirea cheltuielilor publice şi ca instrumente de influenţare a comportamentului plătitorilor, astfel încât interesele acestora să fie armonizate cu interesul public.

Impozitul pe venit este acel impozit la care plătitorul (una şi acceeşi persoană cu suportatorul) este persoana fizică sau juridică care realizează venit şi este totodată una din cele mai importante surse de venituri ale bugetului de stat, izvorul principal al formării venitului bugetului de stat şi al finanţării cheltuielilor publice.

Din punct de vedere al opţiunilor fiscalităţii, impozitul pe venit este o opţiune economică, fiind o prelevare obligatorie asupra venitului, acest venit cunoscând mai multe forme economice.

Venitul intră în patrimoniul contribuabilului, aşadar impunerea asupra acestuia este o impunere la sursă.

Impozitul pe venit, se aplică următoarelor venituri:

a) în cazul persoanelor fizice rezidente romane, cu domiciliul în România, veniturilor obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României;

b) în cazul persoanelor fizice rezidente, altele decât cele prevazute la lit. a), numai veniturilor obţinute din România, care sunt impuse la nivelul fiecărei surse din categoriile de venituri prevăzute la art. 41din Codul Fiscal;

c) în cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfăşoară activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România, venitului net atribuibil sediului permanent;

d) în cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfăşoară activitate dependentă în România, venitului salarial net din această activitate dependentă;

e) în cazul persoanelor fizice nerezidente, care obţin veniturile prevazute la art. 39 lit. d), venitului determinat conform regulilor prevăzute, ce corespund categoriei respective de venit.

Cotele de impozitare

Cota de impozit este de 16% şi se aplică asupra venitului impozabil corespunzator fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:

a) activităţi independente;

b) salarii;

c) cedarea folosinţei bunurilor;

d) investiţii;

e) pensii;

f) activităţi agricole;

g) premii;

h) alte surse.

Fundamente teoretice privind salariile

În cadrul oricărei activităţi economice se creează bogăţie sub forma diferitelor bunuri şi servicii. Prin vânzare-cumpărare, sau prin alte operaţiuni, bunurile şi serviciile se transformă în venituri, procese la care, direct sau indirect, participă toţi agenţii economici. Astfel, pentru contribuţia adusă la realizarea muncii ca factor de producţie care concură la desfăşurarea oricărei activităţi, posesorul său, cel ce o depune, primeşte o sumă de bani, o remuneraţie denumită salariu.

Din punct de vedere economic, „salariul reprezintă venitul fundamental prin care se remunerează munca salariată în întreprinderi şi administraţii, fiind în acelaşi timp un mod particular de recompensare şi anume preţul unei munci închiriate şi întrebuinţate de un agent economic pe bază de contract.”

Salariul poate fi analizat sub trei aspecte:

− ca preţ folosit în relaţiile patron – angajat;

− ca element al costurilor de producţie;

− ca venit principal obţinut de salariaţi din muncă.

Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statul special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă.

Venitul din salarii, conform Art.41 din Codul Fiscal, face parte din categoriile de venituri supuse impozitării. Beneficiarii acestor venituri din salarii datorează un impozit lunar care se calculează şi se reţine la sursa de către plătitorii de venituri.

Fisiere in arhiva (1):

  • Impozitul pe Venit din Salarii.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA din BRAŞOV MASTER: MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR