Impozitul pe Veniturile Persoanelor Fizice

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Impozitul pe Veniturile Persoanelor Fizice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Rezumat

Venitul anual global realizat de persoanele fizice şi supus impozitării este format din salarii, veniturile nete realizate din activităţi independente, veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, precum şi veniturile de aceeaşi natură realizate în străinătate.

Venitul brut din salarii reprezintă suma veniturilor realizate de salariat pe fiecare loc de realizare a venitului. Venitul impozabil din salarii se determină prin scăderea din venitul brut a deducerilor prevăzute de legislaţie (contribuţia personalului la asigurările sociale, cheltuielile profesionale, deducerea personală de bază şi deducerea suplimentară). Deducerile enumerate sunt valabile numai pentru salariul obţinut la funcţia de bază. La venitul impozabil se aplică baremul lunar de impunere pentru a se determina impozitul pe salarii.

Pentru veniturile salariale obţinute în afara funcţiei de bază, baremul lunar se aplică asupra bazei de calcul determinată ca diferenţă între venitul brut şi contribuţia la asigurările sociale de sănătate.

Calculul impozitului pe veniturile din salarii se face pe baza informaţiilor din fişa fiscală.

În afara impozitului pe salarii, unităţile patrimoniale mai au şi obligaţia calculului şi virării obligaţiilor de natură socială destinate constituirii fondurilor din care se acoperă alte cheltuieli publice. O parte din aceste obligaţii sunt în sarcina angajatorului şi se vor regăsi distinct pe cheltuieli, iar o parte sunt reţinute din veniturile care revin angajaţilor.

Veniturile din activităţi independente cuprind: veniturile comerciale, veniturile din profesii liberale, veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual sau într-o formă de asociere.

CONTABILITATEA IMPOZITULUI PE SALARII

Impozitul pe salarii reprezintă o componentă de bază a impozitului pe venitul global. Venitul anual global realizat de persoanele fizice şi supus impozitării este format din salarii, veniturile nete realizate din activităţi independente, veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, precum şi veniturile din străinătate.

Forţa de muncă este unul din factorii tradiţională de producţie alături de natură şi capital, definit ca “potenţialul fizic şi intelectual al oamenilor, prin care ei pot să producă bunuri materiale şi servicii utile” .

Salariul, ca preţ al muncii închiriate întreprinzătorului, este cumul din elementele negociabile ale contractelor colective şi individuale de muncă. “Contractul colectiv de muncă este convenţia încheiată între patron sau organizaţia patronală, pe de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauzele privind condiţiile de muncă” . Persoana juridică care angajează salariaţi poate încheia cu aceştia şi contracte individuale de muncă.

Structura veniturilor din salarii

Veniturile din salarii sunt toate veniturile în bani şi în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor sau de forma sub care se acordă acestea.

Veniturile din salarii cuprind:

a) salariul de încadrare – care se stabileşte prin negocieri colective sau individuale între patron şi salariaţi sau reprezentanţii acestora;

b) sporurile – se acordă pentru: vechime în muncă; condiţii de muncă grele, periculoase, nocive; lucru în timpul nopţii; lucru pe şantier; folosirea limbilor străine în timpul serviciului; exercitarea de funcţii suplimentare;

c) adaosurile – reprezintă – plata pentru munca suplimentară, cota parte care se repartizează salariaţilor, indemnizaţiile pentru conducere;

d) recompensele şi premiile de orice fel,

e) sumele primite pentru concediu de odihnă;

f) sumele primite din fondul de asigurări sociale în caz de incapacitate temporară de muncă şi de maternitate;

g) sumele primite pentru concediul privind îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani;

h) sumele primite pentru concedii medicale privind îngrijirea copiilor cu handicap accentuat sau grav, până la îndeplinirea de către copii a vârstei de 18 ani;

i) avantaje în natură – constituie o parte a remuneraţiei stabilită sub forma bunurilor şi serviciilor;

j) compensările – reprezintă o sumă fixă care se acordă pentru creşterea preţurilor, indiferent de mărimea salariului;

k) indexările – reprezintă suma rezultată din aplicarea unui procent la salariul de bază ca urmare a creşterii preţurilor;

l) alte drepturi şi indemnizaţii de natură salarială.

Fisiere in arhiva (1):

  • Impozitul pe Veniturile Persoanelor Fizice.doc