Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de Contencios Administrativ și Fiscal

Referat
7/10 (1 vot)
Ă
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pptx
Pagini : 20 în total
Mărime: 463.47KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

Obiectul acțiunii deduse judecății

Prin cererea înregistrată la data de 12 decembrie 2013 pe rolul Curții de Apel București, reclamanta Societatea pe Acțiuni A. SA a solicitat în contradictoriu cu pârâtele Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș: următoarele:

Anularea deciziei Direcției Generale a Finanțelor Publice Argeș nr.164 din 3 iunie 2013;

Anularea în parte a deciziei Direcției Generale a Finanțelor Publice București nr. 2187 din 21 februarie 2011 și

Obligarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București la rambursarea către reclamantă a sumei de 2.189.957,84 RON, reprezentând diferența de TVA solicitată prin cererea de rambursare din 6 decembrie 2010.

ISTORICUL CAUZEI

SC A. SA nu este rezidentă în România, nu este plătitoare de TVA și nu este obligată să se înscrie în scopuri de TVA în România.

Pe parcursul anului 2009, aceasta a achiziționat bunuri și servicii pe teritoriul țării noastre de la mai multe societăți, printre care și SC C. SRL. Dintre bunurile o parte erau utilizate de societate în vederea desfășurării propriei activități, dar SC A SA era și intermediar între SC C SRL și G. din Belgia.

La data de 06 decembrie 2010, SC A. SA a depus cerere la Direcția Generală a Finanțelor Publice București în vederea rambursării TVA aferentă bunurilor și serviciilor achiziționate pe teritoriul țării noastre.

La 21 februarie 2011 Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București a decis refuzul de rambursare parțial, aferent unor facturi pentru care s-a considerat că nu s-a făcut dovada plății facturilor respective, individual, pentru fiecare factură în parte.

SC A. SA a contestat această decizie, iar în susținerea sa, a depus la dosar următoarele documente:

Facturile primite (pe care nu era specificat numărul și data emiterii facturii);

Ordinele de plată;

Extrasele de cont emise în sistem on-line de către instituția bancară plătitoare (aceste purtau antetul băncii și numărul de referință al operațiunii dar nu aveau ștampila băncii).

Calcule în format excel din care rezulta că per total, plățile efectuate acopereau atât TVA, prețul bunului sau serviciului cât și baza de impozitare.

OP - urile și extrasele de cont conțineau numărul și data facturii doar pentru sumele aferente TVA.

Contestația sa a fost respinsă de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Argeș în data de 03 iunie 2013 prin decizia nr. 164.

În anul 2014, SC A. SA a făcut apel.

Prin sentința civilă nr.1103 s-a hotărât anularea sentinței Direcției Generală Regională a Finanțelor Publice Argeș cât și a Direcției Generală Regională a Finanțelor Publice București.

Pârâtele au făcut recurs, iar pe 5 octombrie 2016, Înalta Curte de Casație și Justiție:

a admis recursurile și a casat sentința atacată deoarece a considerat că „hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază”;

a trimis sentința spre rejudecare și

a dat dispoziție să se răspundă și analizeze toate motivele invocate de părți.

În rejudecare, cauza a fost înregistrată pe rolul Curții de apel București, secția de contencios administrativ și fiscal la data de 25 mai 2017.

În perioada 2017-2021, până când a fost pronunțată sentința definitivă, au fost formulate în cauză o serie de recursuri de către pârâte dar și apărări aduse de către SC A SA prin întâmpinare.

În esență, recurentele pârâte susțineau prin recursurile formulate în cauză că legalitatea și temeinicia actelor administrativ-fiscale supuse controlului judecătoresc trebuie judecate prin prisma legislației naționale în vigoare la data formulării cererii de rambursare, iar reclamanta susține că actele respective trebuie judecate prin prisma legislației europene în vigoare la data depunerii cererii.

Conținut arhivă zip

  • Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal.pptx

Te-ar putea interesa și

Răspunderea Disciplinară a Polițistului

Introducere După 1989, în România a avut loc instaurarea regimului democratic care a avut ca efect înnoirea radicală a structurilor întregii...

Răspunderea disciplinară

Capitolul I Considerații generale privind disciplina muncii și răspunderea disciplinară 1.1. Disciplina muncii 1.1.1. Noțiune Disciplina muncii...

Drepturile social-economice ale funcționarului public - excepția de nelegalitate

Introducere În ultimii ani s-au scris multe despre administraţia publică şi rolul acesteia în transformarea unei ţări aflată în tranziţie. Astăzi,...

Contenciosul Administrativ

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc

INTRODUCERE Literatura juridică interbelica și mai ales postbelică a fost preocupată de fundamentarea particularităților a ceea ce se numește cel...

Subiecții de sezină

INTRODUCERE Pornind de la realităţile constituţionale actuale, putem defini dreptul administrativ ca acea ramură a dreptului public care cuprinde...

Controlul Instanțelor de Contencios Administrativ asupra Actelor Administrative pe Calea Excepției de Nelegalitate

C A P I T O L U L I NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 1.1 Noţiunea de contencios administrativ Etimologic, cuvântul...

Controlul Actelor de Comandament cu Caracter Militar

Tulburata de activitate, alterata uneori de pasiuni sau deformata uneori de unele convingeri intuitive, gândirea umana nu s-a dovedit capabila sa...

Ai nevoie de altceva?