Informatii Contabile si Decizii Manageriale privind Fluxul de Numerar

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Informatii Contabile si Decizii Manageriale privind Fluxul de Numerar.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. Informatii contabile privind trezoreria 2
2. Prezentarea firmei SC. Ice Flower Prod SRL 7
3. Aplicatie privind fluxul de numerar in cadrul firmei SC. Ice Flower Prod SRL 8

Extras din document

Informatii contabile si decizii manageriale

privind fluxul de numerar

1. Informatii contabile privind fluxurile de numerar

Conform IFRS, prin fluxurile de trezorerie sau de numerar înţelegem intrările sau ieşirile de numerar şi echivalente de numerar pe parcursul unui exerciţiu financiar. Numerarul cuprinde disponibilităţile băneşti şi depozitele la vedere. Echivalentele de numerar sunt investiţiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide care sunt uşor convertibile în sume cunoscute de numerar şi care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii (Standardele Internaţionale de Raportare financiară – IFRS 2007, IAS 7 „Situaţiile fluxurilor de trezorerie”, paragraful 6).

Situaţia fluxurilor de numerar este utilă atât pentru nevoile interne, manageriale cât şi pentru nevoile utilizatorilor externi (investitori, creditori etc.) astfel:

• Managementul utilizează „Situaţia fluxurilor de trezorerie” pentru a determina gradul de lichiditate al entităţii, pentru a stabili politica de dividende şi pentru a planifica nevoile de investiţii şi finanţare. Potrivit specialiştilor în domeniu „pentru orice manager, cash-flow-ul trebuie să reprezinte o preocupare permanentă în vederea adoptării unei strategii financiare care să menţină firma în afaceri” (I. Bătrâncea, Analiza trezoreriei entităţii economice, 2008:113).

• Pentru utilizatorii externi (în special investitori şi creditori) documentul este util pentru a determina capacitatea entităţii de a-şi gestiona fluxurile de trezorerie, de a genera în viitor lichidităţi, de a-şi achita datoriile, de a plăti dividende şi dobânzi etc. De asemenea acest document explică diferenţele dintre profitul net reflectat prin Contul de Profit şi Pierdere şi fluxurile nete de lichidităţi generate de activitatea de exploatare şi mai mult prezintă efectele monetare şi nemonetare ale activităţilor de investiţii şi de finanţare desfăşurate în decursul unui exerciţiu financiar.

În ambele cazuri avantajele situaţiei fluxurilor de numerar sunt majore:

• Informaţiile sunt necesare la stabilirea capacităţii unei întreprinderi de a genera numerar şi echivalente de numerar pe cele trei categorii de activităţi: exploatare, investiţii, finanţare

• Se dă posibilitatea dezvoltării unor modele de evaluare şi comparare a valorii actualizate a fluxurilor de numerar viitoare ale diferitelor întreprinderi

• Sporeşte gradul de comparabilitate al raportării rezultatelor din exploatare între diferite întreprinderi deoarece se elimină efectele utilizării unor tratamente contabile diferite pentru aceleaşi tranzacţii şi evenimente.

Situaţia fluxurilor de numerar trebuie să prezinte fluxurile de numerar din cursul perioadei, clasificate în activităţi de exploatare, investiţii şi finanţare.

Activităţile de exploatare sunt principalele activităţi producătoare de venit ale entităţilor, precum şi alte activităţi care nu sunt activităţi de investiţii şi finanţare. Fluxurile de numerar provenite din activitatea de exploatare sunt derivate în primul rând din principalele activităţi producătoare de profit ale entităţii. Deci ele rezultă în general din tranzacţiile şi alte evenimente care intră în determinarea profitului net sau a pierderii nete. Informaţiile cu privire la acest tip de fluxuri de numerar împreună cu alte informaţii sunt folositoare în prognozarea viitoarelor fluxuri de numerar din exploatare.

Activităţile de investiţii constau în achiziţionarea şi cedarea de active imobilizate şi de alte investiţii, care nu sunt incluse în echivalentele de numerar. Prezentarea separată a fluxurilor de numerar provenite din activităţi de investiţii este importantă deoarece acestea reprezintă măsura în care cheltuielile au servit obţinerii de resurse menite a genera viitoare venituri şi fluxuri de numerar.

Activităţile de finanţare sunt activităţi care au ca efect modificări ale dimensiunii şi compoziţiei capitalurilor proprii şi datoriilor entităţii. Prezentarea separată a fluxurilor de numerar provenite din activităţi de finanţare este utilă în previzionarea fluxurilor de numerar viitoare aşteptate de către finanţatorii entităţii.

Pentru o echipa manageriala, fluxurile de numerar sunt utilizate in aprecierea capacitatii unitatii de a genera fie numerar, fie echivalente in numerar in vederea onorarii platilor la termen.

Daca o unitate economica face investitii in titluri de plasament daca achizitionezi actiuni sau obligatiuni, aceste investitii financiare sunt usor convertibile in numerar. Din acest considerent ele sunt considerate echivalente in numerar, daca perioada lor de scadenta este scurta, adica maxim 3 luni de la achizitie.

Instrumentele financiare sunt acele contracte care genereaza simultan un activ financiar pentruu o firma si o datorie financiara pentru o alta firma. Aceste instrumente sunt grupate in 2 categorii:

- active finaciare

- datorii financiare

Grupa activelor cuprinde:

- numerar

- drept de a inacasa in numerar

- drept de a schimba instrumente financiare cu alte unitatii

Datoriile financiare vizeaza datoria contractuala de a varsa in numerar ori in alt activ financiar sau de a schimba intrumentele financiare cu o alta unitate economica.

In componenta trezoreriei unei unitati sunt incluse urmatoarele elemente:

- valori mobiliare de plasament, denumite si investitii financiare pe termen scurt

- valori de incasat

- disponibilitati banesti in cont

- acreditivele

- avansurile de trezorerie

- alte valori de trezorerie

Deciziile manageriale trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspete:

- legalitatea platii

- oportunitatea

- necesitatea

Fisiere in arhiva (1):

  • Informatii Contabile si Decizii Manageriale privind Fluxul de Numerar.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN PITESTI Fcaultatea de Stiinte Economice Master Contabilitate Manageriala Si Audit Contabil