Institutiile Publice si Bugetul Local

Imagine preview
(5/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Institutiile Publice si Bugetul Local.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier rtf de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1.1 Institutiile publice

1.1.1.Institutiile publice in Romania

Institutiile publice sunt unitati patrimoniale create si organizate de stat pentru realizarea functiilor sale in domeniul administratiei publice,in sfera actiunilor social-culturale,de aparare,ordine publica si siguranta nationala si cele privind realizarea altor servicii si activitati de interes public in sistem non-profit.

Institutiile publice sunt organisme prin care statul organizeaza si isi desfasoara activitatile.Legea nr.500/2002 privind finantele publice prezinta structura institutiilor publice ce functioneaza in Romania:Parlamentul,Administratia Prezidentiala,ministerele,celelalte organe de specialitate ale administratiei publice,alte autoritati publice,institutiile publice autonome precum si institutiile din subordinea lor,indiferent de modul de finantare a activitatii acestora.

Din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale,institutiile publice cuprind autoritatile unitatilor administrativ-teritoriale,institutiile publice si serviciile publice de interes local,cu personalitate juridica,indiferent de modul de finantare a activitatii acestora.Sferele de activitate acoperite de institutiile publice cuprind:

- administratia publica

- invatamantul

- cultura

- sanatatea

- protectia mediului

- asistenta si protectia sociala

- activitatile de interes strategic

- apararea nationala

- ordinea publica

- transporturile si telecomunicatiile

- cercetarea stiintifica

1.1.2.Clasificarea institutiilor publice

Institutiiile publice se pot grupa dupa mai multe criterii,astfel:

a)Dupa natura activitatii:

- institutii de administratie publica-sunt institutii de interes central sau local care exercita puterea executiva:Guvernul,ministerele,primariile,aparatul executiv din consiliile judetene;

- institutii de specialitate cu caracter functional-institutiile din domeniile de invatamant,cercetare,juridic,financiar-fiscal,cultural,de aparare si de ordine publica,sanatate;

- institutii deliberative-sunt institutii care reprezinta puterea legislativa la nivel central si local:Parlamentul,consiliile locale si partea deliberativa a consiliilor judetene

b)Dupa sfera de activitate:

- institutii de interes national-institutii care desfasoara activitati cu impact la nivel national

- institutii de interes local-institutii care desfasoara activitati cu impact la nivel local:judete sau unitate administrativ-teritoriala

c)Dupa statutul juridic:

- institutii cu personalitate juridica-institutii cu patrimoniu propriu,cont curent deschis la trezorerie,buget propriu de venituri si cheltuieli,intretin relatii cu tertii,conduc contabilitate proprie.Conducatorii acestor institutii au calitatea de ordonatori de credite bugetare ;

- institutii fara personalitate juridica-institutii care functioneaza ca entitati distincte in subordinea sau pe langa institutii cu personalitate juridica,dar nu conduc contabilitate proprie si nu au cont curent la trezorerie(gradinite,facultati,clinici universitare),iar conducatorii lor nu au calitatea de ordonatori de credite.

d)Dupa nivelul ierarhic :

- institutii ierarhic superioare,ce au competente si drepturi sporite in desfasurarea activitatii,in repartizarea si folosirea fondurilor ;

- institutii ierarhic inferioare,ce au acces la mijloace bugetare pentru nevoile lor numai prin intermediul institutiilor ierarhic superioare.

e)Dupa regimul de finantare :

- institutii finantate integral de la bugetul de stat,bugetul asigurarilor sociale de stat,bugetele locale,bugetul fondurilor speciale,dupa caz ;

- institutii finantate din venituri proprii si subventii acordate din bugetul de stat,bugetul asigurarilor sociale de stat,bugetele locale,bugetele fondurilor speciale ;

- institutii finantate integral din venituri proprii.

1.1.3.Conducerea institutiilor publice

Conducatorii institutiilor publice care au competente si responsabilitati in elaborarea si executarea bugetului si a modului de gestionare a patrimoniului poarta numele de ordonatori de credite.

In functie de competentele pe care le au in repartizarea si utilizarea creditelor,ordonatorii de credite pot fi :

-ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat,bugetelor locale,bugetul asigurarilor sociale d stat si ai bugetelor fondurilor speciale sunt :-ministrii si conducatorii organelor centrale care sunt ordonatori principali ai bugetului de stat,al bugetelor se asigurari sociale de stat si ai bugetului fondurilor speciale

-presedintii consiliilor judetene,primarul general al capitalei,primarii sectoarelor municipiului Bucuresti,si primarii municipiilor,oraselor,comunelor,care sunt ordonatori principali de credite pentru bugetele locale.

Ordonatorii principali de credite repartizeaza creditele bugetare aprobate,pentru bugetul propriu si pentru bugetele institutiilor publice ierarhic inferioare,ai caror conducatori sunt ordonatori secundari sau tertiari de credite,in raport cu sarcinile acestora,conform legii.Ordonatorii principali pot delega aceasta calitate inlocuitorilor de drept,secretarilor generali sau altor persoane imputernicite in acest scop.Prin actul de delegare,ordonatorii principali vor preciza limitele si conditiile delegarii.In cazuri prevazute de legi speciale,ordonatorii principali pot fi secretari generali sua persoane desemnate prin aceste legi.

-ordonatorii secundari de credite sunt conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica din subordinea ordonatorilor principali de credite,finantati din bugetul de stat,bugetele locale,din bugetul asigurarilor sociale de sanatate si din bugetele fondurilor speciale,care au in subordine alte institutii cu personalitate juridica pentru care repartizeaza credite bugetare.Ei aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii si a celor din bugetele fondurilor speciale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Institutiile Publice si Bugetul Local.rtf