Inventarierea Patrimoniului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Inventarierea Patrimoniului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

I.1 Inventarierea ca procedeu al contabilitatii.3
I.1. Importanta inventarierii.4
I.2. Clasificarea inventarierii.5
II. Legislatia in vigoare.6
III. Etapele inventarieri.10
III.1. Pregatirea inventarierii.10
III.2. Efectuarea inventarierii.11
III.3. Stabilirea si regularizarea rezultatelor inventarierii.12
IV. Concluzii.13
V. Bibliografie.14

Extras din document

I.Inventarierea ca procedeu al contabilitatii

Inventarierea desi reprezinta un procedeu utilizat de catre alte stiinte economice, acesta se utilizeaza in special, in contabilitate, dandu-i acesteia posibilitatea sa furnizeze date si informatii reale.

Astfel putem defini inventarierea ca fiind procedeul de constatare faptica la o anumita data, a existentei elementelor patrimoniale ale unitatilor economice si sociale din punct de vedere cantitativ, calitativ si valoric.

Inventarierea s-a impus ca procedeu important, in special, datorita neconcordantelor de ordin obiectiv si subiectiv care pot apare intre datele contabilitatii si realitatea de pe teren. De exemplu, stocurile de diferite categorii de bunuri pierd in timp din greutate si implicit, din valoare datorita proprietatilor lor fizice si chimice, datorita conditiilor de pastrare. Animalele datorita influentei proceselor biologice cresc in greutate si valoare. Gestionarea defectuoasa poate determina disparitia unor bunuri, iar necunoasterea sau neglijenta pot duce la inregistrari gresite in contabilitate a existentei si miscarii stocurilor de bunuri, a creantelor si datoriilor, a unor operatii economice si financiare. Astfel pentru a cunoaste situatia reala a elementelor patrimoniale este necesara folosirea inventarii.

Spre deosebire de bilant care inregistreaza existenta elementelor patrimoniale la un moment dat (doar la sfarsitul exercitiului financiar sau in caz de fuziune sau lichidare a societatii) numai in expresie monetara, inventarierea se poate efectua periodic cu ocazia predarii, primirii in gestiune, in cazul constatarilor, sesizarilor de plusuri sau minusuri: la cererea organelor de control sau a echipei manageriale a unitatii.

Inventarierea se realizeaza obligatoriu cel putin odata la 12 luni; ca lucrare premergatoare intocmirii bilantului.

I.1.Importanta inventarieri consta in urmatoarele aspecte:

1.Determinarea reala a elementelor patrimoniale evidentiate, are drept consecinta calcularea corecta a indicatorilor economici furnizati de contabilitate: productia finita; productia in curs de executie, cheltuieli, veniturile si rezultatele; si implicit la fundamentarea documentelor de sinteza si raportare – bilantul si cntul de rezultate.

2. Prin intermediu inventarieri se infaptuieste si un control asupra integritatii si gestionarii patrimoniului intreprinderilor. Cu ocazia inventarieri se descopera neregurili cum sunt: furturi, delapidari, pastrarea si manipularea necorespunzatoare a bunurilor, permitand stabilirea raspunderilor si luarea masurilor necesare impotriva celor vinovati pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

Pentru faptul ca pe calea inventarieri se identifica stocurile de bunuri neutilizabile, avariate sau degradate, invechite,greu vandabile, creantele si datoriile cu termene depasite, inventarierea contribuie la atragerea acestora in circuitul economic, la accelerarea vitezei de rotatie a activelor circulante si la respectarea disciplinei financiare.

I.2. Clasificarea inventarierii:

Inventarierea se realizeaza in mai multe moduri, de aceea este necesara o clasificare a acesteia dupa mai multe criterii, astfel:

Dupa sfera de cuprindere, aceasta poate fi generala sau partiala.

Inventarierea ganerala cuprinde intreg patrimoniul unitatii, precum si bunurile apartinand altor unitati si care se afla temporar in prelucrarea, pastrarea sau custodia unitati inventariate.

Inventarierea partiala cuprinde numai o parte a patrimoniului unitatii: o anumita categorie de bunuri, o gestiune,o sectie sau o ferma etc.

Dupa intervalul de timp la care se efectueaza, inventarierea poate fi: anuala, periodica, ocazionala, inopinanta.

Inventarierea anuala se efectuaza la sfarsitul exercitiului financiar in vederea determinarii reale a elementelor patrimoniale, penrtu intocmirea bilantului anual. Aceasta este o inventariere generala deoarece, cuprinde toate elementele patrimoniale ale unitatii.

Inventarierea periodica se efectueaza in cursul anului sau la perioade mai mari de un an, in scopul verificarii existentei unor anumite categorii de elemente patrimoniale. Cu cat este mai mare frecventa modificarilor elementelor patrimoniale, cu atat inventarierea se efectueaza la perioade mai mici. De exemplu numeralul din caserie se inventariaza cel putin odata pe luna, marfurile si ambalajele se inventariaza de doua, trei ori pe an. Iar cladirile si constructiile pot fi inventeriate o data la 3 ani. De regula inventarierile periodice sunt inventarieri partiale, efectuarea lor nefiind legata de intocmirea bilantului.

Inventarierea ocazionala se efectueaza in timpul exercitiului financiar, fiind determinata de imprejurari speciale: predari si primiri de gestiune, fuziunea unor societati sau divizarea altora, cand exista indicii ca sunt lipsuri sau plusuri in gestiune, la cererea organelor de cotrol sau a altor organe imputernicite. In cazul modificarilor de preturi ca urmare a hotararii organelor competente, in anumite situatii fortate de exemplu: calamitati, distrugeri, furturi. Aceste feluri de inventarieri in functie de sfera elementlor cuprinse pot fi invetarieri generale sau partiale.

Inventarierea inopinanta se aseamana cu cea ocazionala in sensul ca se efectueaza la cererea organelor de control sau cand exista indicii ca sunt lipsuri sau plusuri in gestiune, cu deosebire ca se efectueaza fara anuntarea prealabila a gestionarului, dar in prezente sa. Acestea sunt numai inventarieri generale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Inventarierea Patrimoniului.doc