Inventarierea Patrimoniului

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Inventarierea Patrimoniului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

I. INVENTARIEREA - PROCEDEU AL METODEI CONTABILITATII 2
II. FUNCTIILE INVENTARIERII 3
III. CLASIFICAREA INVENTARIERILOR 5
IV. ETAPELE INVENTARIERII: 7

Extras din document

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Patrimoniul societatii comerciale se compune din elemente de activ-mijloace economice si elemente de pasiv-surse de finantare.

Pe durata exercitiului financiar,aceste elemente se modifica sub influenta diverselor operatiuni economico-financiare care au loc. Apare astfel necesitatea ca,periodic,sa cunoastem situatia reala (in teren) a acestor elemente si, mai mult decat atat, sa comparam situatia reala cu cea existenta in documentele contabile.

Procedeul contabil care permite acest lucru este inventarierea.

I. INVENTARIEREA - PROCEDEU AL METODEI CONTABILITATII

In categoria procedeelor contabile,inventarierea ocupa un loc insemnat,datorita rezultatelor pe care le furnizeaza societatii comerciale.

Inventarierea reprezinta ansamblul operatiilor prin care se constata existenta faptica si starea elementelor patrimoniale de activ si pasiv, cantitativ si valoric sau numai valoric, dupa caz existente in patrimoniul unitatii, la data la care aceasta se efectueaza.

Inventarierea se poate efectua ori de cate ori este nevoie,dar obligatoriu la sfarsitul exercitiului financiar (la data de 31 decembrie), in scopul intocmirii bilantului contabil.

Prin intermediul inventarierii se stabileste situatie reala a patrimoniului privind atat bunurile ce apartin societatii comerciale, cat si bunurile apartinand altor persoane fizice/juridice, aflate temporar in societate.

Constatarea faptica a acestor bunuri se face prin metode diferite, in functie de natura elementelor patrimoniale :numarare, cantarire, masurare, calcule tehnice - pentru bunuri corporale (materiale) sau pe baza de acte justificative si registre pentru cele necorporale (nemateriale).

Deci, momentul obligatoriu de efectuare a inventarierii este 31 decembrie al fiecarui an.

Exista si alte situatii care necesita efectuarea obligatorie a inventarierii, si anume :

• La infiintarea societatii comerciale ;

• La primirea - primirea de gestiuni ;

• La data fuziunii cu alte societati ;

• La incetarea activitatii comerciale prin dizolvare sau faliment ;

• In alte situatii prevazute de lege.

II. FUNCTIILE INVENTARIERII

In calitatea sa de procedeu al metodei contabilitatii si de tehnica de control faptic, inventarierea indeplineste 3 functii :

a) functia de control al concordantei dintre informatiile furnizate de contabilitate(evidenta scriptica) si situatia reala.

Evidenta scriptica se bazeaza pe inregistrarea cu exactitate si pe documente contabile a operatiunilor economico-financiare ce afecteaza patrimoniul, deci al mijloacelor, surselor si proceselor economice.

Activitatea de transport, depozitare si manipulare a bunurilor, precum si evidenta contabila a elementelor patrimoniale pot conduce, in anumite situatii,la aparitia unor diferente intre soldurile scriptice si realitate. Datele furnizate de contabilitate au un caracter relativ deoarece :

• contabilitaea nu poate surprinde modificarile cantitative si calitative produse in timpul transportului, manipularii si depozitarii bunurilor economice ;

• in cadrul unor gestiuni pot sa aiba loc furturi, risipa si proasta gospodarire a unor sortimente de bunuri ;

• unele date din documentele primare pot fi omise cu ocazia inregistrarii lor in contabilitate, inregistrate repetat sau inregistrate eronat ;

• personalul care gestioneaza si manipuleaza bunurile poate da dovada de neglijenta sau nepricepere ;

• la unele sortimente se pot crea stocuri fara miscare, greu sondabile sau de prisos ;

• poate sa apara anularea unor comenzi datiorita renuntarilor unor clienti, calamitati naturale sau cazuri de forta majora.

Prin inventarierea patrimoniului se identifica bunurile care nu sunt utilizate, creantele vechi si neincasate si se iau pe aceasta baza masurile de preintampinare sau limitare a pagubelor, pentru cresterea eficientei si intarirea disciplinei decontarilor.

b) functia de stabilire a situatiei nete a patrimoniului si a rezultatului exercitiului.

Pe baza inventarierii se definitiveaza situatia neta a patrimoniului (activul net contabil),care se determina cu ajutorul relatiei :

Situatia neta a patrimoniului = total active inventariate - datorii inventariate

In cazul in care are loc o crestere sau o micsorare a aportului proprietarilor la capitalul social, rezultatul net al exercitiului se determina in functie de variatia situatiei nete:

Rezultatul net = activul net de la sfarsitul exercitiului – activul net de la inceputul exercitiului

Prin inventariere se confirma realitatea activelor patrimoniale si a datoriilor,asigurandu-se premisele determinarii corecte a situatiei nete, a obligatiilor finale si a rezultatului net.

c) functia de calcul si evidenta stocurilor,consumurilor si vanzarilor.

Aceasta functie se exercita avand in vedere metoda de contabilitate a stocurilor aplicate de societatea comerciala. Astfel, exista 2 metode de contabilitate a stocurilor :

• metoda inventarului permanent

• metoda inventarului intermitent

Fisiere in arhiva (1):

  • Inventarierea Patrimoniului.doc