IPSAS 12 - Stocuri

Referat
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2023
Mărime: 18.16KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
UNIVERSITATEA ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: CONTABILITATE,AUDIT ŞI GESTIUNEA AFACERII

Cuprins

Capitolul I- Introducere.pag 3

Capitolul II- Aria de aplicabilitate.pag 4

Capitolul III- Recunoașterea stocurilor în viziunea standardului .pag 4

Capitolul IV- Evaluarea stocurilor în viziunea standardului.pag 5

Capitolul V- Scoaterea din patrimoniu a stocurilor.pag 7

Bibliografie.pag 8

Extras din document

Capitolul I

Introducere

Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) sunt exemple de bună practică în acest domeniu formulate într-un mod sintetic cu referire la aspecte de natură organizatorică a contabilității, de recunoașterea, evaluarea și înregistrarea elementelor patrimoniale în contabilitate și de modul de elaborare a situațiilor financiare anuale a instituțiilor publice. Aceste prevederi sunt formulate de către Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB) care face parte din Federația Internaționala a Contabililor (IFAC) și sunt aprobate de către Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate(IASB).

Federația Internațională a Contabililor este organizația mondială a profesiei contabile , fondată în 1977 pentru a servi interesul public, pentru a întări profesia contabilă la nivel global și să contribuie la dezvoltarea economiilor naționale puternice.

Componentele armonizării și normalizării cadrului general față de profesia contabilă au următoarele elemente majore elaborate de către IFAC:

-Codul etic IFAC pentru profesioniști contabili-în care intră și auditorii;

-Standardele Internaționale de Contabilitate(IAS)

-Standardele Internaționale de Audit (ISA);

-Standardele Internaționale de Educație;

-Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public(IPSAS).

Standardele sunt aplicabile din 1 ianuarie 2001 pentru situațiile financiare anuale dar este/era încurajată aplicarea lui anticipată, iar după prima aplicare este adoptată pentru toată perioada următoare aplicării.

Aplicarea cerințelor acestor standarde aduce după sine o creștere a gradului de credibilitate și de transparență a raporturilor financiare anuale întocmite de către entitățile private și publice .

Membrii Federației au elaborat 21 de Standarde pentru sectorul public și încă un standard pentru contabilitatea de casă, adică raportarea financiară conform contabilitățiide casă.

IPSAS 12 se ocupă cu stocuri și se bazează de fapt pe IAS 2 revizuit, publicat de către Comitetul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASC).

IPSAS 12 a fost publicată în 2005 ianuarie de către IFAC și a fost tradusă din limba engleză de către CECCAR în aprilie 2005.

Obiectivul standardului este de a stabili tratementul contabil pentru stocurile aflate în patrimoniul entităților publice.

Capitolul II

Aria de aplicabilitate

Standardul 12 „Stocuri” se aplică tuturor entităților din sectorul public făcând excepție de la eceste prevederi întreprinderile guvernamentale de afaceri, de la care se cere să se conformeze IAS-urilor în toate aspectele semnificative.

Stocurile sunt acele active care se află în patrimoniul institului public sub forma de:

-materiale sau provizii destinate consumului în procesul de producție;

-materiale sau provizii destinate distribuției în furnizarea de servicii;

-active deținute pentru vânzarea sau distribuția în activitatea normală a instituției publice;

-semifabricatele destinate vânzării sau distribuției.

Contabilitatea pe angajamente al cărui adept este România, trebuie să aplice acest standard în contextul costului istoric a stocurilor în afară de elementele de stocuri care intra în una dintre categoriile următoare, ele fiind evaluate la valoarea netă realizabilă:

-producția în curs de execuție care apare în urma contractelor de construcții în care se includ și contractele de servicii conexe;

-instrumentele financiare;

-stocul producătorilor de șeptel, produse agricole, forestiere și miniere în măsura în care sunt evaluate la valoarea netă realizabilă în conformitate cu practici bine definite,

-producția în curs de execuție a serviciilor care trebuiesc oferite direct în schimbul unor contraprestații primite de la clienți. Aceste excepții sunt excluse din aria de aplicabilitate a acestui standard și din aria de aplicabilitate a IAS 2, ele necesitând o analiză mai complexă aparte pentru fiecare categorie separat.

Preview document

IPSAS 12 - Stocuri - Pagina 1
IPSAS 12 - Stocuri - Pagina 2
IPSAS 12 - Stocuri - Pagina 3
IPSAS 12 - Stocuri - Pagina 4
IPSAS 12 - Stocuri - Pagina 5
IPSAS 12 - Stocuri - Pagina 6
IPSAS 12 - Stocuri - Pagina 7
IPSAS 12 - Stocuri - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • IPSAS 12 - Stocuri.doc

Alții au mai descărcat și

Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access

Capitolul I. Abordarea sistemică a întreprinderii 1.1. Conceptul de sistem Aplicarea teoriei sistemelor în economie a avut loc la sfârşitul...

Proiect Auditul si Controlul Sistemelor Informationale - Saga C

.) Prezentarea generala a sistemului informational 1.1) Definitia sistemului informational Sistemul informational reprezinta ansamblul de...

IPSAS 1 – Prezentarea Situatiilor Financiare

INTRODUCERE IPSAS-urile reprezintă cea mai bună practică internatională de raportare financiară pentru entitătile din sectorul public. Ele se...

Istoria Contablitatii Institutiilor Publice

1. Introducere 1.1. Motivaţia alegerii temei Am ales această temă pentru că nu aveam cunoştinţe foarte vaste în domeniul contabilităţii...

Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public în România

În prezent ne aflăm în faţa unor procese ireversibile şi de interes pentru contabilitate, precum: globalizarea economiilor, crearea societăţilor...

Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale, Conform IAS 16

Introducere IAS 16 “Contabilitatea imobilizărilor corporale” a fos publicat în martie 1982. A fost înlocuit de IAS 16 “ Imobilizări corporale” ,...

IAS 2 - Stocuri

1.Introducere Scopul eseului este acela (1) de a prezenta IAS 2 „ Stocuri”, (2) de a semnala acele prevederi care se aplica si de catre...

Codul Etic al Profesiei Contabile în România

I. Introducere 1.1 Motivaţia Dacă până nu demult scopul principal al oricărei activităţi economice era maximizarea profitului “obţinut prin orice...

Ai nevoie de altceva?