Lichidarea

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 4056
Mărime: 366.73KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

CUPRINS 1

I. Principiile lichidării 2

II. Procedura lichidării 6

III. Analiza lichiditatii 8

IV. Lichidarea activului la S.C. Menarom S.A. 10

IV.1 BILANŢUL DUPĂ EVALUARE 11

IV.2 Înregistrări contabile privind operatiile de lichidare a activului: 12

CONCLUZII 16

BIBLIOGRAFIE 17

Extras din document

I. Principiile lichidării

În actualul context economic, caracterizat prin schimbări profunde şi rapide, multe din societăţile comerciale din România – indiferent de forma de proprietate – confruntate cu mecanismele economiei de piaţă, fie nu mai reuşesc să facă faţă datoriilor lor comerciale şi ajung în situaţia de faliment, fie acţionarii/asociaţii înţeleg şi acceptă faptul că le revine răspunderea de a găsi o soluţie la criza financiară a societăţii şi în cazul în care constată că nu mai există nici o posibilitate de restructurare, iau decizia majoră de stopare a deteriorării continue a activelor şi a devalorizării societăţii comerciale procedând la lichidarea acesteia.

Elementele care definesc şi caracterizează procesul de încetare a existenţei societăţii comerciale decurg din concepţia legii române asupra noţiunii, rolului şi funcţiile societăţiilor comerciale.

Prin lichidarea societăţilor comerciale se înţelege ansamblul de operaţiuni constând în terminarea afacerilor în curs ale societăţii, transformarea în bani a bunurilor societăţii şi încasarea creanţelor acesteia în scopul achitării datoriilor sociale către creditori şi a împărţirii între acţionari/asociaţi a activului rămas.

Lichidarea societatilor comerciale poate fi voluntară (administrativă, graţioasă) când este declanşată din iniţiativa acţionarilor şi in interesul acestora sau judiciară (reorganizare judiciară şi faliment) când este declanşată din iniţiativa debitorului, creditorului sau a Camerei de Comerţ, desfaşurându-se în interesul acestora din urmă.

Lichidarea voluntară, precum şi cea judiciară şi falimentul, sunt măsuri de ordin economic inerente economiei de piaţă, determinate de situaţia economico-financiară a unor societăţi comerciale – indiferent de forma de proprietate şi de structura acţionarului – aflate în perspectiva iminentă a încetării de plăţi sau intrare în această stare ca urmare a lipsei de desfacere a produselor lor, a costurilor de producţie ridicate şi ineficinţei economice, tehnologiilor depăşite, blocajului financiar macroeconomic, managementului defectuos, marketingului neadecvat, creditelor neperformante.

Din punct de vedere juridic, lichidarea societăţilor comerciale este reglementată de Legea numarul 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (articolul 252-270) şi de Legea numarul 85/2006 privind procedura de insolvenţă.

Încetarea existentei societăţilor comerciale ca persoane juridice presupune parcurgerea a două etape: dizolvarea şi lichidarea.

Indiferent de prevederile contractului şi statutului, pentru lichidarea şi repartizarea patrimoniului social sunt obligatorii următoarele reguli:

- până la preluarea funcţiei de către lichidatori, administratorii şi directorii, respectiv membrii directoratului, continuă să-şi exercite atribuţiile, cu excepţia celor prevăzute la articolul 233 din Legea 31/1990;

- actul de numire al lichidatorilor, menţionând puterile conferite acestora sau sentinţa care îi ţine locul, precum şi orice act ulterior care ar aduce schimbari cu privire la persoana lor sau la puterile conferite, trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la Oficiul Registrului Comerţului, pentru a fi închise de îndată şi publicate în Monitorul Oficil al României, Partea a IV a.

În doctrina dreptului comercial se consacră principiul general al lichidării, şi anume procedura lichidării este instituită, în principal, în interesul asociaţilor, avandu-se în vedere, în acelaşi timp, şi interesele creditorilor şi asigurarea drepturilor terţilor.

Pornind de la această caracteristică, doctrina a pus problema caracterului facultativ sau obligatoriu al lichidării, concluzionându- se întemeiat că lichidarea este obligatorie cât timp nu s-a hotărât continuarea activităţii în alte condiţii.

Sintetizând, trăsăturile generale cu valoare de principii ale lichidării desprinse de unii autori sunt: personalitatea juridică a societăţii subzistă pentru nevoile lichidării; lichidarea societăţii se face în interesul asociaţilor ; lichidarea societăţii este facultativă, nu obligatorie.

În procesul de lichidare societatea îşi menţine atributele de identificare: firma, sediul social, naţionalitatea şi patrimoniul, iar toate actele emanând de la societate trebuie să arate că aceasta este în lichidare.

Patrimoniul societăţii reprezintă în continuare gajul general al creditorilor. Creditorii îşi păstrează dreptul de a-şi valorifica creanţele, dar în condiţiile dreptului comun la scadenţa obligaţiilor întrucât, spre deosebire de lichidarea judiciară, lichidarea iniţiată de asociaţi fiind în interesul lor, nu atrage exigibilitate datoriilor.

Legea este derogatorie, totuşi sub următorul aspect: acordă creditorilor dreptul de a urmări pe acţionari pentru valorificarea aportului subscris, dar nevărsat. Întrucât răspunderea acţionarilor poate fi angajată numai în limita valorii acţiunilor subscrise, creditorii îi pot acţiona pe aceştia, dar în subsidiar dupa ce, în principal, au acţionat societatea.

Preview document

Lichidarea - Pagina 1
Lichidarea - Pagina 2
Lichidarea - Pagina 3
Lichidarea - Pagina 4
Lichidarea - Pagina 5
Lichidarea - Pagina 6
Lichidarea - Pagina 7
Lichidarea - Pagina 8
Lichidarea - Pagina 9
Lichidarea - Pagina 10
Lichidarea - Pagina 11
Lichidarea - Pagina 12
Lichidarea - Pagina 13
Lichidarea - Pagina 14
Lichidarea - Pagina 15
Lichidarea - Pagina 16
Lichidarea - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Lichidarea.doc

Alții au mai descărcat și

Lichidarea unei Societati Comerciale

LICHIDAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE I. INTRODUCERE Disparitia unei societati comerciale ca entitate economica, sociala si juridica se produce...

Procedura Reorganizarii Judiciare și ă Falimentului

Activitatea comerciala, adica activitatea de productie si circulatie a marfurilor si serviciilor, se intemeiaza pe anumite raporturi juridice...

Analiza Situatiei Patrimoniale prin Prisma Lichiditatii, Solvabilitatii si Echilibrului Financiar

INTRODUCERE Informaţia economică este prezentă în toate domeniile de activitate, reprezentând un element indispensabil al progresului. În...

Contabilitatea Lichidarii Societatilor Comerciale

comerciale parcurge doua faze distincte: dizolvare si lichidare. Încetarea existentei unei societati comerciale reclama realizarea unor operatii...

Importanta si Eficienta Controlului Intern in Diverse Ramuri de Activitate

MOTIVATIA CERCETARII Implementarea unor sisteme eficiente de control intern reprezinta o problema delicata pentru managerul oricarei entitati....

Lichidarea unei Societati Comerciale in Situatia in Care se Obtine Profit din Lichidare

INTRODUCERE Lichidarea unei societăţi comerciale consta în îndeplinirea unor operaţiuni care să pună capăt activităţii societăţii, şi totodată să...

Analiza Echilibrului Financiar la SC Forest PID SRL Gura Raului - Sibiu

I. INTRODUCERE 1.1. MOTIVAŢIE ŞI METODE ŞTIINŢIFICE DE CERCETARE FOLOSITE Analiza economico-financiară este o necesitate stringentă, iar prin...

Conceptul de Lichiditate Globala

Introducere Prin coeficientul de lichiditate intelegem raportul ce indica lichiditatea unei intreprinderi si care se determina prin impartirea...

Te-ar putea interesa și

Instalație de Separare a Amestecurilor Lichide Omogene prin Rectificare Continuă

TEMA DE PROIECTARE Să se elaboreze proiectul de inginerie tehnologică pentru o instalaţie de separare a amestecurilor lichide omogene prin...

Rolul si Functiile Lichiditatii Bancare

Introducere Actualitatea temei de cercetare este abordată pentru a prezenta o analiză cît mai detaliată a gestionării lichidităţii de către...

Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii

Introducere Dat fiind faptul că o economie de piaţă nu poate funcţiona fără întreprinderi bine consolidate, capabile să genereze venituri şi să...

Managementul Riscului de Lichiditate

Cap I Teorii financiare privind conceptual de lichiditate bancara 1.1 Teorii privind lichiditatea Teoria preferinţei pentru lichiditate Teoria...

Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale

Capitolul I Societatea comerciala ca persoana juridica 1.1. Notiuni intoductive si tipologia societaţilor comerciale Societatea comerciala poate...

Gestiunea Riscului de Lichiditate

Cap. 1. Riscul în activitatea bancară 1.1 Riscul în general În literatura de specialitate riscul este un subiect predilect, ceea ce demonstrează...

Interrelația lichiditate - profitabilitate în activitatea bancară

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE DESPRE LICHIDITATEA BANCARĂ 1.1. Lichiditatea bancară. Concept și caracteristici În cadrul unei societăți bancare,...

Absorbtia Ultrasunetelor in Lichide

INTRODUCERE În natură, în tehnică, pretutindeni dealtfel, permanent, urechile omului sunt expuse la cele mai diferite sunete, zgomote şi pocnete....

Ai nevoie de altceva?