Lichidarea unei Societati

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Lichidarea unei Societati.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Marin Elena

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Introducere 3
Monografia contabila 4

Extras din document

Introducere

Prin lichidarea societatilor comerciale se intelege ansamblul de operatii constand in terminarea afacerilor in curs, ale societatii, transformarea in bani a bunurilor societatii si incasarea creantelor aceteia, in scopul achitarii datoriilor sociale catre creditori si a impartirii intre actionari/asociati a activului ramas.

Lucrarea de fata se opreste asupra studierii lichidarii voluntare a societatii comerciale Span SRL, adica lichidarea este declansata din initiativa celor 3 asociati (Manea Mihai care detine 60% din partile sociale, Voinea Alin cu 30% din partile sociale si Chirea Doru cu 10% din partile sociale) si in interesul acestora.

Lichidarea (voluntara sau nu) este o masura de ordin economic inerenta economiei de piata, determinate de situatia economico-financiara a unor societati comerciale aflate in perspective iminenta a incetarii de plati sau intrate deja in aceasta stare ca urmare a lipsei de desfacere a produselor lor, a costurilor de productie ridicate si ineficientei economice, tehnologiilor depasite, blocajului financiar macroeconomic, managementului defectuos, marketingului neadecvat, creditelor neperformante.

Reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind lichidarea societatilor comerciale se efectueaza potrivit O. M. F. P. nr.1223/1993 prin care se precizeaza ca operatiunile privind realizarea activelor, plata datoriilor si partajul se contabilizeaza in concordanta cu tehnica proprie contabilitatii bazata pe principiul continuitatii. Rezultatul lichidarii este preluat in contul 121 “Profit si pierdere”, fapt subliniat si de normele metodologice prezentate in O.M.F.P. nr.1078/2003.

Activitatea de lichidare trebuie sa urmareasca anumite etape in realizarea ei, precum:

• deschiderea procedurii in baza unei cereri (de catre debitor, creditori sau Camera de Comert si Industrie Teritoriala) introdusa la tribunal. Judecatorul sindic da o deschidere a procedurii si trimite o notificare debitorului, tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor si ORC-ului. Judecatorul sindic angajeaza lichidatorul. Debitorul are obligatia sa-l puna dispozitia judecatorului sindic sau a lichidatorului toate informatiile cerute de acestia.

• planul de lichidare va prevedea lichidarea unor bunuri din averea debitorului, plan care trebuie publicat in MO, abrobat de adunarea creditorilor si confirmat de catre judecatorul sindic.

• lichidarea de catre lichidator a bunurilor din averea debitorului sub controlul judecatorului sindic. Lichidatorul intocmeste la 3 luni un raport catre judecatorul sindic asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea creantelor si un plan de distribuire catre creditori. Lichidatorul intocmeste un Raport final si un Bilant General dupa ce bunurile din averea debitorului vor fi lichidate si toate contestatiile cu privire la creante vor fi solutionate. Lichidatorul va face distribuirea finala a tuturor fondurilor din averea debitorului dupa aprobarea raportului final de catre judecatorul sindic.

• inchiderea lichidarii se realizeaza atunci cand judecatorul sindic a aprobat raportul final, cand toate fondurile sau bunurile din averea debitorului u fost distribuite sic and fondurile nereclamate vor fi depuse la banca.

• inchiderea procedurii se realizeaza de catre judecatorul sindic prin notificarea debitorului, a tuturor creditorilor si a Camerei de Comert si Industrie Teritoriala. Prin inchiderea procedurii judecatorul sindic, lichidatorul si toate persoanele care –u asistat sunt descarcati de orice indatoriri sau responsabilitati cu privire la procedura, debitor si averea lui, creditori titulari de garantii, actionari sau asociati.

In cazul lichidarii de comun acord (dizolvarii) se urmaresc urmatoarele etape:

- inventarierea si evaluarea elementelor de activ si datorii (se realizeaza potrivit Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate de O.M.F.P. nr.2388/1995, Legii nr31/1990 modificata si republicata, Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizarii si lichidarii juridice) si inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii, effectuate cu aceasta ocazie;

- intocmirea bilantului inainte de lichidare (se realizeaza pe formularul adoptat de M.F.P.);

- stabilirea de catre Adunarea Generala a Asociatilor (sau AGA) a operatiunilor care urmeaza sa fie efectuate de lichidator in numele societatii comerciale;

- valorificarea activelor (vanzarea imobilizarilor si a stocurilor, incasarea creantelor, a investitiilor financiare pe termen scurt etc);

- achitarea datoriilor societatii comerciale (catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si a celorlalte obligatii sociale catre alte fonduri, salariati si alti terti);

Fisiere in arhiva (1):

  • Lichidarea unei Societati.doc

Alte informatii

Lichidarea unei societati prin depunerea sumelor datorate catre terti de catre asociati si preluarea de catre acestia a unor elemente nelichidate din patrimoniu - prezentare teoretica si exemplificare prin monografie contabila