Metoda Costurilor Variabile Direct-Costing

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3946
Mărime: 41.56KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
UNIVERSITATEA SPIRU HARET MASTERAT- MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

Cuprins

INTRODUCERE

1. METODA COSTURILOR VARIABILE 4

2. MODELUL COST - VOLUM – PROFIT 6

3. DEZVOLTARI ALE METODEI COSTURILOR VARIABILE 8

3.1. Metoda costurilor - model simplificat 9

3.2. Metoda costurilor - model evoluat 9

3.3. Metoda costurilor directe 10

3.3. Metoda direct costing evoluat (metoda costurilor specifice) 10

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

METODA COSTURILOR VARIABILE (DIRECT-COSTING)

INTRODUCERE

Diversificarea activitătilor de producţie si desfacere, sub aspectele organizării, functionării , dotărilor şi chiar rezultatelor obţinute, a cerut si in materie de costuri o alternativă, o alta opţiune decat cea a costurilor complete. Alternativa o reprezintă costurile parţiale care conţin numai cheltuieli strans şi nemijlocit legate de volumul activităţii. Ne referim la cheltuielile variabile, care depind de volumul de activitate şi la cheltuielile directe, care se identifică, incă din momentul efectuării lor, pe un anumit purtator de costuri care poate sa fie un produs, o comandă, o lucrare, un serviciu, un contract etc. Ambele categorii de cheltuieli nu există, dacă activitate nu exista, deci sunt ocazionate exclusiv de producţie, de prestarea de servicii sau de execuţia de lucrări. Pe de altă parte, relaţia cauză-efect este cel mai coerent şi profund analizată prin intermediul cheltuielilor variabile şi fixe.

În noul mediu economic costurile parţiale şi-au extins sfera conceptuală, cuprinzand în opinia multor specialişti, pe langă costurile variabile, costurile directe, si categorii de costuri care, altă dată, erau considerate exclusiv apanajul costurilor complete Astfel :

• costul produsului, poate fi inclus in categoria costurilor parţiale, el neluand in seamă cheltuielile generale de administrare şi cheltuielile de desfacere ;

• costul marginal sau incremental, care se refera la consumurile aferente ultimei unităţi(serie, lot, produs) adiţionale producţiei precedente. Această categorie de costuri este parţială pe de o parte, prin prisma faptului că se referă la o parte a producţiei şi nu la intreaga producţie.

Lărgirea sferei conceptuale a costurilor parţiale dă acestora posibilitatea de a satisface cerinţele din ce in ce mai diverse si mai profunde ale managementului, in condiţii de concurenţă, de eficienţă maximă si de castigare a supremaţiei in cadrul ramurii, activităţii, domeniului in cauză.

În sfera metodelor bazate pe conceptul costurilor parţiale se înscriu metoda direct- costing, cunoscută şi sub numele de metoda costurilor variabile şi metoda costurilor directe.

Elemente ale metodei direct – costing au fost relevate de catre economistul german Schmalenbach, pe la sfarşitul secolului al XIX-lea prin cercetarea comportamentului cheltuielilor în raport cu volumul producţiei şi elaborarea a doua feluri de calculaţie : o calculaţie simplă a cheltuielilor şi o calculaţie a « valorii de exploatare ». În opinia specialistului german, esenţa acesteia o reprezintă împărţirea costurilor în fixe şi proporţionale, cu imputarte asupra unităţii de produs, doar a cheltuielilor proporţionale nu şi a celor fixe.

El propunea, de asemenea, separarea cheltuielilor fixe într-un cont colector şi trecerea lor asupra rezultatelor, prin ocolirea calculaţiei costurilor. În Germania au mai fost şi alţi specialişti care au utilizat cate un concept sau au remodelat unul deja existent, prin prisma a ceea ce mai tarziu avea sa devina metoda costurilor variabile. Astfel, Fr. Schar în anul 1923 foloseşte noţiunea de beneficiu brut determinat ca diferenţă între cifra de afaceri şi cheltuielile variabile şi W. Hasenack în 1929 acreditează, şi el, ideea eliminării cheltuielilor fixe din calculaţia costurilor.

Au urmat modele închegate şi elaborate, concepute în SUA. Prima menţiune a

utilizării metodei costurilor variabile s-a facut în 1908, de către o întreprindere care o folosea pentru elaborarea unui sistem de preţuri, continuand însa să îşi evalueze stocurile la costuri complete. Donaldson Brown a colabroat pentru prima dată o calculaţie direct-costing în 1923 la General Motors, fară a utiliza raţionamentul decizional pe termen scurt care este asociat metodei. Ulterior s-au consemnat alte doua experienţe în domeniu : calculaţiile elaborate independent de catre J. Harris in 1934 şi respectiv G. Charter Harrison 1935, în întreprinderile în care aceştia îşi desfaşurau activitatea. În aceeaşi perioada, modelarea costurilor potrivit schemei direct-costing s-a manfiestat şi în Europa. În 1934, la uzina de autoturisme Citroen s-au evidenţiat premise ale metodei costurilor variabile în sensul că la o analiză a exporturilor s-a constatat ca filialele au pierderi mari deşi practică procente de comisioane capabile să acopere o parte a cheltuielilor generale şi să permită, de asemenea, recuperarea taxelor vamale aferente importurilor de materii prime.

Metoda direct-costing se mai numeşte şi metoda costurilor variabile, intrucat costul produsului cuprinde doar cheltuielile variabile, nu şi pe cele fixe. Acesta este motivul pentru care specialiştii americani şi autorii lucrărilor de specialitate renunţă tot mai mult la termenul de direct-costing, înlocuindu-l cu costuri variabile.

1. METODA COSTURILOR VARIABILE

Metoda costurilor variabile, în forma sa de bază are o serie de caracteristici care o individualizează şi i-au conferit statutul de metodă. O partre din aceste caracteristici sunt :

-utilizează comportamentul cheltuielilor pentru a le separa pe cele încorporate în costuri(variabile) de cele neîncorporabile(fixe) ;

-calculaţia specifică se sprijină pe indicatori care construiesc judecăţi, suport pentru deciziile managementului ;

-prestaţiile sau serviciile reciproce, între diferite segmente organizaţionale se decontează la nivelul cheltuielilor variabile care sunt imputabile purtatorilor de costuri ;

-nu este doar o calculaţie de costuri, ci şi una a rezultatelor pe termen scurt, este un instrument util în managementul întreprinderii, scopul principal constituindu-l elaborarea unor decizii pe perioade scurte.

Metoda se bazează pe repartizarea cheltuielilor variabile (directe şi indirecte) asupra fiecarui produs, în timp ce totalul cheltuielilor fixe nu este supus repartizării, acestea fiind considerate costuri ale perioadei. Logica metodei constă în faptul ca fiecare produs contribuie cu o „marja bruta” la acoperirea totalului cheltuielilor fixe. Rentabilitatea fiecărui produs se apreciaza prin existenţa unei marje pozitive.

Preview document

Metoda Costurilor Variabile Direct-Costing - Pagina 1
Metoda Costurilor Variabile Direct-Costing - Pagina 2
Metoda Costurilor Variabile Direct-Costing - Pagina 3
Metoda Costurilor Variabile Direct-Costing - Pagina 4
Metoda Costurilor Variabile Direct-Costing - Pagina 5
Metoda Costurilor Variabile Direct-Costing - Pagina 6
Metoda Costurilor Variabile Direct-Costing - Pagina 7
Metoda Costurilor Variabile Direct-Costing - Pagina 8
Metoda Costurilor Variabile Direct-Costing - Pagina 9
Metoda Costurilor Variabile Direct-Costing - Pagina 10
Metoda Costurilor Variabile Direct-Costing - Pagina 11
Metoda Costurilor Variabile Direct-Costing - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Metoda Costurilor Variabile Direct-Costing.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Lichidarii si Fuziunii Societatilor Comerciale

FUZIUNEA SOCIETATILOR COMERIALE 1) CONCEPT – DELIMITARI SI REFERINTE Fuziunea este operatia prin care patrimoniul unei societati este transmis...

Studiu de Caz - Calculatia Costurilor

1. Pertinenta costurilor Firma X fabrica si comercializeaza trei sortimente de produse A, B si C. În urma retratarii cheltuielilor de exploatare...

Metoda Direct-Costing - Studiu de Caz SC Mondo SRL

Date generale cu privire la SC Mondo SRL Firma S.C. Mondo S.R.L. a fost infiintata in 1993. Este o afacere de familie . Mihailescu Ion este...

Influenta Instrumentelor Integrate de Monitorizare si Gestiune a Performantelor SC Alba International Prod SRL

INTRODUCERE În prezent, în orice organizaţie, resursa umană reprezintă una din cele mai importante investiţii, ale cărei rezultate devin din ce în...

Calculatia Costurilor - Metoda Direct Costing

METODA DIRECT-COSTING 1 INTRODUCERE Diversificarea activitătilor de producţie si desfacere, sub aspectele organizării, functionării , dotărilor...

Studiu de Caz – Folosirea Instrumentelor de Tip Business Intelligence in Calculatia Costurilor – Metoda Cost-Volum-Profit

SC CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES SRL vinde produse si servicii pe baza de contract si/sau comandă si foloseşte metoda de calculaţie direct-costing....

Evolutia Costurilor si Analiza Cost-volum-profit - Sistemul de Indicatori si Decizii

INTRODUCERE Cercetarea, ca proces metodic şi sistematic de căutare a unor subiecte de real interes, are ca destinaţie dobândirea unui plus de...

Metoda Direct-Costing la SC Brutaria lui Radu SRL

Capitolul 1. Prezentarea metodei de calculaţie a costurilor Direct-Costing Direct-costing-ul este un cost format numai din volumul cheltuielilor...

Ai nevoie de altceva?