Metoda Integrarii Globale

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 4242
Mărime: 37.26KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

Capitolul 1.

Noţiuni introductive

Consolidarea este o tehnică specifică grupului de societăţi necesare elaborării situaţiei financiare anuale ce permite reprezentarea fidelă a situaţiei de ansamblu a societăţilor incluse în consolidare, ca şi cum ar fi vorba de o singură întreprindere.

Consolidarea are ca obiectiv prezentare poziţiei financiare, performanţele financiare şi evoluţia financiară a unui ansamblu de societăţi format din societate mamă şi filială.

Consolidarea conturilor reprezintă un proces de tipul :

Intrări –> Prelucrări –>Ieşiri

Grupul reprezintă un ansamblu de societăţi, fiecare având personalitate juridică distinctă (proprie) reprezintă un grup, fiecare grup având un centru unic de decizie, numit lider de grup sau societate - mamă.

În forma restrânsă un grup este format din societatea mamă şi filialele sale.

Societăţile care se află sub controlul altei societăţi se numesc filiale.

Societatea - mamă emite situaţii financiare care includ toate intreprinderile controlate de societatea mamă.

Societatea – mama, care face parte dintr-un grup de entităţi este organizată intr-unul din urmatoarele tipuri de entităţi:

- societăţi comerciale;

- societăti sau companii nationale;

- alte entitaţi care, potrivit legilor speciale, pot depune participaţii in

capitalul altor entităţi;

Potrivit Ordinului 3055/2009 modificat si compectat de OMFP 2869/2010 o societate-mama trebuie sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate daca aceasta face parte dintr-un grup de societati si indeplineste una dintre urmatoarele conditii:

a) detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor intr-o alta societate denumita filiala;

b) este actionar sau asociat al unei societati si majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale societatii in cauza (filiala), care au indeplinit aceste functii in cursul exercitiului financiar, in cursul exercitiului financiar precedent si pana in momentul intocmirii situatiilor financiare anuale consolidate, au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii drepturilor lor de vot;

c) este acţionar sau asociat al unei societati si detine singura controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor societatii, ca urmare a unui acord cu alti actionari sau asociati;

d) este acţionar sau asociat si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra filialei, in temeiul unui contract incheiat cu societatea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislatia aplicabila filialei permite astfel de contracte sau clauze;

e) societatea-mama deţine puterea de a exercita sau exercita efectiv o influenţă dominantă ori control asupra unei filiale;

f) este acţionar sau asociat si are dreptul de a numi ori de a revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere sau de supraveghere ale filialei; sau

g) societatea-mama si filiala sunt conduse pe o bază unificată de catre societatea-mamă.

O societate-mamă întocmeşte şi prezintă situaţii financiare consolidate, exceptând situaţia în care ea însăsi este o filială a altei societăţi –mamă. Conturile consolidate

trebuie să includă, dincolo de societatea-mamă, toate filialele, cu excepţia celor care sunt controlate doar temporar. Situaţiile financiare consolidate trebuie să fie întocmite prin folosirea unor politici contabile uniforme. Decalajul între datele de raportare ale societăţii-mamă şi datele de raportare ale filialelor consolidate nu trebuie să fie mai mare de trei luni. Soldurile, operaţiile, cîştigurile sau pierderile nerealizate în cadrul grupului trebuie eliminate în totalitate.

Preview document

Metoda Integrarii Globale - Pagina 1
Metoda Integrarii Globale - Pagina 2
Metoda Integrarii Globale - Pagina 3
Metoda Integrarii Globale - Pagina 4
Metoda Integrarii Globale - Pagina 5
Metoda Integrarii Globale - Pagina 6
Metoda Integrarii Globale - Pagina 7
Metoda Integrarii Globale - Pagina 8
Metoda Integrarii Globale - Pagina 9
Metoda Integrarii Globale - Pagina 10
Metoda Integrarii Globale - Pagina 11
Metoda Integrarii Globale - Pagina 12
Metoda Integrarii Globale - Pagina 13
Metoda Integrarii Globale - Pagina 14
Metoda Integrarii Globale - Pagina 15
Metoda Integrarii Globale - Pagina 16
Metoda Integrarii Globale - Pagina 17
Metoda Integrarii Globale - Pagina 18
Metoda Integrarii Globale - Pagina 19
Metoda Integrarii Globale - Pagina 20
Metoda Integrarii Globale - Pagina 21
Metoda Integrarii Globale - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Metoda Integrarii Globale.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Teoretice și Practice privind Elaborarea Conturilor Consolidate la Grupurile de Societăți

1. Consideratii istorice privind contabilitatea grupurilor de societati si necesitatea aparitiei conturilor consolidate Pentru evidentierea...

Identificarea Riscurilor de Audit

Introducere Entităţile urmăresc strategii prin care să îşi realizeze obiectivele şi în funcţie de natura operaţiunilor şi a sectorului de...

Situația Fluxurilor de Trezorerie

Introducere Situaţia fluxurilor de trezorerie prezintă situaţia în ansamblu a ieşirilor şi a intrărilor de lichidităţi şi de echivalente de...

Situații Financiare Consolidate

Introducere În viaţa economică a diferitelor ţări se intâlnesc atât agenţi economici care işi desfăşoara activitatea ca entităţi juridice...

Studiu de Caz Privind Intocmirea si Prezentarea Bilantului Contabil Consolidat

Capitolul I : Date teoretice privind intocmirea si prezentarea situatiile financiare consolidate 1. Definitia procesului de consolidare...

Metodele Contabilitatii Consolidate

1. Introducere Obiectivul acestui proiect este de a intelege mai bine metodele de consolidare, atat partea teoretica cat si partea practica si sa...

Metode de Consolidare a Conturilor

INTRODUCERE Consolidarea conturilor este un proces pe care fiecare grup de societăți îl organizează în funcție de structura sa, de fluxul de...

Consolidarea Conturilor prin Metoda Integrării Globale

Fenomenul contabil contemporan prezintă caracteristici axate pe nevoia de armonizare, convergenţă, compatibilitate şi uniformitate în...

Ai nevoie de altceva?