Metoda pe Comenzi

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 15256
Mărime: 175.03KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Trifan Adrian

Extras din document

1.1. Obiectivele contabilitÎtii de gestiune - definitie, functii si rol

În scopul furnizÎrii de informatii utile calculatiei costurilor s-a creat un sistem ce se ocupÎ de colectarea informatiilor necesare înregistrÎrii în conturi a operatiilor economico-financiare specifice activitÎtilor de productie si este compus din toate elementele care contribuie la identificarea, analiza, prelucrarea, interpretarea si comunicarea informatiilor în exclusivitate celor care asigurÎ managementul firmei, în vederea realizÎrii de previziuni, evaluÎri si controale în interiorul acesteia. Acest sistem se numeste - contabilitate de gestiune.

Pornind de la definitia contabilitÎtii de gestiune, în ceea ce priveste calculatia costurilor, aceasta îndeplineste 4 mari functii. Acestea sunt:

" MÎsurarea consumurilor pe perioade de gestiune, pe produse, lucrÎri si servici, pe

baza documentelor justificative;

" Previzionarea - are la bazÎ caracterul dinamic al indicatorului de cost si se realizeazÎ

sub douÎ forme: bugetarea costurilor si prognoza lor;

" Optimizarea este legatÎ de antecalcul , ca modalitate prin care se gândeste

mÎrimea costurilor si a rezultatelor si vizeazÎ alocarea unor resurse limitate, distribuite în functie de prioritÎtile cerintelor si competitivitatea executiei;

" Functia de urmÎrire, control si reglare are drept scop mentinerea unui echilibru

între valorile planificate si cele efective ca urmare a miscÎrii concrete diferite a acestora din urmÎ.

DatoritÎ functiilor pe care le îndeplineste costul productiei, ca indicator, pentru optimizarea deciziilor în întreprindere, actiunea de determinare a acestuia are un rol deosebit.

Perfectionarea proceselor de productie, organizarea productiei si a muncii în general sunt conditionate de mÎrimea costurilor de productie determinate prin calcul economic, aceasta fiind totodatÎ un criteriu de bazÎ.

În concluzie, costul poate îndeplini adevÎratul sÎu rol, de indicator si de mijloc de mÎsura a cheltuielilor efectuate pentru obtinerea si desfacerea productiei, numai dacÎ este determinat în mod realist si oportun.

1.2. Factorii de organizare a contabilitÎtii de gestiune si calculatiei costurilor

Modul de organizare a lucrÎrilor de contabilitate de gestiune depinde de o serie de factori, care prezintÎ avantaje si dezavantaje.

Astfel, ca prim factor avem, tehnologia productiei unei întreprinderi care se poate încadra, în categoria productiei simple (productia de in, cânepÎ, zahÎr si uleiuri, lacuri si vopsele, materiale de constructii) sau în categoria productiei complexe (productia de fibre sintetice, masini-unelte, autocamioane si tractoare, etc)

În primul rând felul documentelor de completat este influentat de tehnologia productiei, deoarece, cu cât un produs este mai complex, cu atât numarul si felul documentelor de completat referitoare la pregatirea productiei, la urmarirea acesteia, la cheltuielile de productie si la productia obtinuta va fi mai mare dar si cu cât productia este mai simpla cu atât întocmirea documentelor este mai simpla.

Cu cât productia este mai complexa, cu atât vor avea loc mai multe multe calculatii de cost, astfel ca specificul tehnologiei productiei afecteaza mai ales modul de organizare a urmaririi cheltuielilor de productie. În ceea ce priveste evidenta cheltuielilor de productie, influenta particularitatilor tehnologiei productiei se face simtita atât asupra evidentei sintetice, cât si analitice.

Ordinea în care se efectueaza calculatiile privind costul pe produs, este de asemenea influentata de particularitatile tehnologiei productiei, aceasta fiind identica cu ordinea în care se produc si se consuma productiv intermediarii, care se interpun între materia prima si produsul finit.

Tot particularitatile tehnologiei productiei influenteaza si stabilirea obiectului si unitatii de calculatie, inclusiv perioada si momentul calculatiei, pentru ca de multe ori perioada de productie e diferita de perioada de gestiune, iar calculul nu coincide cu perioada de productie.

Un alt factor cu implicatii profunde în organizarea contabilitatii de gestiune îl constituie tipul de productie si modul de organizare al acesteia.

Concretizat prin deosebirile existente în volumul productiei de fabricate, tipul de productie, diferentiaza entitatile în trei categorii: entitate cu productie individuala (unicat), entitate cu productie de serie si entitate cu productie de masa. Tipurile de productie, se obtin la rândul lor pe baza tehnologiei în flux, de grup sau unicate.

Alegerea metodei de calculatie a costului de productie, a obiectului si unitatii de calculatie, perioada la care trebuie calculat costul productiei, modul de organizare a evidentei cheltuielilor de productie si în special a evidentei analitice a acestora, precum si documentatia tehnico-economica de lansare si urmarire a cheltuielilor de productie si a productiei rezultate, ordinea de prelucrare si controlul datelor cuprinse în documente sunt conditionate de asemenea de tipul de productie si modul de organizare al acesteia.

Preview document

Metoda pe Comenzi - Pagina 1
Metoda pe Comenzi - Pagina 2
Metoda pe Comenzi - Pagina 3
Metoda pe Comenzi - Pagina 4
Metoda pe Comenzi - Pagina 5
Metoda pe Comenzi - Pagina 6
Metoda pe Comenzi - Pagina 7
Metoda pe Comenzi - Pagina 8
Metoda pe Comenzi - Pagina 9
Metoda pe Comenzi - Pagina 10
Metoda pe Comenzi - Pagina 11
Metoda pe Comenzi - Pagina 12
Metoda pe Comenzi - Pagina 13
Metoda pe Comenzi - Pagina 14
Metoda pe Comenzi - Pagina 15
Metoda pe Comenzi - Pagina 16
Metoda pe Comenzi - Pagina 17
Metoda pe Comenzi - Pagina 18
Metoda pe Comenzi - Pagina 19
Metoda pe Comenzi - Pagina 20
Metoda pe Comenzi - Pagina 21
Metoda pe Comenzi - Pagina 22
Metoda pe Comenzi - Pagina 23
Metoda pe Comenzi - Pagina 24
Metoda pe Comenzi - Pagina 25
Metoda pe Comenzi - Pagina 26
Metoda pe Comenzi - Pagina 27
Metoda pe Comenzi - Pagina 28
Metoda pe Comenzi - Pagina 29
Metoda pe Comenzi - Pagina 30
Metoda pe Comenzi - Pagina 31
Metoda pe Comenzi - Pagina 32
Metoda pe Comenzi - Pagina 33
Metoda pe Comenzi - Pagina 34
Metoda pe Comenzi - Pagina 35
Metoda pe Comenzi - Pagina 36
Metoda pe Comenzi - Pagina 37
Metoda pe Comenzi - Pagina 38
Metoda pe Comenzi - Pagina 39
Metoda pe Comenzi - Pagina 40
Metoda pe Comenzi - Pagina 41
Metoda pe Comenzi - Pagina 42
Metoda pe Comenzi - Pagina 43
Metoda pe Comenzi - Pagina 44
Metoda pe Comenzi - Pagina 45
Metoda pe Comenzi - Pagina 46
Metoda pe Comenzi - Pagina 47
Metoda pe Comenzi - Pagina 48
Metoda pe Comenzi - Pagina 49
Metoda pe Comenzi - Pagina 50
Metoda pe Comenzi - Pagina 51
Metoda pe Comenzi - Pagina 52
Metoda pe Comenzi - Pagina 53
Metoda pe Comenzi - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Metoda pe Comenzi.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitate de Gestiune si Calculatia Costurilor - Metoda pe Comenzi

CAPITOLUL I 1.Scopul si obiectivele lucrarii de specialitate Încadrarea costului de productie printre cei mai semnificativi indicatori cu...

Proiect Contabilitate de Gestiune la S.C. Romradiatoare S.A.

INTRODUCERE Trecerea de la o economie de tip centralizat la o economie libera constituie una din marile provocari carora unitatea economica...

Contabilitatea Stocurilor

Contabilitatea stocurilor I. Referinte normative - IAS 2 „Stocuri” - Reglementari contabile conforme cu Directiva a IV-a II. Definitie...

Metoda pe Comenzi Aplicata la Societatea SC Mobexim SRL

1. Prezentarea generală a metodei pe comenzi Metoda pe comenzi se aplică la întreprinderile cu producţie individuală şi de serie mică. Specific...

Proiect Contabilitate de Gestiune - Analiza Costurilor la RomConstruct SRL

ROMCONSTRUCT SRL Societatea comeciala RomConstruct SRL, specializata in productia de gresie, faianta si brâie este prezenta pe piata romaneasca...

Metoda Costurilor Variabile Direct - Costing

I N T R O D U C E R E Există două componente ale sistemului informaţional contabil: contabilitatea financiară (generală) considerată „faţa...

Contabilitate Manageriala. Metoda pe Comenzi

INTRODUCERE Metoda pe comenzi presupune organizarea evidenţei contabile analitice a cheltuielilor de producţie pe fiecare comandă, iar în cadrul...

Metoda pe Comenzi - Contabilitate Manageriala

CAPITOLUL 1. METODA PE COMENZI – ASPECTE TEORETICE Modelul calculaţiei costurilor trebuie să determine cheltuielile de producţie pe feluri în...

Ai nevoie de altceva?