Metoda pe Comenzi

Imagine preview
(8/10)

Acest referat descrie Metoda pe Comenzi.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 54 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Trifan Adrian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1.1. Obiectivele contabilitÎtii de gestiune - definitie, functii si rol

În scopul furnizÎrii de informatii utile calculatiei costurilor s-a creat un sistem ce se ocupÎ de colectarea informatiilor necesare înregistrÎrii în conturi a operatiilor economico-financiare specifice activitÎtilor de productie si este compus din toate elementele care contribuie la identificarea, analiza, prelucrarea, interpretarea si comunicarea informatiilor în exclusivitate celor care asigurÎ managementul firmei, în vederea realizÎrii de previziuni, evaluÎri si controale în interiorul acesteia. Acest sistem se numeste - contabilitate de gestiune.

Pornind de la definitia contabilitÎtii de gestiune, în ceea ce priveste calculatia costurilor, aceasta îndeplineste 4 mari functii. Acestea sunt:

" MÎsurarea consumurilor pe perioade de gestiune, pe produse, lucrÎri si servici, pe

baza documentelor justificative;

" Previzionarea - are la bazÎ caracterul dinamic al indicatorului de cost si se realizeazÎ

sub douÎ forme: bugetarea costurilor si prognoza lor;

" Optimizarea este legatÎ de antecalcul , ca modalitate prin care se gândeste

mÎrimea costurilor si a rezultatelor si vizeazÎ alocarea unor resurse limitate, distribuite în functie de prioritÎtile cerintelor si competitivitatea executiei;

" Functia de urmÎrire, control si reglare are drept scop mentinerea unui echilibru

între valorile planificate si cele efective ca urmare a miscÎrii concrete diferite a acestora din urmÎ.

DatoritÎ functiilor pe care le îndeplineste costul productiei, ca indicator, pentru optimizarea deciziilor în întreprindere, actiunea de determinare a acestuia are un rol deosebit.

Perfectionarea proceselor de productie, organizarea productiei si a muncii în general sunt conditionate de mÎrimea costurilor de productie determinate prin calcul economic, aceasta fiind totodatÎ un criteriu de bazÎ.

În concluzie, costul poate îndeplini adevÎratul sÎu rol, de indicator si de mijloc de mÎsura a cheltuielilor efectuate pentru obtinerea si desfacerea productiei, numai dacÎ este determinat în mod realist si oportun.

1.2. Factorii de organizare a contabilitÎtii de gestiune si calculatiei costurilor

Modul de organizare a lucrÎrilor de contabilitate de gestiune depinde de o serie de factori, care prezintÎ avantaje si dezavantaje.

Astfel, ca prim factor avem, tehnologia productiei unei întreprinderi care se poate încadra, în categoria productiei simple (productia de in, cânepÎ, zahÎr si uleiuri, lacuri si vopsele, materiale de constructii) sau în categoria productiei complexe (productia de fibre sintetice, masini-unelte, autocamioane si tractoare, etc)

În primul rând felul documentelor de completat este influentat de tehnologia productiei, deoarece, cu cât un produs este mai complex, cu atât numarul si felul documentelor de completat referitoare la pregatirea productiei, la urmarirea acesteia, la cheltuielile de productie si la productia obtinuta va fi mai mare dar si cu cât productia este mai simpla cu atât întocmirea documentelor este mai simpla.

Cu cât productia este mai complexa, cu atât vor avea loc mai multe multe calculatii de cost, astfel ca specificul tehnologiei productiei afecteaza mai ales modul de organizare a urmaririi cheltuielilor de productie. În ceea ce priveste evidenta cheltuielilor de productie, influenta particularitatilor tehnologiei productiei se face simtita atât asupra evidentei sintetice, cât si analitice.

Ordinea în care se efectueaza calculatiile privind costul pe produs, este de asemenea influentata de particularitatile tehnologiei productiei, aceasta fiind identica cu ordinea în care se produc si se consuma productiv intermediarii, care se interpun între materia prima si produsul finit.

Tot particularitatile tehnologiei productiei influenteaza si stabilirea obiectului si unitatii de calculatie, inclusiv perioada si momentul calculatiei, pentru ca de multe ori perioada de productie e diferita de perioada de gestiune, iar calculul nu coincide cu perioada de productie.

Un alt factor cu implicatii profunde în organizarea contabilitatii de gestiune îl constituie tipul de productie si modul de organizare al acesteia.

Concretizat prin deosebirile existente în volumul productiei de fabricate, tipul de productie, diferentiaza entitatile în trei categorii: entitate cu productie individuala (unicat), entitate cu productie de serie si entitate cu productie de masa. Tipurile de productie, se obtin la rândul lor pe baza tehnologiei în flux, de grup sau unicate.

Alegerea metodei de calculatie a costului de productie, a obiectului si unitatii de calculatie, perioada la care trebuie calculat costul productiei, modul de organizare a evidentei cheltuielilor de productie si în special a evidentei analitice a acestora, precum si documentatia tehnico-economica de lansare si urmarire a cheltuielilor de productie si a productiei rezultate, ordinea de prelucrare si controlul datelor cuprinse în documente sunt conditionate de asemenea de tipul de productie si modul de organizare al acesteia.

Fisiere in arhiva (1):

  • Metoda pe Comenzi.doc