Metodologia Implementarii Controlului Intern

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 5775
Mărime: 41.83KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ghita Emil
Universitatea Spiru Haret

Cuprins

Introducere.2

Capitolul I

Conceptul de planificare al auditului intern.4

1.1 Definirea şi caracteristicile planificării auditului intern.4

1.2 Obiectivele planificăii auditului intern.5

1.3 Sistemul de planificare al activităţilor de audit intern.5

1.3.1 Modelul de evaluare a riscurilor în vederea planificării auditului anual.10

Capitolul al-II-lea

Metodologia de evaluare a riscurilor pentru întocmirea planului de audit intern.14

Studiu de caz .18

Bibliografie.23

Extras din document

Introducere

Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are semnificaţia „a asculta”, dar despre audit se vorbeşte de pe vremea asirienilor, egiptenilor, din timpul domniei lui Carol cel Mare sau al lui Eduard I al Angliei.

Auditul intern este o activitate independentă, obiectivă de asigurare şi consultanţă menită să crească valoarea şi să îmbunătăţească operaţiunile unei organizaţii. Auditul intern ajută o organizaţie să îşi atingă obiectivele, evaluând, printr-o abordare sistematică şi metodică, procesele acesteia de management al riscurilor, de control şi de conducere/guvernanţă a organizaţiei şi făcând propuneri pentru a le consolida eficacitatea.

Utilizarea termenului de audit în accepţiunea folosită în prezent este relativ recentă şi se plasează în perioada crizei economice din 1929 din Statele Unite ale Americii, când întreprinderile erau afectate de recesiune economică şi trebuiau să plătească sume importante pentru auditorii externi care efectuau certificarea conturilor tuturor întreprinderilor cotate la bursă. Apoi întreprinderile au început să-şi organizeze cabinete de audit intern, în special pentru reducerea cheltuielilor. Pentru a se distinge între auditorii cabinetelor de audit extern şi cei ai organizaţiei supuse auditului, primii au fost numiţi auditori externi, iar cei din urmă au fost numiţi auditori interni, deoarece făceau parte din întreprindere.

Rolul şi necesitatea auditorilor interni a crescut continuu, motiv pentru care aceştia au simţit nevoia de a se organiza şi de a-şi standardiza activităţile practice. Astfel, în anul 1941, s-a creat în Orlando, Florida, SUA, Institutul Auditorilor Interni – I.I.A., care a fost recunoscut internaţional.

Rolul şi contribuţia auditul intern este următoarea :

- ASIGURĂ

- ALERTEAZĂ

- CONSILIAZĂ

- AJUTĂ

- STABILEŞTE ACŢIUNI

- OBŢINE REZULTATE

Oferă ASIGURARE cu privire la caracterul adecvat, aplicabilitatea şi eficacitatea procedurilor de control, management al riscurilor şi conducere.

ALERTEAZĂ conducerea cu privire la puncte slabe semnificative ale controlului care este posibil să fi condus la erori materiale, pierderi, risipă, daune sau alte rezultate nedorite şi la neatingerea nivelului dorit de performanţă.

CONSILIAZĂ conducerea şi personalul cu privire la îmbunătăţiri ale controlului şi, după caz, ale performanţelor.

AJUTĂ într-o măsură limitată la soluţionarea problemelor, îmbunătăţirea controalelor şi efectuarea schimbării.

STABILEŞTE ACŢIUNI şi modalităţi de a merge mai departe

OBŢINE REZULTATE . convingându-i pe alţii.

Activitatea de audit intern este a activitate planificată, proces care se realizează pe baza analizei riscurilor asociate activităţilor şi este menit să adauge valoare entităţii auditate.

Auditorul trebuie să planifice auditul într-o manieră care să asigure că misiunea va fi îndeplinită în condiţii de economicitate, eficienţă, eficacitate şi la termenul convenit.

Capitolul I.

Conceptul de planificare al auditului intern

1.1 Definirea şi caracteristicile planificării auditului intern.

Planificarea implică stabilirea strategiei de audit pentru misiune şi elaborarea unui plan de audit pentru a reduce riscul de audit la un nivel acceptabil de scăzut.Planul de audit include natura, programarea şi întinderea procedurilor de audit care urmează să fie efectuate de membrii echipei misiunii pentru a obţine suficiente probe de audit adecvate şi suficiente pentru a reduce riscul de audit la un nivel acceptabil de scăzut.

Auditorul trebuie să planifice misiunea de audit astfel încât aceasta să fie cât mai eficientă, să reducă riscul de audit la un nivel acceptabil de scăzut, prin acordarea timpului necesar echipei de audit să observe posibilele probleme, misiunea să fie condusă de auditori pregătiţi pentru a o organiza într-un mod adecvat, pentru a supraveghea desfăşurarea misiunii, pentru a desemna atribuţiile membrilor echipei de asigurare

Activitatea de planificare a auditului comportă următoarele caracteristici:

- Raţionalitatea. Procesul de planificare şi rezultatele acestuia permit auditorului evaluarea logică a îndeplinirii sarcinilor, precum şi stabilirea de obiective clare;

- Anticiparea. Procesul de planificare permite dimensionarea sarcinilor în timp, astfel încât priorităţile să fie mai clar scoase în evidenţă;

- Coordonarea. Planificarea permite coordonarea, de către instituţiile de audit, atât a politicilor de audit, cu auditurile realizate efectiv, cât şi a activităţilor desfăşurate de alţi auditori sau experţi. Activitatea de planificare este funcţie de mărimea entităţii auditate, complexitatea auditului, experienţa auditorului şi gradul de cunoaştere a activităţii entităţii.

Preview document

Metodologia Implementarii Controlului Intern - Pagina 1
Metodologia Implementarii Controlului Intern - Pagina 2
Metodologia Implementarii Controlului Intern - Pagina 3
Metodologia Implementarii Controlului Intern - Pagina 4
Metodologia Implementarii Controlului Intern - Pagina 5
Metodologia Implementarii Controlului Intern - Pagina 6
Metodologia Implementarii Controlului Intern - Pagina 7
Metodologia Implementarii Controlului Intern - Pagina 8
Metodologia Implementarii Controlului Intern - Pagina 9
Metodologia Implementarii Controlului Intern - Pagina 10
Metodologia Implementarii Controlului Intern - Pagina 11
Metodologia Implementarii Controlului Intern - Pagina 12
Metodologia Implementarii Controlului Intern - Pagina 13
Metodologia Implementarii Controlului Intern - Pagina 14
Metodologia Implementarii Controlului Intern - Pagina 15
Metodologia Implementarii Controlului Intern - Pagina 16
Metodologia Implementarii Controlului Intern - Pagina 17
Metodologia Implementarii Controlului Intern - Pagina 18
Metodologia Implementarii Controlului Intern - Pagina 19
Metodologia Implementarii Controlului Intern - Pagina 20
Metodologia Implementarii Controlului Intern - Pagina 21
Metodologia Implementarii Controlului Intern - Pagina 22
Metodologia Implementarii Controlului Intern - Pagina 23
Metodologia Implementarii Controlului Intern - Pagina 24
Metodologia Implementarii Controlului Intern - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Metodologia Implementarii Controlului Intern.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa

INTRODUCERE Considerat multă vreme, în mod nedrept şi neavizat, doar o formă a controlului financiar, auditul tinde să ocupe şi în ţara noastră...

Audit Intern la Primaria Bordei Verde

INTRODUCERE Într-o economie globală şi bazată pe cunoştinţe, în care informaţia reprezintă al doilea factor important după resursele umane,...

Calculul, Evidenta, Contabilizarea si Controlul Operatiilor privind Marfurile la SC Ascqma SA

Pentru a-şi realiza obiectul de activitate în vederea obţinerii de profit, orice între¬prindere cu activitate industrială, comercială, de servicii...

Importanta si Eficienta Controlului Intern in Diverse Ramuri de Activitate

MOTIVATIA CERCETARII Implementarea unor sisteme eficiente de control intern reprezinta o problema delicata pentru managerul oricarei entitati....

Rolul Auditului Intern în Procesul de Management al Riscurilor

Audit intern Auditul intern are scopul de a asigura conformitatea situatiilor financiare cu normele legislative.Acesta este realizat de catre...

Auditul Financiar

1. Conceptul de audit financiar - contabil În urmă cu patru decenii, cabinetele anglo-saxone de expertiză contabilă au popularizat pe continentul...

Cum își Organizează Activitatea Comitetul de Audit

I.Organe proprii de conducere şi control Fiecare societate are, în conformitate cu prevederile legale, organe de gestiune şi control. La...

Planificarea Auditului Intern

INTRODUCERE Auditorul trebuie sa planifice auditul într-o maniera care sa asigure ca misiunea va fi îndeplinita în conditii de economicitate,...

Ai nevoie de altceva?