Misiunea de Examinare a Contabilitatii, Intocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3992
Mărime: 39.68KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

1.Cadrul de referință al misiunilor profesioniștilor contabili

Necesitatea utilizării externe a informației contabile și credibilitatea acesteia impune normalizarea contabilității și profesiei contabile.

Cadrul de referință este :

a. Reglementari contabile în vigoare (Ministerul Finanțelor Publice);

b. Norme profesionale (CECCAR), care se împart în 3 categorii:

- norme de comportament

1. Norme generale de baza – pentru toate misiunile , și pot fi : - norme de lucru

- norme de raport

2. Norme specifice misiunilor privind situațiile financiare :

1. Misiunea de ţinere a contabilității, întocmirea si prezentarea situațiilor financiare

2. Misiunea de examinare a contabilității, întocmirea si prezentarea situațiilor financiare

3. Misiunea de cenzor

4. Misiuni de audit, altele decât auditul statutar

norme de comportament

și pot fi : norme de lucru

norme de raport

3.Norme specifice altor misiuni conform reglementarilor in vigoare

Exemplu: misiunile pentru aporturi, fuziuni, audit intern, expertize contabile etc. .

2.Demersul general al misiunii

Destinar

Este destinată întreprinderilor şi practicilor mici şi mijlocii (IMM/PMM), care indeplinesc 3 criterii:

1. activitatea: complexă, 2. structura: complexitate la nivelul contabilităţii si alte funcţii, 3. difuzare externă a informaţiei finale

Se bazează pe : cunoaşterea aprofundată a activităţilor clientului, a organizării contabilităţii, colectarea elementelor probante .

Profesionistul contabil poate să prezinte o atestare , pe baza acestor diligenţe , dacă nu se pun la îndoială regularitatea şi sinceritatea situaţiilor financiare, imaginea fidelă a pozitiei financiare.

De regulă, se încredinţează şi alte misiuni, pe langă misiunea de examinare a contabilităţii, ca: asistenţă administrativă, contabilă, consultanţă şi pot fi periodice sau permanente, derulate simultan cu examinarea contabilităţii sau nu.

Finalitate

Misiunea îi permite profesionistului contabil să ateste că : nu s-au evidenţiat elemente care să pună în discuţie sau la îndoială coerenţa sau credibilitatea situaţiilor financiare, sau să ateste contrariul.

Imaginea fidelă este consecința respectării regularității și sincerității contabilității, adică respectarea cu bună credință a regulilor, normelor și principiilor prevăzute de normele tehnice contabile :

◦ principiul prudenţei, ◦ principiul permanenţei metodelor, ◦ principiul continuității activității, ◦ principiul independenţei exercițiilor, ◦ principiul intangibilităţii, ◦ principiul necompensării, ◦ principiul prevalenţei economicului asupra juridicului, ◦ principiul importanţei semnificative.

Modalitate de realizare

Cuprinde 7 etape:

1. Cunoașterea generală a activităților întreprinderii cliente in vederea acceptării misiunii;

2. Cunoașterea globala a întreprinderii si a procedurilor privind funcția contabilă;

3. Orientarea și programarea misiunii;

4. Realizarea misiunii in cursul exercițiului financiar;

5. Colectarea elementelor probante;

6. Lucrările sfârșitului misiunii;

7. Eliberarea atestării;

Suporturile operationale

Cabinetele au toată libertatea, conform referențialului normelor profesionale elaborate de C.E.C.C.A.R să constituie dosarele de lucru, și a organizării interne a cabinetului.

Prezentul ghid cuprinde:

- modele de scrisori către colegi, în cazul preluării unor misiuni executate de aceștia;

- un program de lucru indicativ;

- descrierea dosarelor de lucru elaborate de Consiliul Superior al CECCAR.

Sunt de făcut două serii de despărțitoare : permanente și anuale, și de foi de lucru specializate pentru dosarul permanent și dosarul anual.

Dosarul anual cuprinde foi sintetice ce regrupează pe ciclu : controalele de efectuat, suporturile de utilizat,concluziile și propunerile .

Aceste suporturi operaționale sunt propuneri ce se adaptează organizării interne a cabinetului și nevoilor clientului, printre foile de lucru specializate pot fi elemente probante (situația clienților, a facturilor de întocmit etc.). Pot fi modificate prin editare informatică.

Preview document

Misiunea de Examinare a Contabilitatii, Intocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare - Pagina 1
Misiunea de Examinare a Contabilitatii, Intocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare - Pagina 2
Misiunea de Examinare a Contabilitatii, Intocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare - Pagina 3
Misiunea de Examinare a Contabilitatii, Intocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare - Pagina 4
Misiunea de Examinare a Contabilitatii, Intocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare - Pagina 5
Misiunea de Examinare a Contabilitatii, Intocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare - Pagina 6
Misiunea de Examinare a Contabilitatii, Intocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare - Pagina 7
Misiunea de Examinare a Contabilitatii, Intocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare - Pagina 8
Misiunea de Examinare a Contabilitatii, Intocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare - Pagina 9
Misiunea de Examinare a Contabilitatii, Intocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare - Pagina 10
Misiunea de Examinare a Contabilitatii, Intocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Misiunea de Examinare a Contabilitatii, Intocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare.doc

Alții au mai descărcat și

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Intocmirea Situatiilor Financiare Anuale

Intocmirea situatiilor financiare anuale trebuie sa fie precedata obligatoriu de inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv si a...

Misiunea privind Ținerea Contabilității

I. DESTINATARUL MISIUNII Misiunea de ţinere a contabilităţii şi prezentarea conturilor anuale fac obiectul unei definiţii profesionale delimitată...

Organizarea si Functionarea CECCAR

Dispoziţii generale 1. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, denumit în continuare Corpul, este persoană juridică de...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Misiunea de Examinare a Contabilitatii

MISIUNEA DE EXAMINARE A CONTABILITATII INTRODUCERE Misiunea de examinare a contabilitatii, intocmirea si prezentarea conturilor anuale...

Exercitarea Profesiei de Expert Contabil și Contabil Autorizat

Expertul contabil sau contabilul autorizat trebuie sa fie si sa se manifeste liber fata de orice interes care este incompatibil cu integritatea,...

Cadrul Conceptual Privind Intocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare

In analiza politicilor si optiunilor referitoare la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare se va tine cont de reglementarile prevazute in...

Ai nevoie de altceva?