Misiuni de Audit cu Scop Special

Imagine preview
(7/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Misiuni de Audit cu Scop Special.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Popa Irimie

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Universitatea Babes-bolyai Cluj-napoca

Facultatea De StiinTe Economice Si Gestiunea Afacerilor

Definirea unei imagini de ansamblu asociata procesului de audit impune prezentarea succinta a etapelor de desfasurare a acestei misiuni:

Acceptarea misiunii - prin care se realizeaza colectarea si evaluarea initiala a informatiilor despre organizatie, a riscurilor sectorului de activitate din care aceasta face parte (domeniul de activitate, marimea, reglementarile specifice, date despre polititica entitatii).

Planificarea misiunii de audit  care are drept finalitate realizarea unui plan de audit detaliat pe obiective, termene, responsabili si realizarea unui program de audit ce include bugetul financiar, fondul de timp necesar realizarii misiunii, precum si ansamblul procedurilor, tehnicilor ce vor fi implementate pe parcursul acesteia.

Evaluarea sistemului de control intern si contabilitate, etapa ce include si o evaluare a sistemului informatic, analizat ca instrument care confera încredere informatiilor ce urmeaza a fi auditate.

Aplicarea testelor de detaliu asupra conturilor clientului concretizata în ansamblul tehnicilor si procedeelor aplicate de auditor în vederea colectarii probelor necesare justificarii opiniei formulate de acesta (teste de detaliu, proceduri analitice), redactarea concluziilor initiale, în conformitate cu planul initial.

Formularea opiniei si întocmirea raportului de audit  recunoscuta ca etapa finala a unei misiuni de audit, se rezuma la analiza concluziilor si formularea opiniei auditorului.

Urmarirea implementarii recomandarilor raportului de audit  o activitate ulterioara misiunii, în care auditorul solicita si evalueaza concluziile anterioare relevante si recomandarile pentru a stabili daca actiunile necesare au fost implemenate la timp.

Etapele unei misiuni de audit sunt sintetizate în figura 2.1:

I. ACCEPTAREA MISIUNII

O etapa preliminara în orice misiune de audit, indiferent de obiectivul acesteia, o reprezinta acceptarea misiunii, în care auditorul realizeaza o documentare referitoare la client, pentru o evaluare globala a riscurilor inerente si de control, o analiza a mediului de afaceri si a particularitatilor sectorului de activitate în care acesta îsi desfasoara activitatea.

Fondul de informatii culese, care încearca sa evalueze sanatatea entitatii, constituie elemente care îi permit auditorului acceptarea unei scrisori de angajament sau refuzul acesteia. În interesul clientului, dar si al auditorului, este necesar ca o astfel de scrisoare sa fie pregatita înaintea începerii misiunii, pentru a evita orice neîntelegeri în legatura cu aceasta, deoarece documentul în sine, confirma acceptarea de catre auditor a nominalizarii sale si descrie obiectivele auditului, aria auditului si responsabilitatile auditorului fata de client.

În cadrul acestei etape, auditorul îsi va concentra atentia asupra unor elemente

majore cum ar fi:

1. Identificarea particularitatilor societatii, a specificului activitatii si a sectorului de activitate, a marimii acesteia si a modului de organizare.

2. Stabilirea riscurilor pe care auditorul si le-ar asuma acceptând misiunea. Auditorul

cauta sa obtina elemente care îi vor permite aprecierea celor mai importante riscuri, retinând observatii referitoare la:

.un control intern insuficient sau carente notabile

.contabilitate netinuta corect si la timp

.personal incompetent si rotatia mare a cadrelor din compartimentele finanaciarcontabilitate

.dezechilibre financiare, scaderea cifrei de afaceri, credite restante, pierderi mari,

activitati în declin, ceea ce compromite viitorul exploatarii

.riscuri fiscale

.conflicte sociale

.riscuri juridice

.nerespectarea independentei exercitiilor

Analiza rentabilitatii, a solvabilitatii si a gradului de îndatorare pe ultimii 3 ani, completarea unui chestionar pentru evaluarea integritatii si a competentei managementului si discutiile cu alti auditori, juristi, experti tehnici care au oferit societatii servicii reprezinta doar câteva dintre tehnicile utilizate de auditor în atingerea obiectivelor precizate anterior.

3. Evaluarea integritatii managamentului poate releva carente importante, fapt ce poate

induce o mare probabilitate ca erori semnificative si alte iregularitati sa afecteze procesul

contabil care se reflecta în situatiile financiare. Pentru un client nou, auditorii pot obtine informatii despre integritatea managementului prin comunicarea cu fostii auditori sau prin efectuarea de investigatii la terti, cum ar fi banca unde clientul are deschise conturi sau linii de finantare. În cazul misiunilor succesive de audit, auditorul detine deja un fond de cunostinte despre clientul sau, dar aceasta etapa de evaluare preliminara nu poate fi ignorata, deoarece este posibil sa fi avut loc schimbari substantiale în mediul de afaceri al clientului, modificari care pot avea un impact decisiv asupra planificarii misiunii si a situatiilor financiare supuse auditarii.

4. Aprecieri ce vizeaza asigurarea independentei auditorului si evaluarea competentei

acestuia în îndeplinirea misiunii. Independenta este cheia necesara profesiei de audit, factorii care determina gradul de independenta fiind integritatea si obiectivitatea auditorului. În acest sens, nu pot exercita activitati de audit cei care primesc o remuneratie de la clientul respectiv pentru alte activitati decât cele prevazute în contractul de audit si cei care au legaturi de afaceri sau anumite interese cu societatea în cauza (inclusiv membrii familiei). Lipsa experientei în anumite sectoare poate face dificila misiunea în sine, fapt pentru care evaluarea competentei auditorului si mai ales a angajatilor sau colaboratorilor folositi este necesara în asigurarea calitatii unei misiuni de audit.

5. Analiza cost  beneficiu.

6. Cerintele clientului: constrângeri de timp, calificarea auditorilor, raportari suplimentare.

Colectarea si analiza informatiilor îi confera auditorului suportul necesar pentru a lua una dintre urmatoarele decizii:

.accepta angajamentul fara riscuri aparente;

.accepta angajamentul, dar sunt necesare masuri de supraveghere suplimentare;

.refuza angajamentul.

Fisiere in arhiva (1):

  • Misiuni de Audit cu Scop Special.doc

Alte informatii

Universitatea Babes-bolyai Cluj-napoca Facultatea De StiinTe Economice Si Gestiunea Afacerilor