Monografie contabilă

Referat
8.3/10 (6 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 5004
Mărime: 52.98KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Irimia Viorica
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

Cuprins

1.CAPITOLUL I – INTRODUCERE……………………………………………............... 2

2.CAPITOLUL II – PREZENTAREA SOCIETATII “SC DUMBRAVA SA”……...….. 6

2.1CARACTERE GENERALE……………………………………… ……… 6

2.2MONOGRAFIE CONTABILE (PRINCIPALELE INREGISTRARI

IN CONTABILITATE),……………………………………........................ 10

2.3ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI LA BILANT……..................17

3.CAPITOLUL III – CONCLUZII: PERFORMANTE SI DEFICIENTE………………….21

4. CAPITOLUL IV – BIBLIOGRAFIE……………………………………………………..23

5. CAPITOLUL V - ANEXE……………………………………………………………… 24

5.1ANEXA 1 – BALANTA DE VERIFICARE ………………………………. 24

5.2ANEXA 2 – FISE SINTETICE DE CONTURI …………………………… 27

5.3ANEXA 3 – BILANT CONTABIL LA SFARSITUL PERIOADEI ……….29

Extras din document

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE

In contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana asistam in ultimii ani la o evolutie rapida a sistemului contabil ramanesc ceea ce impune alinierea la standardele de practica internationale si norme de conduita bine definite in exercitarea profesiei de contabil,norme ce trebuie adoptate de mediul de afaceri din Romania.

Globalizarea pietelor de capital si dezvoltarea relatiilor multinationale impun stabilirea unor standarde unice de raportare financiara .

Romania accede si ea la acest demers catre prezentarea unor situatii financiare transparente, comparabile si mai ales corecte, care sa asigure un sprijin real deciziei economice si interesului public.

Contabilitatea reprezinta o activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii precum si a rezultatelor obtinute din activitatea desfasurata de persoanele juridice sau fizice.

Contabilitatea trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara si fluxurile de trezorerie atat pentru cerintele interne cat si in relatiile cu investitorii prezenti sau potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.

Conducerea contabilitatii este obligatorie pentru persoanele juridice prevazute de Legea Contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele prevazute de lege pot conduce contabilitatea dupa cum urmeaza:

-in partida dubla – societati comerciale, companii nationale, regii autonome, institutii de credit ,societati de asigurari etc.

-in partida simpla – persoane fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri, unele organizatii non- profit.

In Romania persoanele care organizeaza si conduc contabilitate proprie, aplica incepand cu 01.01.2006, reglementarile contabile armonizate cu directivele europene aprobate cu OM nr.1752/2005 dupa cum urmeaza:

-Directiva a IV-a a CCE, privind intocmirea situatiilor financiare anuale individuale societatilor;

-Directiva a VII-a a CCE, privind intocmirea situatiilor finaniciare anuale ale grupurilor de societati.

Acest proces se circumscrie de altfel interesului European actual, acela de compatibilizare a reglementarilor contabile europene cu Standardele Internatinale de Contabilitate.

In prezent normele si reglementarile din domeniul contabilitatii, precum si planul de conturi general, modelele situatiilor financiare, ale registrelor si formularelor comune privind activitatea financiar contabila se elaboreaza de catre Ministerul Finantelor Publice.

Situatiile financiare au ca obiectv general furnizarea de informatii complete, utile si corecte, asfel incat sa asigure imaginea fidela privind pozitia financiara in dinamica ei precum si performantele realizate de catre entitatea respective. Pentru a oferi o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si modificarii pozitiei financiare, precum si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata, entitratile economice trebuie sa respecte cu buna credinta, regulile privind evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare in acord cu principiile contabile de baza si anume:

-principiul continuitatii activitatii;

-principiul prelevantei economicului asupra juridicului;

-principiul prudentei;

-principiul independentei exercitiului;

-principiul permanentei metodelor;

-principiul necompensarii;

-principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv;

-principiul intangibilitatii;

-principiul pragului de semnificatie;

De asemeni in prezentarea fidela a situatiilor finanaciare mai trebuie respectate urmatoarele caracteristici calitative: -inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea si oportunitatea.

Legea nr.82/1991 prevede deasemeni registrele de contabilitate obligatorii: Registrul jurnal,

Preview document

Monografie contabilă - Pagina 1
Monografie contabilă - Pagina 2
Monografie contabilă - Pagina 3
Monografie contabilă - Pagina 4
Monografie contabilă - Pagina 5
Monografie contabilă - Pagina 6
Monografie contabilă - Pagina 7
Monografie contabilă - Pagina 8
Monografie contabilă - Pagina 9
Monografie contabilă - Pagina 10
Monografie contabilă - Pagina 11
Monografie contabilă - Pagina 12
Monografie contabilă - Pagina 13
Monografie contabilă - Pagina 14
Monografie contabilă - Pagina 15
Monografie contabilă - Pagina 16
Monografie contabilă - Pagina 17
Monografie contabilă - Pagina 18
Monografie contabilă - Pagina 19
Monografie contabilă - Pagina 20
Monografie contabilă - Pagina 21
Monografie contabilă - Pagina 22
Monografie contabilă - Pagina 23
Monografie contabilă - Pagina 24
Monografie contabilă - Pagina 25
Monografie contabilă - Pagina 26
Monografie contabilă - Pagina 27
Monografie contabilă - Pagina 28
Monografie contabilă - Pagina 29
Monografie contabilă - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Monografie Contabila.doc

Alții au mai descărcat și

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Monografie Contabilă

Monografie contabila BALANTA DE VERIFICARE LA 1 februarie 2007 Nr. Crt. Simbol cont Denumire cont Sold final Debitor Creditor 1 1011 Capital...

Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL

INTRODUCERE Activitatea societăţilor comerciale indiferent de specificul profitului fiecăreia se bazează pe relaţiile cu furnizorii, clienţii,...

Organizarea contabilității în partidă simplă la PFA

Introducere Mi-am ales ca tema « Organizarea contabilităţii în partidă simplă la P.F.A. », fiind cea mai apropiată în domeniul în care eu lucrez,...

Monografie contabilă

I.INTREPRINDEREA ENTITATE ECONOMICA SI CONTABILA Intreprinderea reprezinta veriga organizatorica a economiei nationale care realizeaza fuziunea...

Monografie salarii - SC Alimenta SRL

CAP. I PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE STATUTUL S.C. “ALIMENTA” S.R.L BACĂU SUBSEMNATII: RACHITEANU CIPRIAN,cetatean roman,nascut la data de...

Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL

CAPITOLUL I DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE ȘI CONTABILITATEA PRODUSELOR FINITE 1.1. Bilanțul contabil În...

Organizarea contabilității la o firmă de panificație

INTRODUCERE Activitatea de obţinerea produselor de panificaţie reprezintă una dintre cele mai vechi preocupări ale omului şi totodată una dintre...

Te-ar putea interesa și

Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari

PREZENTAREA GENERALA A “S.C. MINPREST SERV S.A.” ROVINARI 1.1. Structura organizatorică si obiectul de activitate al S.C. MINPREST SERV S.A....

Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost

I. INTRODUCERE 1.1. INTRODUCERE Potrivit Legii 58/1998 privind activitatea bancara art. 1. activitatea bancarã în România se desfãsoarã prin...

Auditul instrumentelor financiare derivate - evaluare, modalități de contabilizare

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE Liberalizarea şi volatilitatea pieţelor financiare, concurenţa acerbă între...

Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL

INTRODUCERE Activitatea societăţilor comerciale indiferent de specificul profitului fiecăreia se bazează pe relaţiile cu furnizorii, clienţii,...

Contabilitatea imobilizărilor corporale în cadrul SC Elimad Mob SRL

I. INTRODUCERE Normalizarea contabilă din România cunoaşte profunde modificări pentru asigurarea comparabilităţii cu normele internaţionale. Este...

Leasing

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1 DEFINITIA SI ELEMENTELE TEHNICE ALE OPERATIUNI DE LEASING Leasingul s- afirmat în ultimile decenii...

Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL

INTRODUCERE Factorii sociali, economici şi juridici au determinat diferenţe, privind situaţiile financiare, de la o ţară la alta. Aceşti factori...

Ai nevoie de altceva?