Necesitatea Provizioanelor în Contabilitate

Referat
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 8589
Mărime: 50.29KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

1. Conţinutul şi regimul provizioanelor.

2. Contabilitatea provizioanelor reglementate.

3. Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli.

4. Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor.

5. Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor.

6. Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea creanţelor.

7. Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea conturilor de trezorerie.

8. Montajul financiar-contabil al cheltuielilor şi veniturilor privind provizioanele.

9. Aplicaţii.

Extras din document

1. Conţinutul şi regimul provizioanelor

Noţiunea şi substanţă economică a “provizioanelor” introduse în gestiunea agenţilor ce “navighează” în economia de piaţă, are un scop de autoprotecţie în faţa a numeroase riscuri obiective sau subiective, de progres sau de regres, de “agerime” managerială, de concurenţă şi conjunctură etc., mergând până la atenuarea efectelor propagate ale unei proaste gestiuni asupra unor terţi cu care te afli în relaţii economice curente.

Prerezervarea sau, altfel spus, “punerea” departe a unor “provizii” pentru “vremuri grele” nu este o chestiune de tehnică contabilă, ci de management financiar, de interese şi responsabilităţi, conform legislaţiei financiar-fiscale, care şi ea poate varia în timp vis-a-vis de starea economică şi conjunctura generală.

Deci provizioanele sunt prerezerve de autoprotejare, un fel de “vase de expansiune” în care agentul economic “pompează” pe seama cheltuielilor curente, financiare sau extraordinare de exploatare anumite “provizii”, precis determinate, în acele perioade de “boom” economic, în care se reechilibrează relativ, atunci când apar cheltuieli sensibile ca sumă, total neprevăzute şi, în cea mai mare parte a lor independente de activitatea normală a agentului economic. Neprevederabilitatea acestor cheltuieli, dar intuită şi contraasigurată prin provizion, este “contrată” şi neutralizată prin sistemul acestor prerezerve.

Interesant este că echilibrarea financiară relativă, atunci când “explodează” cheltuielile, se realizează nu prin diminuarea (sau suportarea) cheltuielilor suplimentare apărute direct din prerezerva constituită, ci prin “contrabalansare”, adică prin majorarea corespunzătoare a veniturilor din provizioane.

Comentând numeroasele posibilităţi de reechilibrare pe care le oferă provizioanele în economia concurenţională, atât specialiştii cât şi practicienii apreciază că “dotarea” cu amortismente şi provizioane împreună cu regularizarea corectă a cheltuielilor şi a producţiei au ca obiectiv oferirea unei imagini fidele asupra situaţiei firmei, de-a lungul unui exerciţiu contabil, în sensul încrederii partenerilor dar şi punerii la adăpost a întreprinderilor.

Şi totuşi, chiar dacă le găsim în grupe de conturi comune sau vorbim despre ele împreună, distincţia dintre “amortizari” şi “provizioane” trebuie să fie foarte clară.

Pentru raţionamente psihologice sau funcţionale, valoarea “brută” a unui element de activ poate deveni superioară valorii sale “reale”. Ecartul dintre două entităţi (“valori”) reprezintă măsura (mărimea) deprecierii şi ea va fi constatată şi protejată contabil prin:

─AMORTISMENTE ─ pentru “deprecierea definitivă”;

─PROVIZIOANE ─ pentru “deprecierea probabilă”.

Rectificarea valorii brute (valorii “de origine”) de către “valoarea deprecierii” permite obţinerea “valorii nete contabile” a respectivului element de activ, iar acesta se realizează prin convenţia şi raţionamentele funcţionării conturilor.

Anticiparea viitorului şi constituirea de “provizii” “pentru zile negre” este o decizie strategică pe termen lung şi trebuie să aibă în vedere câteva tipuri mari de riscuri ale căror efecte pot fi atenuate şi chiar anihilate prin sistemul provizioanelor:

● riscuri de exploatare: de depreciere a încrederii, de pierdere a garanţiei, a ieşi “şifonat” din litigiile comerciale etc.;

● riscuri financiare: variaţii ale cursului de schimb, ale ratelor dobânzii, pierderi la bursele de mărfuri sau operaţiile speculative etc.;

● riscuri excepţionale: amenzi şi penalităţi fiscale, despăgubiri în cazuri de concediere masivă, speţe pentru evitarea stărilor de faliment etc.;

● “provizii” de siguranţă pentru gestiunea curentă în scopul protecţiei în caz de: reparaţii capitale – remont în valori mari, plăţi masive de impozite sau cheltuieli sociale şi fiscale, protecţia în condiţiile uzurii morale a tehnicilor şi tehnologiilor etc.

Între noţiunea de provizion şi cea de rezervă există o distincţie clară, deoarece:

─ o rezervă reprezintă o parte din beneficiul repartizat destinat să acopere efectele negative ale vactorilor aleatori cât şi pentru a contribui la dezvoltarea globală a întreprinderii;

─ un provizion este constituit pe seama cheltuielilor, deci el reprezintă o prelevare din excendentul brut din exploatare, chiar şi în absenţa beneficiului şi este destinat să acopere o pierdere sau cheltuială precisă, asupra cărora întreprinderea conservă o marjă de incertitudine referitoare la mărimea acestora sau la data exigibilităţii.

Privite într-o accepţiune mai “lejeră”, provizioanele sunt un fel de amortizări, dar cu o arie de acţiune mai largă, şi implicit un regim financiar diferit, ceea ce le creează şi o anumită similitudine atât sub aspectul regimului financiar cât şi al tehnicii de contabilizare.

Privind acum lucrurile în ansamblul şi obiectivitatea lor nu putem să ocolim esenţa problemei: nu contabilizarea provizioanelor este dificilă, ci corecta lor dimensionare, consumare şi afectare, întrucât se diminuează profitul anului de exerciţiu astfel că impozitul pe profit datorat bugetului administraţiei centrale (sau locale) se diminuează sau se amână la plată, în timp ce agentul economic foloseşte in activitatea curentă lichidităţile având ca sursă de prerezervare provizioanele. De aceea, cel puţin în această fază de introducere în practica economică a autoprotecţiei prin provizioane, de formare şi consolidare a agenţilor economici, de stabilizare a economiei de piaţă dar şi de dezvoltare a loialităţii faţă de fisc şi partenerii de afaceri, este necesară o cât mai extinsă “reglementare”a provizioanelor (prin acte normative limitative) alături de care celelalte provizioane să aibă caracter de “provizioane excepţionale” şi “provizioane-amortismente derogatorii”.

Preview document

Necesitatea Provizioanelor în Contabilitate - Pagina 1
Necesitatea Provizioanelor în Contabilitate - Pagina 2
Necesitatea Provizioanelor în Contabilitate - Pagina 3
Necesitatea Provizioanelor în Contabilitate - Pagina 4
Necesitatea Provizioanelor în Contabilitate - Pagina 5
Necesitatea Provizioanelor în Contabilitate - Pagina 6
Necesitatea Provizioanelor în Contabilitate - Pagina 7
Necesitatea Provizioanelor în Contabilitate - Pagina 8
Necesitatea Provizioanelor în Contabilitate - Pagina 9
Necesitatea Provizioanelor în Contabilitate - Pagina 10
Necesitatea Provizioanelor în Contabilitate - Pagina 11
Necesitatea Provizioanelor în Contabilitate - Pagina 12
Necesitatea Provizioanelor în Contabilitate - Pagina 13
Necesitatea Provizioanelor în Contabilitate - Pagina 14
Necesitatea Provizioanelor în Contabilitate - Pagina 15
Necesitatea Provizioanelor în Contabilitate - Pagina 16
Necesitatea Provizioanelor în Contabilitate - Pagina 17
Necesitatea Provizioanelor în Contabilitate - Pagina 18
Necesitatea Provizioanelor în Contabilitate - Pagina 19
Necesitatea Provizioanelor în Contabilitate - Pagina 20
Necesitatea Provizioanelor în Contabilitate - Pagina 21
Necesitatea Provizioanelor în Contabilitate - Pagina 22
Necesitatea Provizioanelor în Contabilitate - Pagina 23
Necesitatea Provizioanelor în Contabilitate - Pagina 24
Necesitatea Provizioanelor în Contabilitate - Pagina 25
Necesitatea Provizioanelor în Contabilitate - Pagina 26
Necesitatea Provizioanelor în Contabilitate - Pagina 27
Necesitatea Provizioanelor în Contabilitate - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Necesitatea Provizioanelor in Contabilitate.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Datoriilor

INTRODUCERE Contabilitatea a aparut din nevoia de a raspunde in plan informational si decizional la problematica gestiunii miscarilor de valori...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Lucrare Practica - Situatiile Anexe la Bilant - Notele Explicative

1. GENERALITATI DESPRE NOTELE EXPLICATIVE Pot sa existe Situatii financiare corecte, dar care sa lase în umbra anumite puncte ale activitatii...

Contabilitatea Ajustarilor din Deprecierea Creantelor

CAP.1 OBIECTIVE 1.1 Identificarea activelor care au inregistrat pierderi de valoare Aplicarea principiului prudentei si evaluarii bilantiere,...

Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente

INTRODUCERE O consecinţă importantă a calităţii informaţiei de a fi comparabilă este ca utilizatorii să fie informaţi despre politicile contabile...

Audit Financiar Contabil Privind Veniturile

ETAPA 1: Prezentarea cadrului legislativ normativ privind veniturile. • IAS 18; • Legea571/2003 Codul fiscal; • Ghidul calitatii in audit; •...

Provizioanele si Ajustarile - Rol Contabilizare la SC Balanta SA

INTRODUCERE Am încercat în această lucrare abordarea de la teoretic la aplicaţii a unui subiect interesant în această perioadă de criză şi anume...

Contabilitate Managerială

Contabilitate managerială In primul rând aș dori sa subliniez diferența dintre “contabilitate financiară” şi “contabilitate de gestiune”.De multă...

Te-ar putea interesa și

Contabilitate Financiară

ORGANIZAREA CONTABILITATII FINANCIARE CONCEPTE DE BAZA Contabilitate financiara, Contabilitate de gestiune, armonizarea contabilitatii financiare,...

Contabilitatea Imobilizarilor la SC Farmec SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „ FARMEC” S.A. 1.1. Obiectul de activitate al societăţii S.C. „ FARMEC” S.A cu sediul în localitatea...

Contabilitatea Materiilor Prime

1. PREZENTAREA GENERALA A S.C. COMAT S.A. DEVA 1.1. SCURT ISTORIC Societatea Comerciala COMAT DEVA S.A. este persoana juridica româna, cu sediul...

Managementul Estimărilor Contabile

Numeroase elemente ale situaţiilor financiare nu pot să fie evaluate cu precizie si, ca atare, vor trebui estimate. Estimările reprezintă judecăţi...

Reflectarea in Contabilitatea Bancara

I.CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI Conceptul de încasări şi plăţi sintetizează operaţiunile de creştere şi de scădere a...

Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri

5.1. STRUCTURA TITLURILOR ŞI A OPERAŢIUNILOR BANCARE CU TITLURI Planul de conturi şi normele metodologice de aplicare a acestuia, prevăd...

Contabilitate Bancară

CAPITOLUL 1 ASPECTE PRIVIND SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. EVOLUTIA SISTEMUL BANCAR ÎN ROMÂNIA Pâna la sfârsitul anului 1989, în perioada...

Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL

Capitolul 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE NEW MODE S.R.L. Societatea comercială DC NEW MODE a fost înfiinţată în anul 1994, în baza Legii...

Ai nevoie de altceva?