Noile Reglementari Contabile in Vigoare in Anul 2008

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Noile Reglementari Contabile in Vigoare in Anul 2008.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Profesia contabilă este reprezentată de lucrările cu caracter financiar – contabil care concurează la îndeplinirea unor obiective şi sarcini de bază ale entităţilor cu scop sau fără scop lucrativ.

În anul 2006, dar mai ales în 2007 au fost întreprinse măsuri şi emise o serie de reglementări contabile care constituie premise pentru realizarea în România a unei contabilităţi moderne.

Actele normative respective aduc unele clarificări în organizarea şi conducerea contabilităţii, în exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat, în modul de întocmire a situaţiilor financiare, în stabilirea limitelor răspunderii civile a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi.

Pe parcursul acestui articol, fără a avea pretenţia că vom prezenta toate modificările şi completările aduse vom face referire la o parte din acestea:

I. Prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 269/2007 au fost stabilite modificările şi completările asupra Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi:

1. Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 şi are competenţa profesională de a organiza şi conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale, de a întocmi situaţiile financiare şi de a efectua expertize contabile.

2. Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile prezentei Ordonanţe şi are competenţa de a ţine contabilitatea şi de a pregăti lucrările în vederea întocmirii situaţiilor financiare.

3. Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice şi juridice şi următoarele lucrări:

- ţine sau supraveghează contabilitatea şi întocmeşte sau verifică şi semnează situaţiile financiare;

- acordă asistenţă de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale;

- efectuează pentru persoane fizice şi juridice servicii profesionale care presupun cunoştinţe de contabilitate.

- NOTĂ:

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua activităţile de audit financiar şi consultanţă fiscală, cu respectarea reglementărilor specifice acestor activităţi.

4. Contabilul autorizat poate executa pentru persoanele fizice şi juridice următoarea lucrare:

- pregăteşte lucrările în vederea elaborării situaţiilor financiare.

- 5. Contabilii autorizaţi pot să-şi exercite profesia individual ori în societăţi comerciale.

6. Activitatea de cenzor poate fi desfăşurată, potrivit legii, de către experţii contabili, persoanele cu studii economice superioare, cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi experienţă în activitatea financiar – contabilă cel puţin 5 ani, precum şi de către societăţile comerciale membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

7. Limitele răspunderii civile a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se stabilesc prin contractele de prestări de servicii, în funcţie de uzanţele interne şi internaţionale ale profesiei contabile.

Precizare: În aplicarea prevederilor legii, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi a stabilit următoarele:

- Experţii contabili şi contabilii autorizaţi pot conveni cu clienţii lor limitarea răspunderii civile a acestora pentru oricare din activităţile şi serviciile pe care aceştia le furnizează în condiţiile legii.

Se recomandă negocierea limitării răspunderii civile la nivelul a 1 – 4 ani onorariul înscris în contract, în funcţie de natura serviciului sau activităţii prestate.

Nu poate fi prevăzută în contract limitarea răspunderii civile a expertului contabil în cazul în care obiectul contractului îl constituie furnizarea de servicii de audit financiar (,,Notă privind responsabilitatea civilă a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi”, emisă de CECCAR şi înregistrată sub Nr. 14736/28.11.2007).

II. Prin Legea nr. 259/2007 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 102/2007 au fost stabilite modificările şi completările asupra Legii contabilităţii nr. 82/1991:

1. Evaluarea elementelor deţinute cu ocazia inventarierii şi prezentarea acestora în situaţiile financiare anuale se fac potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă de la data bilanţului. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare.

Evaluarea elementelor monetare în valută şi a celor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, se efectuează potrivit reglementărilor contabile şi aplicabile.

Valoarea activelor şi datoriilor, cu ocazia reorganizărilor efectuate potrivit legii, se determină, de regulă, de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare.

2. Contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul – şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare.

Contabilitatea poate fi organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Fisiere in arhiva (1):

  • Noile Reglementari Contabile in Vigoare in Anul 2008.doc