Organizarea Contabilitatii unui Element de Activ si de Pasiv

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Organizarea Contabilitatii unui Element de Activ si de Pasiv.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Galiceanu Mihaela, Bogdan Madalina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” – SA este o societatea pe actiuni înfiintata prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Române prin HG nr.581/10 septembrie 1998.

Conform art.1 aliniatul 3 din HG nr.581/1998 s-a înfiintat Sucursala Regionala de Cai Ferate Craiova, având ca activitate principala „Transporturi pe calea ferata” cod CPSA 6010, conform Certificatului de Înregistrare nr.15603417/18.07.2003 eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Dolj, având numarul de ordine în registrul comertului J16/1063/18.07.2003.

Capitalul social initial al CNCF „CFR” – SA a fost de 128.7991.150 lei si s-a constituit prin preluarea corespunzator obiectului sau de activitate a unei parti din patrimoniul SNCFR, în baza balantei de verificare si a situatiei patrimoniului, întocmite la data de 30iunie 1998.

Capitalul social initial a fost subscris si varsat integral de statul român, în calitate de actionar unic, care îsi exercita drepturile si obligatiile prin Ministerul Transporturilor.

Capitalul social initial a fost împartit în 51.519.660 actiuni nominative, fiecare având valoarea nominala de 2,5 lei.

CNCF „CFR” – SA conform art.2 aliniatul 7 si 8 din HG nr.581/1998 se poate privatiza, statul pastrând pachetul majoritar de actiuni, iar pe perioada când va fi actionar majoritar, CNCF”CFR” –SA poate vinde active din patrimoniul sau persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la initiativa Consiliului de Administratie.

CNCF „CFR” –SA desfasoara activitati de interes public national în scopul realizarii transportului feroviar public si al satisfacerii nevoilor de apararea a tarii.

Conform art.22 din HG Nr.581/1998 CNCF „CFR” –SA îsi stabileste bugetul propriu de venituri si cheltuieli care se aproba de catre Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si a Ministerului Finantelor Publice.

Veniturile CNCF „CFR” – SA se realizeaza din tariful de utilizare a infrastructurii, din chirii si din valorificarea, la intern si export, a deseurilor refolosibile rezultate din reparatii, demontari, casari de bunuri aflate în patrimoniul si din alte activitati proprii.

Veniturile CNCF”CFR” – SA sunt utilizate în principal, dupa cum urmeaza:

a) venituri obtinute din tariful de utilizare a infrastructurii se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de functionare, întretinere si reparatii curente a infrastructurii feroviare publice;

b) veniturile obtinute din chirii se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de functionare, întretinere, reparatii curente, modernizarea, dezvoltarea si reparatiile capitale ale infrastructurii feroviare private;

c) veniturile obtinute din valorificarea produselor reziduale se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor infrastructurii feroviare publice sau private în functie de sectorul de unde provin.

Sumele alocate de la bugetul de stat, inclusiv cele eferente creditelor garantate de stat si rambursate de la bugetul de stat , se evidentiaza într-un capitol distinct în bugetul de venituri si cheltuieli al CNCF”CFR” – SA si se utilizeaza exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de investitii, modernizari, dezvoltari, reparatii capitale, lucrari ocazionate de repunerea în functiune a infrastructurii feroviare publice, afectata ca urmare a unor calamitati naturale sau dezastre, precum si pentru investitii pentru realizarea proiectelor de importanta nationala care asigura integrarea României în sistemul de transport european.

CNCF”CFR” – SA este condusa de adunarea generala a actionarilor.

Atributiile si componenta adunarii generale a actionarilor sunt prevazute în statutul CNCF”CFR” – SA.

Adunarea generala a actionarilor alege consiliului de administratie al CNCF”CFR” – SA. Presedintele consiliului de administratie al CNCF”CFR” – SA este si directorul general al acestuia.

Atributiile consiliului de administratie precum si cele ale presedintelui acestuia sunt stabilite prin statutul CNCF”CFR” – SA.

Sucursala Regionala CFR Craiova îsi desfasoara activitatea pe zona a 9 judete, limitele geografice fiind:

- Videle –Rosiori – Craiova – Orsova;

- Craiova – Calafat;

- Costesti – Pitesti – Piatra Olt – Craiova;

- Piatra Olt – Caracal – Corabia;

- Piatra Olt – Turnu Rosu;

- Rosiori Nord – Zimnicea;

- Rosiori Nord – Turnu Magurele;

- Craiova – Lainici;

- Câmpu Lung - Argesel;

- Câmpu Lung – Curtea de Arges.

Structura organizatorica a Sucursalei RCF Craiova cuprinde un numar de 47 de unitati si subunitati.

În cadrul centralului Sucursalei RCF Craiova se gasesc 8 divizii de specialitate:

- Divizia Tehnica;

- Divizia Linii;

- Divizia Instalatii;

- Divizia Trafic;

- Divizia Economica;

- Revizoratul Regional de Siguranta Circulatiei;

- Serviciul Resurse Umane;

- Divizia Patrimoniu.

Fisiere in arhiva (1):

  • Organizarea Contabilitatii unui Element de Activ si de Pasiv.doc

Alte informatii

Referat in cadrul Managementului financiar contabil prezentand organizarea unui element de activ si un element de pasiv in cadrul unei institutii publice; prezentarea generala a institutiei, organizarea si tinerea contabilitatii, modul de inregistrare a operatiunilor contabile