Paralela audit intern, audit extern, control intern

Referat
8.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4819
Mărime: 24.10KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

Conceptele de control intern si audit intern, desi diferite, au o serie de elemente care le apropie si altele care le diferentiaza, ceea ce creeaza suficiente confuzii chiar printre specialisti.

Auditul intern reprezinta activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor entitatii economice în scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acestuia.

Controlul intern este format din ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale , in vederea administrarii fondurilor in mod economic, eficient si eficace, care include structurile organizatorice , metodele si procedurile

Auditul intern are urmatorul rol :

- Verificarea conformitatii activitatilor din entitatea economica auditata cu politicile, programele si managementul acestuia, în conformitate cu prevederile legale;

- Evaluarea gradului de adecvare si aplicare a controalelor financiare si nefinanciare dispuse si efectuate de catre conducerea unitatii în scopul cresterii eficientei activitatii entitatii economice;

- Evaluarea gradului de adecvare a datelor/informatiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoasterea realitatii din entitatea economica;

- Protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel.

Controlul intern si sistemul de control intern au rolul de a contribui la :

- Respectarea politicilor manageriale (deciziilor conducerii) si a reglementarilor legale, precum si la indeplinirea cu regularitate, in mod economic, eficace si eficient a sarcinilor stabilite

- Utlilizarea optima si eficienta a resurselor, protejarea activelor prin prevenirea si detectarea abaterilor, erorilor si a fraudelor

- Efectuarea si mentinerea de înregistrari contabile corecte si complete, sistematizarea si prezentarea informatiilor necesare diferitelor categorii de utilizatori prin intermediul situatiilor financiare, conform unui referential contabil adoptat

Controlul intern, datorita caracterului sau sistematic si atotcuprinzator, raspunde nevoilor de informare ale managerilor, membrilor Consiliului de Administratie si ai Comitetului de Directie, precum si ale celorlalte persoane care detin functii de conducere si de executie, favorizand dialogul dintre acstea, asigurand transparenta si democratia.

Pe baza informatiilor furnizate de controlul intern, conducerea are posibilitatea sa-si fundamenteze mai judicios deciziile manageriale referitoare la programele de activitate, la organizarea si coordonarea structuriilor entitatii, la delimitatrea responsabilitatilor pe compartimente si pe persoanele implicate în efectuarea tranzactiilor si operatiunilor respective si în consemnarea si prelucrarea informatiilor.

Urmarind efectuarea tranzactilor si a operatiunilor in conformitate cu normele legale si cu deciziile conducerii, controlul intern previne si elimina neregulile si eventualele conflicte din interiorul entitatii sau dintre entitate si terti (organe fiscale, clienti, creditori etc. ).

In practica, managementul este perceput ca fiind preocupat de organizarea sistemului de control intern si de actualizarea permanenta a acestuia, datorita evolutiei riscurilor cu care se confrunta entitatea.

Exista forme de control care nu implica costuri suplimentare pe care managerul le stabileste pentru domeniul sau si care sunt menite sa limiteze sau sa elimine riscurile asociate activitatilor sub forma :

- Autocontrolul propriilor activitati efectuate prin respectarea de catre fiecare salariat a procedurilor de control instituite

- Controlul mutual, realizat între fazele unui lant procedural, exercitat de fiecare post de lucru asupra modului de efectuare a prelucrarilor în cadrul postului de lucru anterior, pentru a putea adauga propriile prelucrari si a pregatii controlul pe care il va efectua postul de lucru urmator

- Controlul ierarhic, exercitat pe fiecare nivel de responsabilitate

- Controlul partenerial, care se realizeaza prin delegarea unor competente intre diferite paliere de responsabilitate.

Prin auditul intern se realizeaza:

- Cunoasterea mai aprofundata a specificul entitatii;

- Garantarea permanentei interventiilor operative pentru redresarea situatiei, pentru modificarea sau aplicarea corecta a metodelor de gestiune;

- Abordarea si a domeniilor mai putin semnificative sau prioritare, având un cost mai redus;

- Prin rapoartele pe care le întocmeste, informeaza conducerea, la intervale mai scurte de timp, asupra concluziilor sale referitoare la sistemul contabil si sistemul de control intern din entitatea respectiva;

- Asigurarea unei confidentialitati mai mari a informatiilor etc.

Preview document

Paralela audit intern, audit extern, control intern - Pagina 1
Paralela audit intern, audit extern, control intern - Pagina 2
Paralela audit intern, audit extern, control intern - Pagina 3
Paralela audit intern, audit extern, control intern - Pagina 4
Paralela audit intern, audit extern, control intern - Pagina 5
Paralela audit intern, audit extern, control intern - Pagina 6
Paralela audit intern, audit extern, control intern - Pagina 7
Paralela audit intern, audit extern, control intern - Pagina 8
Paralela audit intern, audit extern, control intern - Pagina 9
Paralela audit intern, audit extern, control intern - Pagina 10
Paralela audit intern, audit extern, control intern - Pagina 11
Paralela audit intern, audit extern, control intern - Pagina 12
Paralela audit intern, audit extern, control intern - Pagina 13
Paralela audit intern, audit extern, control intern - Pagina 14
Paralela audit intern, audit extern, control intern - Pagina 15
Paralela audit intern, audit extern, control intern - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Paralela Audit Intern, Audit Extern, Control Intern.doc

Alții au mai descărcat și

Audit Intern - Audit Extern - Guvernanta Corporatista

I. Auditul intern 1. Studiu asupra tendintelor in Auditul Intern: - 62% dintre companii folosesc conceptul de Outsourcing in diverse forme...

Audit Intern vs Control Intern

1. Definitii control intern si audit intern Conceptele de control intern şi audit intern, deşi diferite, au o serie de elemente care le apropie şi...

Importanta si Eficienta Controlului Intern in Diverse Ramuri de Activitate

MOTIVATIA CERCETARII Implementarea unor sisteme eficiente de control intern reprezinta o problema delicata pentru managerul oricarei entitati....

Auditul Financiar

1. Conceptul de audit financiar - contabil În urmă cu patru decenii, cabinetele anglo-saxone de expertiză contabilă au popularizat pe continentul...

Controlul Financiar si Inspectia Fiscala

CONTROLUL FINANCIAR Activitatile grupate sub denumirea generica de „control financiar” se refera la examinarea modului in care se realizeaza din...

Evaluarea în Contabilitate

Evaluarea in contabilitate 1. Generalitati In toata lumea, pamantul si cladirile reprezinta unul dintre cele mai mari si mai valoroase active ale...

Analiza Comparată a Curții de Conturi din Romănia și a Curții Europene de Conturi

1. SCURT ISTORIC Curtea de Conturi a fost instituită prin Tratatul de la Bruxelles, din 22 iulie 1975 şi şi-a început activitatea în octombrie...

Audit Intern Versus Audit Extern

INTRODUCERE Cuvântul de origine latină, audit, provine de la auditus, care înseamnă a asculta, a audia. Auditul este verificarea profesională a...

Ai nevoie de altceva?