Paralela intre Auditul Intern si Consultanta Externa

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Paralela intre Auditul Intern si Consultanta Externa.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Auditul este o activitate independentă şi obiectivă care dă unei entităţi o asigurare în ceea ce priveşte gradul de control asupra operaţiunilor, o îndrumă pentru a-i îmbunătăţi operaţiunile, şi contribuie la adăugarea unui plus de valoare.

Auditul intern ajută această organizaţie să îşi atingă obiectivele evaluând, printr-o abordare sistematică şi metodică, procesele sale de management al riscurilor, de control, şi de guvernare a organizaţiei, şi făcând propuneri pentru a le consolida eficacitatea.

Pentru ca un departament de audit intern să aibă succes, independenţa este un element de maximă importanţă. În Romania standardele profesiunii au fost definite de Camera Auditorilor Financiari, care au la bază instrucţiunile internaţionale emise de Institutul Auditorilor Interni. Instrucţiunile subliniază obligaţia auditorilor interni de a-şi desfaşura activitatea în mod obiectiv, stabilind în acelaşi timp reguli pentru prevenirea apariţiei conflictelor de interese. De exemplu, un auditor intern nu ar trebui în mod normal să supervizeze operaţiuni pentru care a fost anterior responsabil într-o poziţie de conducere, pentru că aceasta ar putea conduce la o atitudine subiectivă. O echipă de auditori interni va cuprinde profesii ce variază în funcţie de compania care este auditată, dar în mod tipic va fi formată din specialişti în finanţe (de exemplu un contabil sau un auditor), specialişti în operaţiuni (cu calificări manageriale) precum şi un expert IT, ţinând cont de faptul că utilizarea eficientă a tehnologiei devine din ce în ce mai mult o parte importantă a mediului comercial modern. Calificările necesare vor depinde în ultima instanţă de obiectivele departamentului de audit. În Romania legea cere ca şeful departamentului de audit intern să fie membru al Camerei Auditori lor Financiari din Romania.

Entităţile economice ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar sunt obligate să organizeze şi să asigure exercitarea activităţii profesionale de audit intern, potrivit normelor legale în vigoare.

Activitatea de audit intern se exercită în cadrul entităţii economice de către persoane din interiorul sau exteriorul acesteia. Practicile de audit intern se diferenţiază în funcţie de scopul, mărimea, structura şi domeniul de activitate al entităţii economice.

Activităţile desfăşurate de echipa de audit:

- examinarea şi aprecierea sincerităţii, suficienţei şi aplicarea controlului contabil, financiar şi operaţional şi promovarea unui control eficace la un cost rezonabil;

- verificarea conformităţii cu politicile, a planurilor şi a procedurilor stabilite;

- verificarea la ce punct activele societăţii sunt justificate şi prezervate de pierderi de orice natura;

- verificarea exactităţii informaţiilor utilizate de către manager;

- evaluarea calităţii acţiunii în punerea în execuţie a responsabilităţilor asumate;

- recomandarea de ameliorări operaţionale.

Responsabilităţile auditului intern în cadrul organizaţiei trebuie să fie clar stabilite de către manager pentru a nu se crea discuţii şi animozităţi cu restul compartimentelor funcţionale. Autoritatea sa trebuie să permită auditorului intern accesul deplin la documente, la bunuri şi la persoanele care au un raport cu subiectul controlat. Auditorul intern trebuie să fie liber să verifice, să estimeze valoarea politicilor, a planurilor, a procedurilor şi a rapoartelor interne şi externe. Una dintre principalele responsabilităţi ale auditorului intern se referă la obligaţia de a informa şi consilia managementul entităţii, în acord cu deontologia profesiei. În îndeplinirea funcţiilor sale, un auditor intern nu are asupra activităţilor pe care le controlează nici responsabilitate directă, dar nici autoritate. Din aceste motive, controlul şi avizul auditorului intern nu trebuie în nici un mod să absolve de responsabilităţile îndeplinirii până la momentul controlului persoanele sau compartimentele.

Obiectivele auditului intern sunt următoarele:

a) verificarea conformităţii activităţilor entităţii economice auditate cu politicile, programele şi managementul acestuia, în conformitate cu prevederile legale;

b) evaluarea gradului de adecvare şi aplicare a controalelor financiare şi nefinanciare dispuse şi efectuate de către conducerea unităţii în scopul creşterii eficienţei activităţii entităţii economice;

Fisiere in arhiva (1):

  • Paralela intre Auditul Intern si Consultanta Externa.doc