Parti Afiliate

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Parti Afiliate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 20 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Partile afiliate sunt reprezentate de acele parti care controleaza entitatea in comun; asocieri in participatie in care entitatea este un asociat si planuri de beneficii post-angajare in beneficiul angajatilor unei entitati, sau ai oricarei entitati care este parte afiliata a acestei entitati. Partile se considera ca sunt afiliate daca una dintre parti are capacitatea de a controla, de a controla partial sau a exercita o influenta semnificativa asupra altei parti se poate vorbi de existenta unor parti afiliate.

O tranzactie cu parti afiliate este un transfer de resurse, servicii sau obligatii intre parti afiliate, fara a avea sau nu vreo importanta daca se percepe sau nu un pret, incluzand tranzactiile incheiate de buna voie si intre parti aflate in cunostinta de cauza. Astfel, se ajunge la concluzia ca partile afiliate au un grad de flexibilitate in procesul de stabilire a preturilor, care nu este prezent in tranzactiile cu partile neafiliate.

Relatiile dintre societatea mama si filiale trebuie sa fie prezentate, indiferent daca au avut loc sau nu tranzactii intre parti. Trebuiesc prezentate numele societatii mama si, daca este diferit, numele partii care detine controlul final.

Daca exista tranzactii intre parti afiliate, trebuiesc prezentate informatii cu privire la: natura relatiilor cu partile afiliate, natura tranzactiilor, tranzactiile existente, inclusiv valoarea tranzactiilor si soldurilor, termenii si conditiile garantiile oferite sau primite; provizioanele pentru datoriile incerte si cheltuielile cu datoriile,nerecuperate su incerte.

Elementele trebuie sa fie prezentate separat pentru: societatea mama; entitatile care controleaza in comun sau care exercita o influenta semnificativa asupra entitatii; filiale; societati asociate; asocieri in participatiune in care entitatea este asociat; personalul managerial-cheie al entitatii sau al societatii sale mama si alte parti afiliate.

Tranzactiile cu partile afiliate ridica deseori probleme de guvernanta corporativa mai ales in cazul in care impactul nu reiese clar din valorile prezentate in situatiile financiare anuale.

Aceste tipuri de tranzactii si procesul de aprobare aferent pot da nastere unei publicitati negative (sumele platite conducerii si administratorului fac obiectul dezbaterilor in procesul de reglementare a guvernantei corporative in ultimii ani).

Prezentarea informatiilor referitoare la politicile de stabilire a preturilor si a proceselor de aprobare a tranzactiilor cu parti afiliate trebuie luate in considerare cand se analizeaza impactul acelei tranzactii asupra situatiilor financiare anuale.

Prezentarea informatiilor referitoare la tranzactiile cu parti afiliate sau alte reglementari similare, face parte din cadrul general de raportare financiara.

Desi, auditorul trebuie sa efectueze procedurile de audit destinate obtinerii probelor de audit adecvate si suficiente, un audit nu poate identifica

toate tranzactiile intre partile afiliate.

Conducerea trebuie sa implementeze sisteme adecvate de contabilitate si control intern astfel incat tranzactiile cu partile afiliate sa fie in mod corespunzator identificate in inregistrarile contabile si prezentate in situatiile financiare. Aceasta fiind responsabila pentru identificarea si prezentarea partilor afiliate, precum si a tranzactiilor cu astfel de parti.

Cu toate ca existenta partilor afiliate si a tranzactiilor cu astfel de parti sunt considerate trasaturi obisnuite ale unei activitati, auditorul trebuie sa aiba cunostinta de prezenta lor.

2. Existenta partilor afiliate si prezentarea informatiilor cu privire la acestea.

Auditorul, pe baza informatiilor furnizate de directori si conducere, trebuie sa identifice denumirea tuturor partilor afiliate cunoscute si trebuie sa efectueze o serie de proceduri. Aceste proceduri constau in: revizuirea documentelor de lucru ale anului precedent, pentru identificarea numelui partilor afiliate cunoscute; revizuirea procedurilor entitatii de identificare a partilor afiliate; cercetarea asocierii directorilor si altor salariati cu alte entitati; revizuirea registrului actionarilor pentru a determina numele principalilor actinari sau, daca este cazul, pentru a obtine o lista a principalilor actionari de la registrul independent al actionarilor; revizuirea proceselor verbale ale Adunarii Generale a Actionarilor si ale Consiliului de Administratie, precum si a altor documente statutare relevante, cum ar fi registrul plasamentelor detinute de directori; investigarea altor auditori implicati in audit la momentul curent sau a auditorilor precedenti, pentru a afla informatiile pe care acestia le detin cu privire la alte parti afiliate si revizuirea declaratiilor entitatii privind impozitul pe profit si altor informatii furnizate institutiilor de reglementare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Parti Afiliate.DOC