Particularitatile Determinarii Valorii in Vama a Marfurilor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Particularitatile Determinarii Valorii in Vama a Marfurilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Cechina N

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Sistemul de determinare a valorii in vama a mărfurilor se aplica pentru toate mărfurile introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal.

Modul de aplicare a sistemului de determinare a valorii in vama a mărfurilor se stabileşte de câtre Guvern in baza prevederilor Legii RM Nr.1380-XIII din 20.11.97 “Cu privire la tariful vamal” si ale acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

La trecerea mărfii peste frontiera vamala, declarantul anunţa valoarea in vama a acesteia autorităţii vamale. Modul si condiţiile de declarare a valorii in vama a mărfurilor introduse pe si scoase de pe teritoriul vamal, precum si forma declaraţiei se stabilesc de câtre Guvern in conformitate cu legislaţia si cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Valoarea in vama a mărfii introduse pe teritoriul vamal se determina prin următoarele metode:

a) in baza valorii tranzacţiei cu marfa respectiva ori in baza preţului efectiv plătit sau de plătit;

b) in baza valorii tranzacţiei cu marfa identica;

c) in baza valorii tranzacţiei cu marfa similara;

d) in baza costului unitar al mărfii;

e) in baza valorii calculate a mărfii;

f) prin metoda de rezerva.

Principala metoda dintre cele specificate mai sus este metoda determinării valorii in vama a mărfii in baza valorii tranzacţiei cu marfa respectiva. In cazul in care metoda principala nu poate fi aplicata, se folosesc alte metode. Fiecare din metodele succesive se aplica doar in cazul in care valoarea in vama a mărfii nu poate fi determinata prin metoda precedenta. Metodele prevăzute la lit.d) si e) pot fi aplicate in orice consecutivitate, la dorinţa declarantului.

Metoda determinării valorii in vama a mărfii

in baza valorii tranzacţiei cu marfa respectiva ori în baza

preţului efectiv plătit sau de plătit

La determinarea valorii in vama a mărfii in baza valorii tranzacţiei cu marfa respectiva ori in baza preţului efectiv plătit sau de plătit, in valoarea tranzacţiei se includ următoarele componente in cazul in care nu au fost incluse anterior in valoarea mărfii:

a) cheltuielile pentru transportul mărfii la aeroport sau in alt loc de introducere a mărfii pe teritoriul vamal:

- cheltuielile aferente asigurării;

- costul transportului;

- costul încărcării, descărcării si transportării mărfii;

b) cheltuielile suportate de comparator:

comisioanele si primele pentru brokeri, cu excepţia comisioanelor pentru achiziţionarea mărfii;

- costul containerelor si/sau al altui ambalaj de folosinţa repetata, daca, in corespundere cu Nomenclatorul de mărfuri, acestea sunt considerate un tot întreg cu marfa;

costul ambalajului, inclusiv costul materialelor de ambalaj si al lucrărilor de ambalare;

c) valoarea, calculata in mod corespunzător, a următoarelor mărfuri si servicii oferite, direct sau indirect, de cumpărător, in mod gratuit sau la preţ redus, in scopul utilizării la producerea ori exportarea mărfii evaluate, in măsura in care aceasta valoare nu a fost inclusa in preţul efectiv plătit sau de plătit:

- materiale, componente, parţi si alte elemente similare, incorporate in marfa;

- instrumente, matriţe, forme si alte componente similare, utilizate la producerea mărfii;

- materiale cheltuite la producerea mărfii;

- lucrări de inginerie, de dezvoltare, lucrări de arta si design, planuri si schite, executate in afara tarii si necesare pentru producerea mărfii;

d) redevenţele si taxele pentru licenţe, pe care cumpărătorul trebuie sa le achite, direct sau indirect, drept condiţie a vânzării mărfii evaluate, în măsura in care aceste redevenţe si taxe pentru licenţe nu au fost incluse in preţul efectiv plătit sau de plătit, cu excepţia redevenţelor si taxelor pentru licenţe plătite de către cumpărător pentru dreptul de reproducere si distribuire a producţiei cinematografice;

e) partea din venitul de la orice revânzare, transmitere sau utilizare ulterioara a mărfii, care ar reveni, direct sau indirect, vânzătorului.

La determinarea valorii in vama a mărfii nu se admite nici un adaos la preţul efectiv plătit sau de plătit, cu excepţia celor prevăzute de legislaţie.

Metoda respectiva nu poate fi aplicata daca:

a) exista restricţii în privinţa drepturilor cumpărătorului asupra mărfii evaluate, cu excepţia restricţiilor:

- stabilite de legislaţie;

- în privinţa regiunii geografice in care marfa poate fi revânduta;

- care nu influenţează esenţial preţul mărfii;

b) vânzarea mărfii si valoarea tranzacţiei depind de respectarea unor condiţii a căror acţiune nu poate fi luata in considerare;

c) informaţia folosita de declarant la anunţarea valorii în vama a mărfii nu este veridica sau nu este confirmata prin acte;

Fisiere in arhiva (1):

  • Particularitatile Determinarii Valorii in Vama a Marfurilor.doc