Perspective ale Schimbarilor in Activitatea de Audit Intern

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Perspective ale Schimbarilor in Activitatea de Audit Intern.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Daniela Solomon

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. Introducere:
- Noţiuni generale despre apariţia auditului intern;
- Apariţia auditului intern atât în România, cât şi în lume.
2. Metodologia de cercetare:
- Felul în care va evolua auditul intern în urmatorii ani.
3. Dinamica activităţii de audit intern:
- Auditul intern este foarte important în viaţa unui întreprinderi ;
- Scurt istoric despre Sarbanes-Oxley Act ;
- Efectele legii Sarbanes-Oxley.
4. Caracteristicile actuale ale auditului intern:
- Topul elementelor componente a valorii auditului intern pentru comitetele de audit;
- Ceea ce reprezintă studiul realizat.
5. Situaţia auditului intern din România în perspectivele crizei economice:
- Influenţa aderării României la UE în activitatea de audit intern ;
- Influenţa crizei economice asupra auditului intern.
6. Perspectivele activităţii de audit intern în urmatorii ani:
- 5 aspecte care ar putea sta la baza viitorului auditului intern până în 2012;
- Criza economică manifestată la nivel global;
7. Concluzii

Extras din document

Înca din titlul ariticolului ne dăm seama că se referă la posibilităţile de dezvoltare ale auditului intern în viitorul apropiat. Articolul se bazează pe cercetările făcute de către PricewaterhouseCooper, în rândul profesioniştilor de audit intern, pentru a vedea cum va arăta în viitor auditul intern.

Introducere

Termenul de “audit” provine din limba latină a cuvântului “audire”, ce semnifică “a asculta” , dar despre audit se vorbeşte încă din vremea asirienilor şi egiptenilor.

La romani se vorbea de “questori”.

În Grecia Anticş, scribii erau folosiţi pentru ţinerea evidenţei contabile şi erau aleşi dintre sclavi, deoarece, trecând prin nenumărate torturi, erau consideraţi mai cinstiţi decât oamenii liberi.

În 1066, William Cuceritorul, când a devenit Regele Angliei a ordonat o verificare şi inventariere a tuturor proprietăţilor din regatul său pentru a şti cum să împartă pământurile şi pentru a stabili o bază pentru colectarea viitoarelor taxe.

În 1298, în Anglia, conturile oraşului Londra erau verificate cu regularitate de către funcţionarii numiţi special în acest scop.

În 1559, pe vremea Reginei Elisabeta I, istoria marchează conturarea unei relaţii între auditori şi auditaţi.

În România activitatea de audit intern s-a dezvoltat exponenţial după anii `90. Introducerea auditului intern în sectorul public a început prin elaborarea Ordonanţei Guvernului României (OGR) nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar-preventiv şi s-a statutat definitiv prin adoptarea Legii nr. 67/2002 privind auditul public intern.

Asociaţia Auditorilor Interni din România (AAIR) definesc auditul intern ca fiind o activitate independenta de asigurare obiectivă şi de consiliere, destinată să adauge valoare şi să antreneze îmbunătăţirea activităţilor organizaţiei. Ajută organizaţia în îndeplinirea obiectivelor sale printr-o abordare sistematică şi disciplinată în cadrul evaluării şi îmbunatăţirii eficacităţii proceselor de management al riscurilor, control şi guvernare.

Metodología de cercetare

Articolul se fundamentează pe studii anuale privind auditorii interni şi pe analiza evolutiei profesiei de audit intern, a comitetelor de audit şi a atributiilor acestora. Chestionarele au fost realizate pentru a determina felul în care va evolua auditul intern până în anul 2012.

În urma chestionarii a 674 de profesionişti în audit intern s-a ajuns la urmatoarea concluzie:

Schimbările intervenite în activităţile funcţiei de audit intern

Modelul auditului intern în secolul XX

Modelul curent de audit intern

Modelul de audit intern centrat pe managementul riscului

Verificarea controalelor interne pe baza unor planuri ciclice de audit.

Verificarea controalelor interne bazate pe un plan de audit realizat în funcţie de risuri.

Evaluarea eficienţei procesului de management al riscului implementat de managementul companiei.

Se pare că auditul intern îşi propune ca până în 2012 să evolueze de la stadiul în care este în prezent. În perioada curentă auditul intern se realizează prin verificarea controalelor interne bazate pe un plan de audit realizat în funcţie de riscuri. În viitor, auditul intern îşi propune să implenteze o noua strategie, şi anume: se trece de la verificarea controalelor interne la evaluarea eficienţei procesului de management al riscului.

Dinamica activităţii de audit intern

Din acest titlu putem întelege dezvoltarea intensă pe care se doreşte şi schimbările pe care vrea să le producă pentru a îmbunătăţi activitatea de audit intern.

Studiile care s-au realizat în ultimii ani arată o creştere a numarului de membrii ai comitetelor de audit. Unele comitete aduc membrii expatrioţi, în timp ce altele aduc membrii cu experienţă specifică într-un anumit domeniu.

Auditul intern este din ce în ce mai important în viaţa unei organizaţii. Comitetele de audit pun o presiune din ce în ce mai mare asupra auditului intern pentru a acorda o atenţie sporită riscurilor startegice şi operaţionale care cauzează declinul valorii acţiunilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Perspective ale Schimbarilor in Activitatea de Audit Intern.doc